dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์

 

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14.30 . นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ณ สนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหาดสุรินทร์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ในการเสริมสร้างให้มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ และพิจารณาระเบียบการใช้สนามกีฬาหาดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

 

สำหรับคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์ มีจำนวน 17 ท่าน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารกิจการสนามกีฬาหาดสุรินทร์ กำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาหาดสุรินทร์ รวมถึงออกข้อบังคับหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นเพื่อให้การดำเนินงานบริหารกิจการสนามกีฬาหาดสุรินทร์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 
ข่าวกิจกรรม อบจ ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คว้า 11 เหรียญ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.กะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สวนสวยเพื่อคนรักสุขภาพ
ประชุมวาระยามเช้าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน
ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ภูเก็ต
Phuket Clinic Center
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก
ประชุม IMG-GTจังหวัดภูเก็ต
พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2556
ปีมะเส็งตระการตา จรัสฟ้าจรดหล้าตระการใจ
อบจ.เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษครู
ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่
อวยพรปีใหม่ 2556
คัดเลือก กกจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับเรือรบอินเดีย
โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2555แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล