dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ภูเก็ตแฟนตาซี
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
โรงแรมป่าตองเบย์การ์เด้นรีสอร์ท
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
เกาะรังใหญ่
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้

 อบจ.ภูเก็ต พัฒนาสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย

สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณโรงเหล้า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงที่ อ.ภก.1-2 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิถีชุมชนชาวตำบลกะทู้ เนื่องจากได้ถูกทิ้งร้างมาช้านานทำให้มีหญ้าขึ้นรกชันพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ มีแนวคิดร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดภูเก็ต

ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ ในปีงบประมาณ 2555 โดยตั้งงบประมาณดำเนินการ 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ ประกอบด้วย งานปรับสภาพพื้นที่ ทำลานกิจกรรม ลานจอดรถ กำแพงกันดิน ทางเดินออกกำลังกาย สะพานข้ามฝายน้ำล้น ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำต้นไม้ และงานไฟแสงสว่าง ส่วนที่ 2 คือ งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายจำนวน 12 สถานี โดยสวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนชาว ตำบลกะทู้ ในการใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

 

 

 

 
ข่าวภูเก็ต phuket news

พ่อเมืองภูเก็ตนำประชาทำบุญวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
นครภูเก็ตเกมส์
ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นครราชสีมาสู่ภูเก็ต
เปิดแล้วโรงพยาบาลระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 11/2560
แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต
อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน
ราไวย์จัดกิจกรรมมอบของใช้ให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ
เทศบาลราไวย์จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
บ้านแสนรัก เคลื่อนไหวแสนง่ายสำหรับผู้สูงอายุ
ท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วม จัดงานพิธีวันกองทัพเรือประจำปี 2560
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4
การแข่งขันฟุตบอลสนามเล็ก ระดับชั้นอนุบาล ที่จังซีลอน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
จัดระเบียบชายหาดกะรน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ ภูเก็ต
ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต
เทศบาลกะรนร่วมบันทึกเทปรายการ "คุณนายจ่ายตลาด"แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล