ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ให้มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นที่พึ่งในการดูแลรักษาโรค ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และยังมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการทำงานภายในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าว อบจ ภูเก็ต

พิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565 article
บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK article
ประชุมหารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง article
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ article
ประชุมหารือเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของคนภูเก็ต article
พิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด article
ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน article
ต้อนรับคณะฑูตอารยสถาปัตย์ภูเก็ต article
ประชุมการปฏิรูปประเทศ จัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ article
รับเกียรติบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
ส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงเรียน article
ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้ประชาชน ในพื้นที่ ต.ตลาดใหญ่ article
อบจ.ภูเก็ต เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา article
ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 15 ชุด article
ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผิวพื้นบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง article
ประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ article
ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารวังปลา article
ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่เกลี่ยดิน ปรับปรุงถนน article
ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 350 ชุด article
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนาการพัฒนา รพ.ฉลอง article
ประชุมประจำสัปดาห์ ของสโมสรโรตารีอันดามัน
ร่วมให้กำลังใจทีมฟุตบอล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดสร้างศูนย์ฝึกการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาอีสปอร์ต
ประชุมเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งถลางชนะศึก
ประชุมสัมมนาร่างประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ประชุมแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19
มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
เปิดตัวแพล็ตฟอร์มกลาง POCC Home Isolation
มอบของขวัญให้แก่น้องๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565
ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และชุด PPE สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกลุ่มแรงงานต่างด้าว
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
นำเครื่องจักรกลหนักเข้าปฏิบัติงานปรับพื้นที่เกลี่ยดินทำสนามกีฬา
ติดตามการดำเนินการนำเครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่
ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ชายหาดอ่าวฉลอง
ประชุมติดตามการซ่อมแซมโป๊ะ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองน้ำบ้านในคลำ
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สถานีตำรวจภูธรวิชิต
ติดตามโครงการขุดลอกคลองบริเวณด้านหลังศาลเจ้าท่าเรือ
มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
ประชุมหารือการซ่อมแซมโป๊ะ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด
นำเสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่รับบริจาคจากพี่น้องชาวภูเก็ต นำส่งมูลนิธิหลวงตาน้อย
ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ประชุมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน
ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
ขุดลอกคลองให้กว้างขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในโรงพยาบาลถลาง
ร่วมพิธีถวายผ้าไตรในงานฌาปนกิจศพ อดีตพนักงาน
ประชุมแนวทางการถ่ายโอนสถานีอนามัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานสวดอภิธรรมศพ นายเทพชัย ชาติสุคนธรัชต์ อดีตพนักงาน อบจ.ภูเก็ต
รับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี
ต้อนรับคณะ อบจ.กระบี่ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ต้อนรับคณะ อบจ.กระบี่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือรัษฎา
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนมุสลิมภูเก็ต
มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด
ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
อบจ.ภูเก็ต มอบชุดอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนา "คลองบางใหญ่"
ติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณโรงเรียนกะทู้วิทยา
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2565
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานปีใหม่ ของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เปิดสายด่วน “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์”
ส่งมอบเสื้อกีฬา เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ให้กับสมาชิกชมรมแอโรบิค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565
นายกอบจ.ภูเก็ต และ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต คณะครูโรงเรียน เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพรปีใหม่
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนชุดเครื่องตรวจ ATK ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
รองนายกอบจ.ภูเก็ต มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
คณะจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพรเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือฉลอง
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือรัษฎา
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบถุงอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน ต.เชิงทะเล สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีแลนด์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าบางขนุน
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ “รำลึก 17 ปี สึนามิ”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬา E-Sport
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ “น้องพอร์ช”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
ประชุมปรึกหารือความร่วมมือในการยกระดับการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสำรวจบริเวณหาดศิลาพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
อบจ.ลงพื้นที่สำรวจบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับโล่สนับสนุนการแข่งขันวอลย์บอลชายหาด ชาย หญิง ระดับนานาชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสัมมนา “Phuket Outlook 2022”
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬากระชับมิตร
อบจ.ภูเก็ต จัดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สีสันป่าตอง กระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม
อบจ.ภูเก็ต ประชุมความร่วมมือจัดหาสถานที่ก่อสร้างคลังสินค้า
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน EGAT
อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรม “3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด “ศึก CPF ยอดมวยโลก” ณ เวทีกลาง สะพานหิน
โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 4
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต มอบเต็นท์พักคอยให้ท่าเรือแหลมหิน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการศาสนาฯ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขัน โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีละหมาดและขอพร
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปลูกต้นเฟื่องฟ้า
เปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.อบจ.ภูเก็ต
แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้”
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการร้านค้า
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย และ รพสต.
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังสัมมนาการดำเนินงานการขนส่งทางราง
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ศึกษาโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนคลองบางใหญ่
อบจ.ภูเก็ต มอบถุงอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลสัมพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลก “Golden Fly Series 2021”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ค้าตลาดแอล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ
อบจ.ภูเก็ตประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
โครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี จำนวน 2,138 ราย
อบจ.ภูเก็ตมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกระทบโควิดโครงการเด็กแรกเกิด-3 ปี
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ชมเล แลหาด ลากปลา ในเล” หาดในหาน
สำรวจความเสียหายของเสาไฟ หลังสนามกีฬาสุระกุล
โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
โครงการ “ปันสุข สู้ภัยโควิด”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
การประชุมโครงการพัฒนาลำคลองพื้นที่ภาคใต้
นิทรรศการย้อนหลังการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาและผู้เกี่ยวข้อง
อบจ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน 1,200 กระป๋อง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและจังหวัด
อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ เปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการแก้ปัญหาน้ำท่วมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการส่งมอบพื้นที่อาคารศาลากลาง
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต ตรวจสอบท่าเทียบเรือมารีน่าอ่าวฉลองเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ตำบลเชิงทะเล ป่าคลอก ศรีสุนทร
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ประชุมหารือการดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเกาะแก้ว
อบจ.ภูเก็ต จับมือ กกท. ขับเคลื่อนโครงการสร้างศูนย์สปอตคอมเพล็กซ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้เยาวชน
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสร้างปะการังเทียม
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงจุดยืนข้อสรุปเรื่องรถไฟรางเบา
นายก อบจ.ภูเก็ต เสนอ รมว.เกษตรฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดขจรรังสรรค์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดวิชิตสังฆาราม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระนางสร้าง
อบจ.ภูเก็ต เตรียมแผนโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เสนอ ครม.สัญจร
กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณคลองเกาะผี
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศฯ“หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 4”
อบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่” รุ่นที่ 4
มอบประกาศฯผู้อบรมหลักสูตรการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 3
สำรวจวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเพื่อปรับพื้นที่ถนนทางเท้าหน้าอาคารเรียน
Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564
พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต พบศาลจังหวัดภูเก็ต ในฟุตบอลนัดกระชับมิตร
สัมมนาประชาคมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสัมมนาบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
มอบประกาศฯผู้อบรมหลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 2
อบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่” รุ่นที่ 2
อบจ.ภูเก็ตมอบประกาศฯการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 1”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ตลาดใหญ่
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ราไวย์
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อบจ.ภูเก็ตเปิดอบรมการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ตรุ่นที่ 1
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2564
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร “หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 4”
ส่งมอบชุดตรวจ ATK และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 3
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนนักกีฬาเรือใบเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
อบจ.ภูเก็ตมอบประกาศฯการทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 2
ต้อนรับ สมาคม ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน
อบจ.ภูเก็ตร่วมแจกข้าวกล่อง ร่วมกับ โครงการ MBA ม. รามคำแหง
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดเก็ตโฮ่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแจกข้าวสาร 4,000 ก.ก.
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุกฟรี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
อบจ.จัดแจกข้าวกล่องชุมชนสะพานร่วมพูลผล1
อบจ.ภูเก็ตมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้กับผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็น ก.จ.จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก(ฟรี)
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 4
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทำอาหารญี่ปุ่นรุ่น1
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
อบจ.ภูเก็ตร่วมงานฌาปณกิจศพ
อบจ.อบรมการทำอาหารญี่ปุ่นและการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1
อบจ.ภูเก็ตร่วมลงพื้นที่แจกข้าวกล่อง 300 กล่อง
อบจ.ประชุมหารือช่วยประชาชนได้รับผลกระทบโควิด19
อบจ.ภูเก็ตร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกิจกรรมจิตอาสา TO BE No.1
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลรัษฎา
อบจ.ภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ รุ่น3
อบจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ Mr.Ye Lin Hlet (แหย้รินทร์ทัศน์) ทูตแรงงานคนใหม่
อบจ.ภูเก็ตต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายมาจากพัทลุงและพังงา
อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมือง 1 พ.ย. 2564
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเขต ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์
อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ตรุ่นที่ 3
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแจกอาหารแก่ประชาชน เนื่องในวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2564
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ร่วมชมการแข่งขันเรือใบ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.ตลาดใหญ่
อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบข้าวสารจากกลุ่มจิตอาสาไร้พรมแดน
อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​บริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนต่างด้าวป้องกันโควิด
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต
การเปิดสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ตวันสุดท้าย
เลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก 3 ทีม พร้อมใจมาสมัครอย่างคับคั่ง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือ article
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
อบจ.ภูเก็ต คว้า 11 เหรียญ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.กะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สวนสวยเพื่อคนรักสุขภาพ
ประชุมวาระยามเช้าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์
ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ภูเก็ต
Phuket Clinic Center
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก
ประชุม IMG-GTจังหวัดภูเก็ต
พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2556
ปีมะเส็งตระการตา จรัสฟ้าจรดหล้าตระการใจ
อบจ.เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษครู
ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่
อวยพรปีใหม่ 2556
คัดเลือก กกจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับเรือรบอินเดีย
โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2555แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล