dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ ภูเก็ต

 อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ.ภูเก็ต ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อลดปัญหาการร้องทุกข์และร้องเรียน ตลอดจนให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

            ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ.ภูเก็ต มีหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน

            สำหรับช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และปรึกษากฎหมายนั้น ผู้ร้องทุกข์สามารถแจ้งข้อมูลได้ด้วยตนเองที่ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต เลขที่ 5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 โทรศัพท์ 076-211877 เว็บไซต์ www.phuketcity.org (E-mail) หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์  
ข่าวภูเก็ต phuket news

ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการ นักอนุรักษ์น้อย HKT
บางกอกแอร์มอบเงินช่วยลาว
เทศบาลกะรน จัดการท่อนไม้ใหญ่ลอยเกยตื้นชายหาด
ขอเชิญบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมทำความสะอาด
ราไวย์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่แหลมพรหมเทพ
งานแสดงสินค้า พังงาแบรนด์
MOU สมาร์ทซิตี้ ม.อ. และเทศบาลกะรน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร
เทศบาลกะรนเร่งแก้เหตุน้ำเสียสีดำไหลลงทะเล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมติดตามความพร้อมจัดงานสงกรานต์
กิจกรรมเทศบาลกะรน
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
ชายหาดติดดาว
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
เทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต
ทีมถ่ายทำภาพยนตร์ AutumnFlower เข้าพบพ่อเมือง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านตำบลราไวย์
บางกอกโกลด์ส ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต
แสนสิริ เปิดเกมรุกกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ตั้งแต่ต้นปี 6แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล