ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


ภูเก็ต จับมือ สมุทรสาคร ร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
ภูเก็ต จับมือ สมุทรสาคร ร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดภูเก็ต
นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และ นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม : พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สาก จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
 
 
โอกาสนี้ นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการ เจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกลือทะเลจากสมุทรสาครมาพบกับผู้ประกอบธุรกิจบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบ เช่นธุรกิจสปา ร้านอาหารและอุตสาหกรรมประมง เนื่องจากจุดเด่นของเกลือทะเลจากสมุทรสาครมีคุณภาพและมีสารอาหารที่ครบถ้วน ดังนั้นการให้คู่ธุรกิจมาพบกันโดยตรงจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งการเป็นขยายตลาดเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตได้รับบริการบริโภคเกลือทะเลที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม
 
 
ด้าน นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครแล้วนอกจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม ยังพบว่าพื้นที่ทางตอนล่างของอำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะแก่การทำนาเกลือ  ด้วยเหตุนี้เอง มีพื้นที่ทำนาเกลือทะเลทั้งสิ้น 17,921 ไร่ มีเกษตรกรจำนวน 293 ราย ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลทั้งหมด 89,605 เกวียน (1 เกวียน เท่ากับ 1,600 กิโลกรัม) ผลผลิตต่อไร่ จำนวน 5 เกวียน/ไร่ ต้นทุนการผลิตโดนประมาณ 1,500 บาท/เกวียน รวมมูลค่า 286,736 ล้านบาท  จังหวัดสมุทรสาคร มีสหกรณ์ที่ดำเนินการผลิตเกลือทะเล จำนวน 2 สหกรณ์ มีสมาชิก178 ราย   มีพื้นที่การผลิต 8,620 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 45,590 ตัน ปัญหาปริมาณการผลิตเกลือทะเล ในช่วงเดือนเมษายน ราคาเกลือทะเลจะเริ่มปรับตัวลดลง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน ราคาเกลือทะเลจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลจะปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศหากช่วงปีใดมีปริมาณฝนน้อย ส่งผลให้เกลือทะเลมีปริมาณมาก ทำให้ราคาเกลือตกต่ำ
 
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล โดยเป็นการยกทัพสินค้าจาก สหกรณ์เกลือกรุงเทพ สหกรณ์การนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด  ให้แก่ผู้ประกอบการภายในจังหวัดสมุทรสาครเอง และผู้ประกอบการจากจังหวัดภูเก็ตที่จะได้มีโอกาสซื้อสินค้าเกลือทะเล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเลในคุณภาพดี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ใช้ในการถนอมอาหาร การดองเค็ม, อุตสาหกรรมน้ำดื่ม หรือการผลิตน้ำแข็ง, อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ในการผลิตปุ๋ย และอุตสาหกรรมการบริการ เช่น เกลือสปา นอกจากการยกทัพสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครที่มีคุณภาพที่ดีแล้ว จังหวัดสมุทรสาครได้นำผลิตภัณฑ์เกลือสปาพร้อมการสาธิตนวดสปาเพื่อใช้ในการบำบัดเพื่อสร้างความผ่อนคลาย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเลจากผู้เชี่ยวชาญด้วย โดยสินค้าดังกล่าวราคาไม่แพง ส่งตรงจากแหล่งผลิตเองซึ่งล้วนแต่เป็นผลดีให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสิ้น  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำผลิตภัณฑ์มุกภูเก็ตมาจำหน่ายและจัดแสดงด้วย
 ข่าวภูเก็ต phuket news

เพาเวอร์บาย เปิดตัว “เพาเวอร์บาย โรบินสัน ถลาง”
แถลงข่าวการปฏิบัติการ"สยบอันดามัน 1/65"
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 2565
ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ
การประชุม APEC ISOM
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภุเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus
โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”
จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล