ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เปิดศูนย์จำหน่าย OTOP INTERTRADER PHUKET

 จังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์จำหน่าย OTOP INTERTRADER PHUKET ณ ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือการจำหน่ายสินค้าระหว่าง OTOP TRADER PHUKET กับ WeServe OTOP ผ่านระบบออนไลน์ และร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร ซึ่งทั้ง 3 พันธมิตร จะร่วม ให้บริการ การจำหน่ายสินค้า OTOP มุ่งเป้าให้บริการแก่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่ชื่นชอบสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ

จากนั้นนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์จําหน่าย
OTOP INTERTRADER PHUKET ซึ่งตั้งอยู่ ที่ ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือกับ OTOP TRADER จังหวัดภูเก็ต และภาคีการทํางานทุกภาคส่วนในการนํานโยบาย ของรัฐบาลตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มาต่อยอดให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้มีสถานที่ในการจําหน่ายสินค้าทั้งในระบบ Offline และOnline ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง สินค้าตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญา ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตําบล นําเสนอออกมาเป็นสินค้าที่แสดงถึงความมี เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และได้พัฒนาคุณภาพสินค้า การบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยใน ปี 2562 จังหวัดภูเก็ตมียอดจําหน่ายจํานวน 2,033,833,211 บาท (สองพันสามสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสอง ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยหวังว่าศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP INTERTRADER PHUKET จะเป็นการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ผลิตสินค้า OTOP ทั้งในต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับ ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป

ด้านนางชมพูนุช บุญโภาพ ประธานโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดภูเก็ต (OTOP TRADER PHUKET) กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้สนับสนุน การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2544 และ ในปี 2561 ได้มีการส่งเสริมให้มีการดําเนินงาน OTOP TRADER สําหรับ จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศจัดตั้ง OTOP TRADER PHUKET เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทําหน้าที่เป็นคนกลาง รวบรวมสินค้า บริหารจัดการ และขายสินค้า ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต และเครือข่าย OTOP จังหวัดอื่นๆ ซึ่งได้ ดําเนินการเปิดจําหน่ายที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพ ชั้น G โซนภาคใต้เป็น สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และได้มีการจัดตั้งศูนย์ OTOP INTERTRADER PHUKET ณ ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร เพื่อเพิ่มช่องทาง การจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านหมี่สะปำ และ การจําหน่ายสินค้าออนไลน์ Market place ผ่านทาง WeServe ซึ่งเป็น บริษัทจัดส่งสินค้าของคนภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อบริการสินค้าที่มีคุณภาพให้ถึงผู้บริโภค อันจะเป็นการขยายตลาดสินค้า OTOP ซึ่งจะส่งผลในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

 ข่าวภูเก็ต phuket news

จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 article
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19
กรรมาธิการท่องเที่ยวประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตรุษจีนย้อนอดีต ครั้งที่ 21แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล