ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
อัตราโฆษรา


นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาบูชาคุณแผ่นดิน

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา บูชาคุณแผ่นดิน 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา บูชาคุณแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย พระณรงค์ ณัฏฐพโล (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธี
 

ซึ่งมีพระพรหมวชิรากร, พระราชวัชรสุทธิวงศ์, พระเถรานุเถระ นายอำนวย พิณสุวรรณ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ และนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าว อบจ ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง article
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก article
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงาน Food Before Waste Chef Table article
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning ศาลาประชาคม article
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเชิงนโยบายการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง อปท. article
อบจ.ภูเก็ต แจง ไม่ได้ใช้งบ 50 ล้าน ในการก่อสร้างถนนสายฉลอง-ป่าตอง article
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตจบใหม่ ม.ราชภัฏภูเก็ต article
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีในงาน BEV ON TOUR article
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 article
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์กระจายยาและเวชภัณฑ์ของไตเติ้ล เภสัช article
อบจ.ภูเก็ต ขุดลอกคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองเสน่ห์โพธิ์
อบจ.ภูเก็ตขุดวางท่อคูระบายน้ำ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำด่านศุลกากร
อบจ.ภูเก็ต หารือแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567-2569
นายก อบจ.ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์นักศึกษา ป.เอก ม.รามคำแหง
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดิน ตามมาตรา 9
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2)
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม “ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
นายก อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนกิจกรรมแรลลี่ “นอนเล แลบัว” เส้นทางภูเก็ต-พัทลุง
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2
อบจ.ภูเก็ต พัฒนาปรับปรุงสนาม ด้านหลังสนามกีฬาสุระกุล
อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงถนน ม.6 ต.กมลา
อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาสุระกุล เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
มูลนิธิ รพ.อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบเตียงให้กับศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วย
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือการจัดงาน Thailand Boat Expo
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.นครพนม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “Road to Hotel License”
นายก อบจ.ภูเก็ต รับหนังสือจากสหกรณ์บริการรถยนต์ฯ
อบจ.ภูเก็ต นำเสนอ 3 โครงการ เพื่อขอรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566
อบจ.ภูเก็ต พร้อมนำเสนอขอรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้เข้าอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายก อบจ.ภูเก็ต ให้โอวาทข้าราชการ พนักงานใหม่ สังกัด อบจ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงานประชาสัมพันธ์คนภูเก็ตปลูกผักกินเอง
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “อบจ.ภูเก็ต เกมส์”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2566
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแยกก่อนทิ้ง ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว หารือมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการเสนอความพร้อม จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ก และ ครู ข CPR จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 14
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานวันอาหารโลก World Food Day
โครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 26
กิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ อบจ.ปันสุข
งานประกาศผลรางวัล "Short Film...แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น"
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566
ตลาดนัด อบจ. ธงฟ้า ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน
อบจ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม กินดี กินหรอย ถอยห่างโรค
อบจ.ภูเก็ต รับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” 2 คัน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ผู้สูงวัยอายุยืน สุขภาพแข็งแรง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2566”
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.ภูเก็ต
ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ชมนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์
สรุปผลตัดสินการประกวดคัดเลือกต้นแบบคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง
นายก อบจ.ภูเก็ต รับรายงานตัวข้าราชการ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายไพศาล อุทัชกุล สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 4 ณ วัดพระทอง
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOA การศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ ชุมชนโกมารภัจจ์
นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมพ่นฆ่าเชื้อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รัษฎา
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะสนทนากับชาวบ้านในพื้นที่ ม.3 ต.รัษฎา
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบที่ดินให้กับวัดพระบาทเกาะแก้ว
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดศูนย์บ้านลุงพิทักษ์แห่งใหม่
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมขอเสนอรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566
สัมมนา "แก้ยากจน ลดเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมฝ่ายแกนดินซีเมนต์"
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเตรียมจัดงาน ไบค์ ชาริตี้
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือการจัดงานสัมมนาผู้นำทางการศึกษา Education Leaders Forum
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแจกข้าวสารให้แก่ประชาชน เนื่องในงานแซยิดเทพเจ้ากวนอู
นายก อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายยุวชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้
อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงแนวทางการเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการ สอน. และ รพ.สต.
นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกต้นแบบคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง
พบปะนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน โครงการ ASEAN - ROK
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อบจ.จัดอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี 2566
อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม