dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


สมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต

ทำเนียบสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต

ประจำปี 2558 

 

กรรมการสมาคม

 

1. นายพีระพงค์  ผลประมูล   หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน์  นายกสมาคม

โทร.081 3974624

 

2. นายวิเชียร  อุตส่าห์   โมเดิร์นไนน์ ทีวี  อุปนายกคนที่ 1

 โทร. 083 3963599

 

3. นายวัชระ มะลิแก้ว  หนังสือพิมพ์ภูเก็ต 24 น.    อุปนายกคนที่ 2

โทร. 086 9462422

 

4. นายวิธิวัสส์  กุลสิริอิทธิกร หนังสือพิมพ์บันทึกภูเก็ต     เลขานุการสมาคม 

โทร. 088 7521610

 

5. นายมนตรี  ทันนะสังข์  นายทะเบียน   ช่อง 11 ภูเก็ต

 

 

6. นางสาววัชราพร  ญาณโกมุท     ช่อง 7  เหรัญญิก

 

7. นางสาวเบญจมาศ  หลิมสกุล  FM.106.25MHz.  ประชาสัมพันธ์

8. นายอรรณนพ เพ็ชรภิมล  ไทยพีบีเอส   สวัสดิการ

 

9. นางนันทิกร ไทยเจริญ  หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน์  ปฏิคม


สมาชิกสมาคม

10. นางสาวสาคร  เพชรทอง  สปริงนิวส์

11. นางสาวขวัญหทัย  เอมโอช  ช่อง 11ภูเก็ต

12. นายสันติสุข  ชูกลิ่น  ซิตี้นิวส์

13. นายโชคชัย  หวังสบ  สำนักข่าวซีเอ็นทีวี

14. นายณัฐดนัย  เปรมทวี  FM.106.25 MHz.

 

15. นายญาณพจน์  ญาณโกมุท  บริษัทออกสื่อ จำกัด

 

16. นางสาวเจนณัฏฐา  ไทยเจริญ  หนังสือพิมพ์ ภูเก็ตออนไลน์

17. นางสาวจันทิมา  สมขันธ์  ช่อง 11 ภูเก็ต

18. นางสาวสปันนา  กล้าหาญ  ช่อง 11 ภูเก็ต

19. นายจามร  สมพงษ์  หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน

20. นายพรหมสัณห์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หนังสือพิมพ์ภูเก็ตนิวส์

 

 

21. นางสาวสมิตา  แจ้งมณี ช่อง 11 ภูเก็ต

 

 

 

22. นายปฐมพงศ์  อินทวงศ์  ช่อง 11 ภูเก็ต

 

23. นายวีระชัย  ศิริกา  

สังกัด  ช่อง 11 ภูเก็ต

 

 

24. นายวีระพงศ์  เส็นธนู

สังกัด ไวท์ชาแนล

 

25. นายเทพรักษ์ กุนขันทอง 

สังกัด อันดามันแชนแนล

 

26. จตุพล  แสงสร้อย

สังกัด ช่อง 5 

 

 

 

27. พิฆวรางค์  รอดภาษา

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

28. ณัฐวุฒิ  ละออสุวรรณ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 


สมาชิกวิสามัญ

1. นางสาวณิชาณันท์ ณ ตะกั่วทุ่ง

สมาชิกวิสามัญ
สังกัด หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

 

2.  นางฐานิดา ปันดี
สมาชิกวิสามัญ
สังกัด หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

-------------------------------------

ที่ทำการสมาคมสื่อมวลชน 

267 ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต 

ถนนแม่หลวน ต.ตลาดใหญ่

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000