dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน

 

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน มุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกสภาในการดำเนินภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการบริเวณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครขอนแก่น โครงการ Smart City ด้าน Smart Environment โรงงานกำจัดขยะแปลเป็นไฟฟ้าแห่งแรกภาคอีสาน ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองบัว เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต รวมถึงศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดการแบบบูรณาการ

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการสะท้อนปัญหาความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

facebook หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน์
ข่าวกิจกรรม อบจ ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คว้า 11 เหรียญ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.กะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สวนสวยเพื่อคนรักสุขภาพ
ประชุมวาระยามเช้าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์
ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ภูเก็ต
Phuket Clinic Center
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก
ประชุม IMG-GTจังหวัดภูเก็ต
พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2556
ปีมะเส็งตระการตา จรัสฟ้าจรดหล้าตระการใจ
อบจ.เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษครู
ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่
อวยพรปีใหม่ 2556
คัดเลือก กกจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับเรือรบอินเดีย
โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2555แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล