ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่

 เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศ เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดให้ระหว่างวันที่31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญ และเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือทำบุญตามวัดต่างๆ ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือ เป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรทางน้ำคับคั่งและอาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้มากกว่าปกติ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
 
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 กำหนดให้ ผู้ควบคุมเรือ ต้องมีความระมัดระวังไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้เดินเรือด้วยความเร็วเกินควร การนำเรือเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือต้องให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงเรือ เสร็จเรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ ห้ามนำเรือเข้าใกล้บริเวณที่มีการกำหนดไว้สำหรับประชาชนลงเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมทางน้ำและต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ในเรือให้มีอยู่อย่างพอเพียง และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันท่วงที รวมทั้งรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดออกจากฝั่ง ส่วนเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ ต้องหมั่นตรวจสอบ ดุแลสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์และท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การให้บริการผู้โดยสารโดยเฉพาะโป๊ะเทียบเรือต้องจัดให้มีพวงชูชีพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมที่จะสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทัน ติดตั้งป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารเรือที่ตัวเรือ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราควบคุม ดูแลมิให้ประชาชนยืนอยู่บนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้
 
นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกวดขัน ตักเตือน ควบคุม ดูแลให้ผู้ควบคุมเรือที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือโดยเคร่งครัด ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร การลงเรือไม่ควรยืนคอยบนโป๊ะเทียบเรือ หรือแย่งกันขึ้น-ลงเรือ ควรให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน ขณะอยู่ในเรืออย่านั่งหรือยืนบริเวณท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือและหลังคาเรือ ควรนั่งกระจายออกไปตามตัวเรือ เพื่อมิให้เรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเสียการทรงตัว และไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ หากมีความจำเป็นต้องโดยสารเรือ ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สะดวก สามารถถอดออกได้รวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือ และอย่าตื่นตระหนกตกใจขืนการทรงตัว เมื่อเรือเอียงหรือโคลง จึงขอให้ทำตามคำแนะนำของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนข่าวภูเก็ต phuket news

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
พิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus
โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”
จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล