ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร  โทรคมนาคม และดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศึกษาดูงาน "การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว"

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง เจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนำโดย นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการ และนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง "การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" ทั้งนี้ เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าว อบจ ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต นำคณะเยี่ยมศาลเจ้า เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565 article
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม PHUKET VEGETARIAN FESTIVAL 2022
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) งานส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย และ รพสต.
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565
นายก อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับทีมบริหารตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565
นายก อบจ.ภูเก็ต รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ทางราชการ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาเบิกจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล รพ.อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
สัมมนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งมอบข้าวสาร จากทีมภูเก็ตหยัดได้ ให้กับศาลเจ้าในภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 19,500 ชุด
อบจ.ภูเก็ต สำรวจความพร้อมสนามสุระกุลในการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
อบจ.ภูเก็ต ร่วมทำโรดโชว์ บุกตลาดเกาหลีใต้
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่ ม.4 ต.ไม้ขาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต สำรวจเพื่อปรับพื้นที่ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะแกนนำสุขภาพ ชมรม อสม. จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการพัฒนาผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว วันอาหารโลก ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประชุมวิชาการ “เศรษฐกิจภูเก็ตหลังโควิด กับมาตรฐาน GPP ร้านยา”
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 25
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
บจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานลาดยางปรับปรุงผิวพื้น บริเวณโรงจอดรถ ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ทต.ศรีสุนทร บูรณาการปรับถนนเส้นทางเขื่อนบางเหนียวดำ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมปรับสภาพที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ
นายก อบจ.ภูเก็ต รับหนังสือจาก อบต.กมลา เพื่อขอสนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บริเวณน้ำตกบางหวาน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3)
นายก อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก ร.ร.พระปริยัติธรรม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สุขภาวะ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่สำรวจทุ่งถลางชนะศึก และชุมชนท่าเรือใหม่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
นายก อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3 สารพัดช่าง
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (โครงการ Phuket Sandbox)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาตํารวจภูธรภาค 8
อบจ.ภูเก็ต เปิดสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเป็นทางการ ณ ประตูเมืองภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงาน"นายกชวนเล่า คนเฒ่าชวนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมแหลมชั่น”
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมสำรวจบริเวณกังหันลม ต.ราไวย์
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2565
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือการเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยพะเนียง ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว"การบริการที่ดีแบบวิถีใหม่"
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สระบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ รพ.อบจ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีงานเปิดตัวนมอีสฟิลด์
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดอาคารสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ อบต.สาคู ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต สำรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมประจำ
นายก อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับกงสุลใหญ่ ออสเตรเลีย ประจำ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณดินส่วนเกิน ในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลฉลอง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แยกก่อนทิ้ง
อบจ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ ร.ร.วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Running วิ่งลัดทุ่ง มุ่งชมประวัติศาสตร์ ณ ทุ่งถลางชนะศึก
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลธนบุรี ในโอกาสเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบริการประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมแกนนำสุขภาพส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
นายก อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาอีสปอร์ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ. ครั้งที่ 4/2565
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐานสู่ อบจ. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล ไข่มุกอันดามันมินิมาราธอน
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค
อบจ.ภูเก็ต สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หลังสนามกีฬาสุระกุล
อบจ. ภูเก็ตสำรวจพื้นที่บริเวณควนตาแท่น
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "แหลมพันวาเกมส์"
สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ
ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต อย่างยั่งยืน
ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ทต.เทพกระษัตรี สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน
อบจ.ภูเก็ต สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำล้นช่วงฤดูฝน ในเขต ต.ป่าคลอก
สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป่าในเมือง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการปรับเปลี่ยนแบบอาคารสำนักงาน ในเขตเมืองเก่า
รองนายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่เร่งด่วนเข้าช่วยเหลือประชาชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างมาตรการคุ้มครองและแผนที่แสดงแนวเขต
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือแหลมหิน
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ลดขนาดวงเวียน หลังสนามกีฬาสุระกุล
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนานายกสโมสรโรตารีอันดามัน ภาค 3330
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสรุปบทเรียนงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการขับขี่พาแม่เที่ยว “Ride For Mom”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงานแสดงศิลปะและเวิร์กชอปเนื่องในโอกาสวันแม่ "ตามแม่มา"
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ
อบจ.ภูเก็ต ลงปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานด่านตรวจประมงภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Big cleaning day"
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านต้นแบบการจัดบริการสาธารณสุขของ รพ.อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การใช้เทคโนโลยี
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อบจ.ภูเก็ตนำทัพบุกตลาดอินเดีย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการการฝึกอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัคร
อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีใน จ.ภูเก็ต สู่สังคมออนไลน์
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ปี 2565
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือกรณีการรังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่
นายก อบจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหารโรบินสัน
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเทกระจาด (พ้อต่อ) ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และประชาคมท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.อบจ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งคณะกรรมการ BIE สำรวจประเมินพื้นที่ทางอากาศ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงถนน ชุมชนกิ่งแก้ว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม Wingers Camaraderie Ride 2022
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ BIE
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้านศิลปะการประกอบอาหาร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานแซยิดเทพเจ้ากวนอู ณ ศาลเจ้ากวนอู
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว โครงการขับขี่พาแม่เที่ยว “Ride For Mom”
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล "ราไวย์-ภูเก็ตเกมส์"
อบจ.ภูเก็ต สำรวจพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัคร
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดอุปโภค บริโภค
โครงการออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์
อบจ.ภูเก็ต เปิดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ @ ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการนำเสนอโครงการ Sky Walk บริเวณเขาแดง
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงถนน ซ.หัชนานิเวศน์
อบจ.ภูเก็ต เตรียมส่งมอบพื้นที่ประเมินความพร้อม สำหรับการจัดงาน Expo 2028
อบจ.ลงพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านป่าครองชีพ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลน้ำท่วม ซอยพะเนียง 1 ต.รัษฎา
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นกำลังใจให้นักเรียน Young Ambassador กับทาง BIE
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 12
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเซ่นไหว้บรรพชน ณ ศาลเจ้าหล่ายถู่ต่องย่องสู
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอจังหวัด To Be Number One
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หมวกชายหาด
อบจ.ภูเก็ต สำรวจบริเวณ รพ.สต.กะทู้ เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่ลานจอดรถ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ อ.กะทู้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม Phuket Smart City
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Expo Camp
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับโอนพัสดุภายใต้โครงการ Smart City จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2
อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอจังหวัด To Be Number One
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลภูเก็ตสุจริต
อบจ.ภูเก็ตร่วมงานเลี้ยง Thank You Dinner
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขุดลอกคลอง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีตั้งศาลท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจและบริการนักท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิประจำศูนย์ราชการ จ.ภูเก็ต
อบรมการทำผ้าและแปรรูปผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต (หมวกชายหาด)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายก อบจ.ภูเก็ต นำร่องบูสเตอร์วัคซีน เข็ม 5
อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล "อบจ.ภูเก็ต ลีก" Summer Cup 2565
นายก อบจ.ภูเก็ต จับมือ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นายก อบจ.ภูเก็ต ให้โอวาทข้าราชการ พนักงาน บรรจุใหม่
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน
อบจ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมสถานที่รองรับกิจกรรมสำรวจพื้นที่เชิงลึก ของคณะกรรมการ BIE
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต.ไม้ขาว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือก อปท. ต้นแบบ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำเพื่อรองรับการเปิดประเทศ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ The Match Football Clinic ณ สนามกีฬาสุระกุล
อบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ทต.ราไวย์ จัดโครงการ “หมอหน้าบ้าน” ตรวจสุขภาพประชาชน
นายก อบจ.ภูเก็ต รับมอบเสื้อโครงการคลินิกฟุตบอล
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามการประเมินผลโครงการ To Be Number One
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ "ภูเก็ตสุจริต"
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม วันปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงานพิธีมอบธงสัญลักษณ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัคร ส.อบจ.เขต 2 อ.ถลาง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่
อบจ.ภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบจภูเก็ตดูแลประชาชน สำรวจบริเวณสะพานชุมชนบ้านบางโรง-พบปะมุสลิมสัมพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงานทุเรียนเกาะภูเก็ต ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานครบรอบ 5 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เซี่ยเหมิน-ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลาดยาง ณ ร.ร.บ้านฉลอง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand Tourism Congress 2022
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร 177 รูป
หรอย ริม เล กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงาน Thailand Travel Mart 2022
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.กาญจนบุรี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัย
อบจ.ภูเก็ต จัดแพทย์ และพยาบาล ลงพื้นที่ตลาดใหญ่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน “วันทะเลโลก”
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเล : หรอย ริม เล
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ต.ป่าคลอก
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565
อบจ.ภูเก็ต สำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต.ไม้ขาว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล งานฌาปนกิจศพ
อบจ.ภูเก็ต ตรวจสอบเส้นทางสัญจรบริเวณด้านหลังสนามกีฬาสุระกุล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล
อบจ.ภูเก็ต สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการลาดยาง ณ ร.ร.บ้านฉลอง
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการขนดินไปปรับพื้นที่ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านกะตะ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารจัดการสวนสาธารณะขุมน้ำฉลอง
อบจ.แถลงข่าวจัดงานหรอย ริม เล “กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า”
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน บรรจุใหม่
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็น
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.ยะลา ศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันทักษะวิชาการ
อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ต.สาคู
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ ป.ป.ท. เพื่อศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การปรับปรุงเรือนจำ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูล เชิญเสด็จ
ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล รพ.อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
อบจ.ภูเก็ตประชุมแก้ไขปัญหาสวนสาธารณะขุมน้ำฉลอง
อบจ.ภูเก็ต เตรียมแผนด้านความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวระดับวีไอพี
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่
อบจ.ภูเก็ต พบ ทม.ป่าตอง ในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนาม Mou พัฒนาให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหารการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2565
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ รพ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบถุงอุปโภคบริโภค ณ ชุมชนโกมารภัจจ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเทกระจาด ณ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลอง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเส้นทางสัญจรถนนสายรอง
รองนายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้เข้าร่วมงานภูเก็ตไบค์วีค
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานภูเก็ตไบค์วีค 2022 ครั้งที่ 26 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ งานภูเก็ตไบค์วีค 2022
โครงการส่งเสริมทักษะอัลกุรอาน ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ Vichit Healthy Care
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนเครื่องตรวจ ATK 650 ชุด ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
อบจ.ภูเก็ตประชุมคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องใน "วันป่าชายเลนแห่งชาติ"
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมสาธิต การทำ CPR ณ สนามสุระกุล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ให้โอวาทพนักงานใหม่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอัลกุรอาน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน Phuket Roadshow ณ เมืองเมลเบิร์น
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมวัย
อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารทะเลหรอยริมเล
อบจ.ภูเก็ต พบ ทต.รัษฎา ในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิค-19
อบจ.ร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ตร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รพ.สต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูสู่การเรียนการสอนเชิงกระบวนการ
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาธนาคารอาหารครัวเรือน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน Phuket Roadshow ณ เมืองบริสเบน
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดสรรผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ ปี 2565 รุ่นที่ 14
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงาน Phuket Roadshow
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบจ.เพชรบูรณ์
อบจ.ภูเก็ตต้อนรับผู้อำนวยการใหม่โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
อบจ.ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ให้โอวาทข้าราชการใหม่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิด “กิจกรรมปั่นอนุรักษ์เต่าทะเล”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงาน The New for Tourists & Creating
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงถนนซ.ลายัน 3
รองนายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ณ เรือนจำภูเก็ตแห่งเดิม
มหกรรมอาหารทะเล : หรอย ริม เล
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตัดต้นไม้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน ของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก
อบจ.ภูเก็ต จัดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพุทธมงคลนิมิตร
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบถนนบริเวณทางเข้ากุโบร์ ถ.วิชิตสงคราม
คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้ประชาชน
นายก อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับมูลนิธิเมตตาธรรมภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่บริเวณ รพ.ป่าตอง
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ
อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต - พังงา)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ สจ.สมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต มอบชุดตรวจโควิด-19 (ATK) 200 ชุด ให้ทัพเรือภาคที่3
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวปอ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ
อบจ.ภูเก็ต เปิดลานศิลปะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือรัษฎาช่วงเทศกาลสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน "Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย"
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานรำลึก 109 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1
รองนายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ
อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่ บ้านดอน ต.เทพกระษัตรี
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการนำเครื่องจักรหนักปรับภูมิทัศน์ รร.บ้านแหลมพันวา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือโครงการ งานวันสิ่งแวดล้อมโลก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อปรับปรุงถนน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันจักรี
อบจ. ลงพื้นที่บริเวณสะพานดีบุกเพื่อสำรวจการเตรียมการฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโอน สถานีอนามัยและ รพ.สต.ให้ อบจ.
อบจ.ภูเก็ต รับฟังการนำเสนอโครงการเดินรถโดยสารประจำทาง
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ “หมอวัต หยัดได้”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบรรพชาสามเณร
อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจนักเรียน อายุ 6-18 ปี ที่เข้ารับวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปรับปรุงถนน ณ ชุมชนบางปั่น ตำบลกะทู้
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงาน หรอย-ยก-โล
อบจ.ภูเก็ต ประชุมแนวทางการบริหาร รพ. อบจ.ภูเก็ต
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
เทศกาลต้นแบบ Phuket Peranakan Festival 2022
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าว "ภูเก็ตไบค์วีค 2022"
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลหรอยริมเล”
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ณ หาดบางเทา
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานช่วยเหลืองานนายก อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการเดินรถโดยสารประจำทาง โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้า
การแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ
อบจ. ให้การต้อนรับ นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok)
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการร้านค้า
อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เนื่องใน "วันน้ำโลก"
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลอาหาร “หรอย ริม เล @หาดในยาง”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
นายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมชมงาน “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2565
นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการปั่นจักรยานทางไกล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน “หรอยริมเล กะตะ กะรน”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน “หรอย ริม เล กมลาเบิกฟ้า Kamala Food Fair”
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ ร.ร.กะทู้วิทยา
อบจ.ภูเก็ต จัดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้”
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.กะทู้วิทยา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการ BIE
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.65
อบจ.ภูเก็ต ประชุมวางแนวทางการดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล
เปิดคลินิกเพื่อสุขภาพ “เนเจอร์ ภูเก็ต คลินิกเวชกรรม”
การแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ "เปตองเมืองถลางคัพ"
อบจ.ภูเก็ต จัดการแสดง แสง สี เสียง “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
อบจ.ภูเก็ตตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์
คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำศพ ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เตรียมความพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
อบจ.ภูเก็ตส่งมอบเสื้อกราวน์ จำนวน 17 ตัว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีกวนกาละแม
อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการร้านค้า เตรียมพร้อมร่วมงานสดุดีท้าวเทพ
อบจ.ภูเก็ตเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านในทอน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชปัญญากวี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโพธิปัญญากร
โครงการถนนงามตา เฟื่องฟ้าตรึงใจ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับสมาคมหอการค้าไทย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนักบิน เครื่องบินเล็ก ณ สนามบิน ภูเก็ตแอร์พาร์ค
อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจนักเรียนเข้ารับวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” และ “โมเดอร์นา”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
อบจ.ภูเก็ตลงสำรวจพื้นที่ขุมน้ำเขียว
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสนาม Extreme ณ บริเวณสะพานหิน
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต แสดงความยินดีกับข้าราชการ
อบจ.ภูเก็ต แจกอาหารกล่องสำเร็จรูป และยาฟาวิพิราเวียร์
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสนาม Extreme
ส่งมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
มอบรางวัลประกวดวาดภาพ ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยการทุจริต
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ภูเก็ตโปร่งใส"
รับฟังแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะประโยชน์ วัดพระนางสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ประชุมเพื่อติดตามการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จ.ภูเก็ต
ติดตามงานโครงการก่อสร้างของ อบจ.ภูเก็ต
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่
ประชุมคณะทำงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่
Siray Music & Food Festival 2022
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ประชุมแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Marina Hub
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ
ลงพื้นที่สำรวจถนนแนวคันคูแพรก ต.วิชิต
รับรางวัลพระราชทาน ร.ร.บ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
วันมาฆบูชา ประจำปี 2565
ประชุมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
เปิดโครงการ ผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 4
ส่งมอบสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับตำบลรัษฎา
หารือเรื่องการสนับสนุนด้านวัฒนธรรมต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต.วิชิต
อำนวยความสะดวกแก่ชาวภูเก็ต เข้ารับบริการวัคซีน Moderna
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน “Siray Music & Food Festival 2022”
มอบชุดอุปโภคบริโภคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
โครงการมหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่น
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านประมง
ประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ ร.ร.สตรีภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต เข้ารับบริการวัคซีน
มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต
ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงถนน บริเวณผาหินดำ ต.กะรน
ติดตามการดำเนินงานตัดถนน และขุดลอกคลอง
รับมอบน้ำดื่มจากบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า ภูเก็ต จำกัด
ได้รับเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศรีสุนทร ครั้งที่ 1/2565
สวดพระอภิธรรมศพ พระครูโกวิทวินัยสาร
ติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการวัคซีน Moderna
ร่วมเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์สุระกุล
จัดระเบียบลานจอดรถบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ติดตามสำรวจอาคารเรียนที่ได้รับการซ่อมแซม
ส่งมอบเวทีเพื่อออกกำลังกาย ให้กับทีมแอโรบิคเคหะ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการฉีดวัคซีน
ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภัตตาคารวังปลา
ติดตามการดำเนินงานการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานท้าวเทพกระษัตรี
ลงพื้นที่ร่วมหารือการดำเนินงานขุดลอกคลอง
เตรียมจัดงานโครงการมหกรรมดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่
ประชุมติดตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีไหว้เทวดา ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดภูเก็ต
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ประชุมแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ลงพื้นที่สำรวจเครื่องเล่นออกกำลังกาย 18 สถานี
อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน Moderna
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด
ประชุมหารือการสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำไทย
ลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการเรือ
มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่เพื่อจัดงานท้าวเทพกระษัตรี
โครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน”
งานสถาปนา คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน
ประชุมรับฟังขั้นตอน Candidature Process
ประชุมโครงการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอบถุงอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ประชุมการสร้างศูนย์ซ่อมวีลแชร์ให้คนพิการในจังหวัดภูเก็ต
ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดPPE และชุดตรวจโควิด-19
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่จัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ร่วมเยี่ยมกิจกรรมอาสาฟื้นฟูพัฒนา คลองบางใหญ่
ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
ประชุมเรื่องขอใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ประชุมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “ทุ่งฟ้าเกมส์”
ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)
ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลอง บริเวณหลังหมู่บ้านภูเก็ตธานี
ประชุมซักซ้อมการลงข้อมูลโควิด-19 ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care
ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณภัตตาคารวังปลา
ติดตามการปลูกพันธ์ุพืช เพื่อประดับตามสถานที่ต่างๆ
สำรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานซ่อมแซมผิวพื้น
ประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตวิถีใหม่
ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน
สภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
รับมอบข้าวสาร จากบริษัทภาวิณีย์ ค้าข้าวเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญ 3 ศาสนา
ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565
พิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565
บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
ประชุมหารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ประชุมหารือเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของคนภูเก็ต
พิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด
ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน
ต้อนรับคณะฑูตอารยสถาปัตย์ภูเก็ต
ประชุมการปฏิรูปประเทศ จัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
รับเกียรติบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงเรียน
ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้ประชาชน ในพื้นที่ ต.ตลาดใหญ่
อบจ.ภูเก็ต เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา
ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 15 ชุด
ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผิวพื้นบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง
ประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารวังปลา
ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่เกลี่ยดิน ปรับปรุงถนน
ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 350 ชุด
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนาการพัฒนา รพ.ฉลอง
ประชุมประจำสัปดาห์ ของสโมสรโรตารีอันดามัน
ร่วมให้กำลังใจทีมฟุตบอล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดสร้างศูนย์ฝึกการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาอีสปอร์ต
ประชุมเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งถลางชนะศึก
ประชุมสัมมนาร่างประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ประชุมแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19
มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
เปิดตัวแพล็ตฟอร์มกลาง POCC Home Isolation
มอบของขวัญให้แก่น้องๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565
ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และชุด PPE สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกลุ่มแรงงานต่างด้าว
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
นำเครื่องจักรกลหนักเข้าปฏิบัติงานปรับพื้นที่เกลี่ยดินทำสนามกีฬา
ติดตามการดำเนินการนำเครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่
ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ชายหาดอ่าวฉลอง
ประชุมติดตามการซ่อมแซมโป๊ะ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองน้ำบ้านในคลำ
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สถานีตำรวจภูธรวิชิต
ติดตามโครงการขุดลอกคลองบริเวณด้านหลังศาลเจ้าท่าเรือ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
ประชุมหารือการซ่อมแซมโป๊ะ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด
นำเสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่รับบริจาคจากพี่น้องชาวภูเก็ต นำส่งมูลนิธิหลวงตาน้อย
ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ประชุมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน
ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
ขุดลอกคลองให้กว้างขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในโรงพยาบาลถลาง
ร่วมพิธีถวายผ้าไตรในงานฌาปนกิจศพ อดีตพนักงาน
ประชุมแนวทางการถ่ายโอนสถานีอนามัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานสวดอภิธรรมศพ นายเทพชัย ชาติสุคนธรัชต์ อดีตพนักงาน อบจ.ภูเก็ต
รับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี
ต้อนรับคณะ อบจ.กระบี่ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ต้อนรับคณะ อบจ.กระบี่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือรัษฎา
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนมุสลิมภูเก็ต
มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด
ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
อบจ.ภูเก็ต มอบชุดอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนา "คลองบางใหญ่"
ติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณโรงเรียนกะทู้วิทยา
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2565
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานปีใหม่ ของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เปิดสายด่วน “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์”
ส่งมอบเสื้อกีฬา เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ให้กับสมาชิกชมรมแอโรบิค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565
นายกอบจ.ภูเก็ต และ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต คณะครูโรงเรียน เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพรปีใหม่
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนชุดเครื่องตรวจ ATK ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
รองนายกอบจ.ภูเก็ต มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
คณะจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพรเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือฉลอง
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือรัษฎา
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบถุงอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน ต.เชิงทะเล สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีแลนด์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าบางขนุน
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ “รำลึก 17 ปี สึนามิ”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬา E-Sport
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ “น้องพอร์ช”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
ประชุมปรึกหารือความร่วมมือในการยกระดับการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสำรวจบริเวณหาดศิลาพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
อบจ.ลงพื้นที่สำรวจบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับโล่สนับสนุนการแข่งขันวอลย์บอลชายหาด ชาย หญิง ระดับนานาชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสัมมนา “Phuket Outlook 2022”
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬากระชับมิตร
อบจ.ภูเก็ต จัดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สีสันป่าตอง กระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม
อบจ.ภูเก็ต ประชุมความร่วมมือจัดหาสถานที่ก่อสร้างคลังสินค้า
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน EGAT
อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรม “3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด “ศึก CPF ยอดมวยโลก” ณ เวทีกลาง สะพานหิน
โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 4
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต มอบเต็นท์พักคอยให้ท่าเรือแหลมหิน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการศาสนาฯ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขัน โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีละหมาดและขอพร
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปลูกต้นเฟื่องฟ้า
เปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.อบจ.ภูเก็ต
แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้”
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการร้านค้า
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย และ รพสต.
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังสัมมนาการดำเนินงานการขนส่งทางราง
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ศึกษาโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนคลองบางใหญ่
อบจ.ภูเก็ต มอบถุงอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลสัมพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลก “Golden Fly Series 2021”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ค้าตลาดแอล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ
อบจ.ภูเก็ตประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
โครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี จำนวน 2,138 ราย
อบจ.ภูเก็ตมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกระทบโควิดโครงการเด็กแรกเกิด-3 ปี
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ชมเล แลหาด ลากปลา ในเล” หาดในหาน
สำรวจความเสียหายของเสาไฟ หลังสนามกีฬาสุระกุล
โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
โครงการ “ปันสุข สู้ภัยโควิด”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
การประชุมโครงการพัฒนาลำคลองพื้นที่ภาคใต้
นิทรรศการย้อนหลังการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาและผู้เกี่ยวข้อง
อบจ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน 1,200 กระป๋อง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและจังหวัด
อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ เปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการแก้ปัญหาน้ำท่วมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการส่งมอบพื้นที่อาคารศาลากลาง
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต ตรวจสอบท่าเทียบเรือมารีน่าอ่าวฉลองเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ตำบลเชิงทะเล ป่าคลอก ศรีสุนทร
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ประชุมหารือการดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเกาะแก้ว
อบจ.ภูเก็ต จับมือ กกท. ขับเคลื่อนโครงการสร้างศูนย์สปอตคอมเพล็กซ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้เยาวชน
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสร้างปะการังเทียม
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงจุดยืนข้อสรุปเรื่องรถไฟรางเบา
นายก อบจ.ภูเก็ต เสนอ รมว.เกษตรฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดขจรรังสรรค์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดวิชิตสังฆาราม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระนางสร้าง
อบจ.ภูเก็ต เตรียมแผนโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เสนอ ครม.สัญจร
กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณคลองเกาะผี
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศฯ“หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 4”
อบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่” รุ่นที่ 4
มอบประกาศฯผู้อบรมหลักสูตรการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 3
สำรวจวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเพื่อปรับพื้นที่ถนนทางเท้าหน้าอาคารเรียน
Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564
พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต พบศาลจังหวัดภูเก็ต ในฟุตบอลนัดกระชับมิตร
สัมมนาประชาคมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสัมมนาบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
มอบประกาศฯผู้อบรมหลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 2
อบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่” รุ่นที่ 2
อบจ.ภูเก็ตมอบประกาศฯการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต รุ่นที่ 1”
อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ตลาดใหญ่
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ราไวย์
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อบจ.ภูเก็ตเปิดอบรมการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ตรุ่นที่ 1
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2564
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร “หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 4”
ส่งมอบชุดตรวจ ATK และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 3
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนนักกีฬาเรือใบเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
อบจ.ภูเก็ตมอบประกาศฯการทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 2
ต้อนรับ สมาคม ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน
อบจ.ภูเก็ตร่วมแจกข้าวกล่อง ร่วมกับ โครงการ MBA ม. รามคำแหง
นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดเก็ตโฮ่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแจกข้าวสาร 4,000 ก.ก.
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุกฟรี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
อบจ.จัดแจกข้าวกล่องชุมชนสะพานร่วมพูลผล1
อบจ.ภูเก็ตมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้กับผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็น ก.จ.จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก(ฟรี)
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 4
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทำอาหารญี่ปุ่นรุ่น1
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
อบจ.ภูเก็ตร่วมงานฌาปณกิจศพ
อบจ.อบรมการทำอาหารญี่ปุ่นและการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1
อบจ.ภูเก็ตร่วมลงพื้นที่แจกข้าวกล่อง 300 กล่อง
อบจ.ประชุมหารือช่วยประชาชนได้รับผลกระทบโควิด19
อบจ.ภูเก็ตร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกิจกรรมจิตอาสา TO BE No.1
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลรัษฎา
อบจ.ภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ รุ่น3
อบจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ Mr.Ye Lin Hlet (แหย้รินทร์ทัศน์) ทูตแรงงานคนใหม่
อบจ.ภูเก็ตต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายมาจากพัทลุงและพังงา
อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมือง 1 พ.ย. 2564
อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเขต ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์
อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ตรุ่นที่ 3
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแจกอาหารแก่ประชาชน เนื่องในวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2564
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ร่วมชมการแข่งขันเรือใบ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.ตลาดใหญ่
อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบข้าวสารจากกลุ่มจิตอาสาไร้พรมแดน
อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​บริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนต่างด้าวป้องกันโควิด
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต
การเปิดสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ตวันสุดท้าย
เลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก 3 ทีม พร้อมใจมาสมัครอย่างคับคั่ง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือ article
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
อบจ.ภูเก็ต คว้า 11 เหรียญ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.กะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สวนสวยเพื่อคนรักสุขภาพ
ประชุมวาระยามเช้าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์
ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ภูเก็ต
Phuket Clinic Center
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก
ประชุม IMG-GTจังหวัดภูเก็ต
พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2556
ปีมะเส็งตระการตา จรัสฟ้าจรดหล้าตระการใจ
อบจ.เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษครู
ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่
อวยพรปีใหม่ 2556
คัดเลือก กกจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับเรือรบอินเดีย
โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2555แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล