ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายโกสินทร์ ผลมั่ง หัวหน้าหนังสือเดินทาง นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ พรหมจิตต ผู้แทนสำนักส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ภาคใต้ สสปน. หรือ TCEB ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน แถลงข่าวการจัดโครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด-19 ในประเทศไทย และควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนภายในประเทศมีความมั่นใจ และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น แม้สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด 19 ในประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากตามลำดับ แต่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต ด้วยเหตุผลที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และหากสถานการณ์การระบาดของประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของจังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถควบคุมได้ ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้
ในช่วงที่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้ กลุ่มลูกค้าสำคัญของภูเก็ตจึงเป็นกลุ่มนักเดินทางภายในประเทศซึ่งนอกจากเป็นประชาชนชาวไทยแล้ว กลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยในประเทศไทยนับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มกำลังซื้อเพื่อ ประคับประคองสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว (ที่มีคุณภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของภูเก็ต) ที่ประสงค์จะเข้ามาภูเก็ตในอนาคต
 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีโครงการ Ambassador’s trip to งหวัดภูเก็ต จัดให้มีโครงการ Ambassador’s trip to Phuket ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยการเชิญคณะทูตและคู่สมรสของประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในปี 2562 และประเทศที่มีสถานกงสุลใหญ่และหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำจังหวัดภูเก็ต รวม 30 ประเทศ ประมาณ 60 คน ให้เดินทางร่วมคณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นพร้อมทำกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวและสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
- เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
- เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ต โดยการพาชมสถานที่ท่องเที่ยวและฟังบรรยายเรื่องมาตรการ STV การคัดกรองที่สนามบิน
- เพื่อให้แต่ละสถานทูต ได้มีการสื่อสารกลับไปที่ประเทศของตัวเองเรื่องการเปิดการท่องเที่ยวภูเก็ต
ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวหวังว่า จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ดีขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 610365-6ข่าวภูเก็ต phuket news

จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19
กรรมาธิการท่องเที่ยวประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตรุษจีนย้อนอดีต ครั้งที่ 21
เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26@ ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล