ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม

เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 นำโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลกะรน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2564
ข่าวเทศบาลตำบลกะรน

เทศบาลตำบลกะรนเข้าร่วมพิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน มอบเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภค
เทศบาลตำบลกะรน จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลกะรนรับมอบหน้ากากอนามัยจากมิสลิลลี่เ
เทศบาลตำบลกะรนมอบต้นไม้ให้ข้าราชการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
กะรนจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เทศบาลตำบลกะรนร่วมกับกองทัพภาค4 เปิดครัวสนาม
กะรนลงพื้นที่บรูณาการตรวจ ATK สถานีตำรวจภูธรตำบลกะรน
หารือวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กะรนลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลกะรนร่วมกับ อบจ.ภูเก็ตนำรถพ่นฆ่าเชื้อลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อไวรัส
กะรนประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล
กะรนรับลงทะเบียนรับถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ณ วัดกะรน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ปรับตลาดน้ำมณีครามให้เป็นศูนย์ CI รับดูแลรักษาผู้ป่วย
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ Lucky Pole
โครงการ“กะตะ กะรน สีขาว KATA KARON WHITE"
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนจัดประชุมสภาเทศบาล
กะรนมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง
แสดงความยินดีกับนางสาวกิรณา วงค์ชูปาน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
กะรนรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าบาติกและผ้าพื้นเมือง
เทศบาลตำบลกะรนแสดงความยินดีกับนักกีฬาแข่งขันจักรยาน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมกับอบจ.ภูเก็ตมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกะรน
ประชุมจัดทำโครงการผังเมืองกะรน
ประชุมพิจารณาโครงการ Smart City Solution
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนหาดกะรน
ร่วมแสดงความยินดีนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทย
เทศบาลตำบลกะรนเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3
การอบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กะรนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการแก่ผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ประชุมกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับแผนการเปิดเกาะภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมกับอบจ.ภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
เลียงถุงอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
กะรนประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรด้านการศึกษา
ตรวจสอบความเรียบร้อยหาดกะตะเนื่องจากมีมรสุมและคลื่นลมแรง
ลงพื้นที่ตรวจสถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลกะรน
พบปะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประชุมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด
รับมอบเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองละเอียดจากโรงแรมฮิลตัน
เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลกะรนมาปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ควบคุม
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนประชุมนโยบายการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แสดงความยินดี นายกเทศมนตรีตำบลกะรน
ภาคเอกชนแสดงความยินดี โอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
แสดงความยินดีนายกเทศมนตรีกะรน
เทศบาลตำบลกะรน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
มอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลกะรน
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
งดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อน
เทศบาลตำบลกะรนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
MOU ระหว่างเทศบาลกะรนกับสถานีตำรวจภูธรกะรน
ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลกะรน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2564
เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่หาดกะตะ
โครงการ แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่
กิจกรรมวันมาฆบูชา
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
ประชุมหารือเรื่องกลุ่มเปราะบางตำบลกะรน
จิตอาสารักษาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปฏักซอย 20
เทศบาลตำบลกะรนติดตามการก่อสร้างเขื่อนกักน้ำ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลกะรน
เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดซอยปฏัก18
เทศบาลตำบลกะรนสนับสนุนน้ำดื่ม
เทศบาลตำบลเฝ้าระวังและควบคุมโรคโรคโควิด19ในตลาด
กะรนจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาทำความสะอาดชายหาด
กะรนตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงานต่างด้าว
โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม
เทศบาลตำบลกะรนออกสำรวจแคมป์คนงานต่างด้าว
เทศบาลตำบลกะรนจัดงาน“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่3”
เชิญชวนชาวพุทธตักบาตรปีใหม่
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมงาน Phuket Gastronomy “หรอยแล้วหลาว”
ประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศบาลไทย
เทศบาลกะรนเชิญเที่ยวงาน ชวนชิมริมเล3
กะรน ร่วมประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 3
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่กะรน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศบาลตำบลกะรนร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครพนักงนจ้าง 33 อัตรา
มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน
เทศบาลตำบลกะรนเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
Phuket Green Day
120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
โครงการ“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน เชิญเที่ยวงาน "กะตะกะรน ชวนชิมริมเล"
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
เทศบาลตำบลกะรนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เทศบาลกะรน ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
เทศบาลตำบลกะรนจัดแข่งขันฟุตบอล7คน
เทศบาลกะรน ชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล