dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ภูเก็ตจัดงานวันครู

 ภูเก็ตจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด " โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย “ พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

(16 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ภายใต้แนวคิด "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานกว่าจำนวน 2,500 คน

 

ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู สำหรับปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู เป็นปีที่ 64 กำหนดหัวข้อแก่นสารสาระของการจัดงานวันครู ในครั้งนี้ว่า " โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู โดยได้มอบคําขวัญวันครูในปีนี้ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา "เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของครูยุคใหม่ที่เป็นผู้นำการเรียนรู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเป็นนักคิดและนักพัฒนาเป็นผู้เติมเต็มความรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์มีประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตและจุดประกายให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดเป็นแก้ไขปัญหาได้มีหลักคิดที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและมีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวปราศรัยและพบปะเพื่อนครู โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคที่โลกไร้พรมแดนเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครูจึงจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรอบรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันดังนั้นหากพิจารณาถึงครูดียุค Thailand 4.0 แล้วคุณลักษณะของครูที่ดีคือ ผู้มีความรู้ดี มีการสอนดีมีวิสัยทัศน์เป็นผู้เจนจัดการฝึกฝนศิษย์มีดวงจิตใฝ่คุณธรรมงามเลิศล้ำด้วยจรรยามีศรัทธาความเป็นครูและดำรงตนอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญา

กิจกรรมงานวันครูในวันนี้ประกอบด้วยภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 9รางวัลประกอบด้วย

 

1.รางวัลรางวัลคุรุสภาประจำปี 2562 ระดับจังหวัดภูเก็ต

 

2.รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2562 ระดับจังหวัดภูเก็ต

 

3 .รางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี 2562

 

4. รางวัลทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

 

5.รางวัลครูดี สศศ.
6.ภูเก็ตรางวัลครูดีศรีภูเก็ตประจำปี 2563

 

7. รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขและครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา 2562

 

8.รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2562 รวม 126 คน

 

 

 


ภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาวันครูเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

 

 
ข่าวภูเก็ต phuket news

เทศบาลตำบลวิชิตจัดการปัญหาน้ำท่วมขัง
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตรุษจีนย้อนอดีต ครั้งที่ 21
เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26@ ภูเก็ต
เปิดศูนย์จำหน่าย OTOP INTERTRADER PHUKET
NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING
RBF จัดกิจกรรมเสนอนักลงทุนภูเก็ต
เซโฟราเปิดสาขาใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต
พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับชม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ภูเก็ต นำผู้ประกอบการ โรดโชว์ 3 เมืองหลักแดนมังกร
พาณิชย์จับมือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ดัน SMEs สู่สากลเดินหน้าส่งออกตามเป้า
เตรียมพบกับงานมหกรรมบ้านธนาคาร 62 ภูเก็ต
ซื้อบ้านมือสองทำเลดีภูเก็ต
เซ็นทรัล เปิดตัว ปอร์โต เดอ ภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการ นักอนุรักษ์น้อย HKT
บางกอกแอร์มอบเงินช่วยลาว
เทศบาลกะรน จัดการท่อนไม้ใหญ่ลอยเกยตื้นชายหาด
ขอเชิญบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมทำความสะอาด
ราไวย์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่แหลมพรหมเทพแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?