ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

 นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายปรเมษ เผือกสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปใช้ในการพัฒนาและสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด

รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่ประจักษ์และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงาน ให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน จึงจัดการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต
#เทศบาลนครภูเก็ตข่าวภูเก็ต phuket news

จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ
การประชุม APEC ISOM
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภุเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus
โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”
จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล