dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


กาชาดเชิญบริจาคโลหิต วันแม่

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต  ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 ตลอดเดือนสิงหาคม 2554 

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย  ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิตว่า  “โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่  นับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้ดำรงอยู่  นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิต  เป็นทานอันสูงสุด  ควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง  การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้แสดว่า  ทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลถือตนว่าเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน มีหน้าที่อนุเคราะห์กัน  นอกจากนี้การบริจาคโลหิตยังถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์  ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้  เพราะฉะนั้น  ผู้บริจาคโลหิตทุกคน  จึงถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ”  นั้น

ประกอบกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   หรือวันแม่แห่งชาติ   จึงถือเป็นโอกาศที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ตลอดเดือนสิงหาคม 2554  และในวันที่ 12 สิงหาคม 2554  เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  จ.ภูเก็ต ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี   จึงขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  076-251178 ต่อ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?