ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


กิจกรรมวันมาฆบูชา

 

(25 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรม ทำบุญ ฟังธรรม รักษาศีลและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดกิตติสังฆาราม นำโดย ดร.พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม ,นายบุญเลิศ บุญรัศมี รองปลัดเทศบาลตำบลกะรน เป็นประธานจุดธูป เทียน พระรัตนตรัย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลกะรน คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านกะตะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาและทำกิจกกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเวียนเทียน การเจริญพระพุทธมนต์การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายสังฆทาน ร่วมกันทำความดีช่วยรักษาจิตใจให้สงบ ให้เกิดความเมตตา กรุณา รู้จัก รักษาศีล บำเพ็ญทานละเว้นจากอบายมุขต่างๆ ทำให้สังคมสงบสุขไม่มีความเดือดร้อน ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งถือเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
ข่าวเทศบาลตำบลกะรน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม
เทศบาลตำบลกะรนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
MOU ระหว่างเทศบาลกะรนกับสถานีตำรวจภูธรกะรน
ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลกะรน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2564
เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่หาดกะตะ
โครงการ แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
ประชุมหารือเรื่องกลุ่มเปราะบางตำบลกะรน
จิตอาสารักษาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปฏักซอย 20
เทศบาลตำบลกะรนติดตามการก่อสร้างเขื่อนกักน้ำ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลกะรน
เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดซอยปฏัก18
เทศบาลตำบลกะรนสนับสนุนน้ำดื่ม
เทศบาลตำบลเฝ้าระวังและควบคุมโรคโรคโควิด19ในตลาด
กะรนจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาทำความสะอาดชายหาด
กะรนตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงานต่างด้าว
โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม
เทศบาลตำบลกะรนออกสำรวจแคมป์คนงานต่างด้าว
เทศบาลตำบลกะรนจัดงาน“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่3”
เชิญชวนชาวพุทธตักบาตรปีใหม่
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมงาน Phuket Gastronomy “หรอยแล้วหลาว”
ประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศบาลไทย
เทศบาลกะรนเชิญเที่ยวงาน ชวนชิมริมเล3
กะรน ร่วมประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 3
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่กะรน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศบาลตำบลกะรนร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครพนักงนจ้าง 33 อัตรา
มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน
เทศบาลตำบลกะรนเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
Phuket Green Day
120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
โครงการ“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน เชิญเที่ยวงาน "กะตะกะรน ชวนชิมริมเล"
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
เทศบาลตำบลกะรนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เทศบาลกะรน ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
เทศบาลตำบลกะรนจัดแข่งขันฟุตบอล7คน
เทศบาลกะรน ชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล