ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(6 พ.ย. 2563)นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุลรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นายอภิชัย กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ตามมติที่ประชุมสรุปผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ให้มีนโยบายพัฒนา พื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรม โดยที่ประชุมมีมติให้ อส.ปม.ทช. เร่งรัดดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่นำร่อง เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน
การจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่อง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดพื้นที่ในการพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนสระต้นโพธิ์ (เดิม) ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย จากผลการบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชุมจังหวัดภูเก็ตจึงมีความเห็นว่าเป็นผู้ยากไร้ สมควรได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาจากภาครัฐ และได้ข้อสรุปว่า สมควรจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนสระต้นโพธิ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 2 งาน ภายใต้โครงการ คทช.
2. ชุมชนชาวเลเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย คทช. ปี พ.ศ. 2561 เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 52 ตารางวา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองหัวเขียว และป่าเลนคลองเกาะสุย โดยได้รับการออกหนังสืออนุญาตแล้ว
3. ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นชุมชนเป้าหมาย คทช. ปี พ.ศ. 2562 เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 1 งานอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ในการอนุญาตจะครอบคลุมพื้นที่สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วย
ซึ่งภายหลังการอนุญาตชุมชนจะสามารถดำเนินการขอติดตั้งและจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การซ่อมแซมถนน การขอติดตั้งไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนในชุมชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ
 ข่าวภูเก็ต phuket news

จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19
กรรมาธิการท่องเที่ยวประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตรุษจีนย้อนอดีต ครั้งที่ 21
เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26@ ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล