ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่มีการมอบหมายให้กับท้องถิ่นดำเนินการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงรับทราบข้อสั่งการต่าง ๆ จากรัฐบาลและจังหวัด
ทั้งนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการ ภูเก็ตจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564, การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค, การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต, แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมรตีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิภาพก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภา
อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ ได้มีเรื่องเข้าสู่การพิจารณา ประกอบด้วย การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, แนวทางการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 และ การนำเสนอปัญหา ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของแต่ละท้องถิ่น
ทั้งนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ฝากเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ รวมทั้งประเด็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเน้นย้ำเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคมและการใช้เจลแอลกอฮอล์
 
 
 ข่าวภูเก็ต phuket news

ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus
โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”
จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19
กรรมาธิการท่องเที่ยวประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล