ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย

เมื่อวันที่  29  ตุลาคม 2563  นายเรวัต อารีรอบ แถลงนโยบายและเปิดตัวสมาชิกทีมภูเก็ตหยัดได้   ทั้ง 24 เขต  พร้อมแถลงนโยบาย 3 ระยะ ผ่านมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สาธารณสุข โดยมีชาวภูเก็ตผู้สนใจรับฟัง จำนวนมาก ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

นายเรวัติ อารีรอบ ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า

นโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาของคนภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์

1. ลงทะเบียนคนตกงานและจ้างงาน : โดยเราจะเปิดลงทะเบียนรับคนตกงาน และจ้างงานด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจตามความถนัด หากมีคนเหลือตกค้าง เราจะประสานทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

2. คนรายได้ไม่พอกับรายจ่าย สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก จัดการหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เช่น ไข่ไก่, ข้าวสาร และน้ำมันพืชจากผู้ผลิต ส่งต่อให้โชว์ห่วยภูเก็ต และจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาแก่คนภูเก็ต นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้คนภูเก็ตจับจ่ายสินค้าอื่นๆในร้านโชว์ห่วยอีกด้วย

3. ยกระดับโรงพยาบาล อบจ. ให้เทียบเท่าเอกชน
สนับสนุนงบประมาณในการยกระดับโรงพยาบาล อบจ. ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ บุคคลากร และบริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเข้มแข็ง

4. พักหนี้ : เร่งรัด ประสานและสนับสนุนกับสถาบันการเงินเพื่อพักหนี้
เป็นกระบอกเสียงให้คนภูเก็ตในการเจรจาพักหนี้กับสถาบันทางการเงิน
5. รับมือการระบาดระลอก2  โควิด19  : มีแนวทางการรับมือการระบาดระลอก 2 ของ โควิด19 ทั้งด้าน
สาธาณสุข เช่น เตรียมความพร้อม ร.พ.ภาคสนาม, เครือข่ายอสม. และเครื่องมือตรวจ
6. แก้ปัญหาน้ำแล้ง : 
โดยร่วมมือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัยจากสถาบันชั้นนำ ในการศึกษาและเลือกวิธีแก้ปัญหาน้ำแล้งของภูเก็ต ด้วยการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยเทคโนโลยีชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

นอกจากนี้ ทีมภูเก็ตหยัดได้ ยังเสนอนโยบายระยะกลาง  และระยะยาว โดยนายเรวัติ ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า นโยบายระยะกลาง ได้แก่
1. ผลักดันให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศกลับมาเที่ยวที่ภูเก็ต อย่างมีเงื่อนไข
เพื่อป้องกันการระบาดอีกครั้งของโควิด-19 เราสนับสนุนให้ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการตรวจโควิด-19อย่างเคร่งครัด และฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
2. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและอื่นๆที่เสื่อมโทรม เริ่มลงมือฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามดังเดิม
3. สนับสนุนนโยบายภูเก็ตเป็นศูนย์การแพทย์และทุนการศึกษาผลิตบุคลากรทางการแพทย์
เราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเพื่อเปลี่ยนภูเก็ตให้เป็นอีกหนึ่งศูนย์การแพทย์ใหญ่ มีมาตราฐานสากลอีกแห่งในภาคใต้ รวมถึงสร้างโรงเรียนแพทย์และให้ทุนการศึกษานักเรียนแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทยและบุคคลากรการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น เภสัชกร และนักเทคนิกการแพทย์
4. เมืองปลอดภัย
ออกแบบระบบความปลอดภัย และยกระดับความปลอดภัยระดับสากล ทั้งบนบก และทางน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบ AI
5. สังคมสูงวัย
นำร่องพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงวัยในจังหวัดภูเก็ต

นโยบายที่จะผลักดันในระยะยาวเพื่อพัฒนาภูเก็ตอย่างยั่งยืน มีดังนี้
1. ระบบขนส่งมวลชน 
ภูเก็ตจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย และจำนวนเพียงพอสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และคนพื้นที่
2. Green City
ออกแบบการพัฒนาภูเก็ตให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และผลักดันภูเก็ตเป็น   Green City ในระยะยาว
3. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ (New Landmarks)
ร่วมกับชุมชนในการออกแบบ เลือกพื้นที่ในภูเก็ตแห่งใหม่เพื่อสนับสนุนการเกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ยังไม่พัฒนา เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องจังหวัดภูเก็ต เช่น สะพานกระจก, สวนพฤกษชาติ ฯลฯ
4. ผลักดันอุโมงค์ป่าตอง
ร่วมกับภาครัฐผลักดันการสร้างอุโมงค์ป่าตองเพื่อแก้ปัญหารถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาป่าตอง
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวภูเก็ต phuket news

จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19
กรรมาธิการท่องเที่ยวประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตรุษจีนย้อนอดีต ครั้งที่ 21
เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26@ ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล