ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดซอยปฏัก18

 เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสารักษาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปฏักซอย 18 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ร่วมกันพัฒนาดูแลรักษาสถานที่ดังกล่าว ให้มีความสะอาด ปราศจากเศษขยะ เพื่อสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันพัฒนาตำบลกะรน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชาชน นำโดย นายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ,นายมีชัย นาวิน ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน,นายอนุรักษ์ แย้มคล้าย,นายพรชัย ไฝ่งาม,นายจรณัฐ สงวนพร,นายจรัญ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน , หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลกะรนและประชาชนจิตอาสา 904
ข่าวเทศบาลตำบลกะรน

ประชุมกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับแผนการเปิดเกาะภูเก็ต article
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมกับอบจ.ภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค article
เลียงถุงอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลกะรน article
เทศบาลตำบลกะรนประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
กะรนประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรด้านการศึกษา
ตรวจสอบความเรียบร้อยหาดกะตะเนื่องจากมีมรสุมและคลื่นลมแรง
ลงพื้นที่ตรวจสถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลกะรน
พบปะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประชุมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด
รับมอบเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองละเอียดจากโรงแรมฮิลตัน
เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลกะรนมาปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ควบคุม
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนประชุมนโยบายการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แสดงความยินดี นายกเทศมนตรีตำบลกะรน
ภาคเอกชนแสดงความยินดี โอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
แสดงความยินดีนายกเทศมนตรีกะรน
เทศบาลตำบลกะรน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
มอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลกะรน
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
งดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม
เทศบาลตำบลกะรนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
MOU ระหว่างเทศบาลกะรนกับสถานีตำรวจภูธรกะรน
ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลกะรน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2564
เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่หาดกะตะ
โครงการ แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่
กิจกรรมวันมาฆบูชา
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
ประชุมหารือเรื่องกลุ่มเปราะบางตำบลกะรน
จิตอาสารักษาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปฏักซอย 20
เทศบาลตำบลกะรนติดตามการก่อสร้างเขื่อนกักน้ำ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนสนับสนุนน้ำดื่ม
เทศบาลตำบลเฝ้าระวังและควบคุมโรคโรคโควิด19ในตลาด
กะรนจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาทำความสะอาดชายหาด
กะรนตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงานต่างด้าว
โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม
เทศบาลตำบลกะรนออกสำรวจแคมป์คนงานต่างด้าว
เทศบาลตำบลกะรนจัดงาน“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่3”
เชิญชวนชาวพุทธตักบาตรปีใหม่
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมงาน Phuket Gastronomy “หรอยแล้วหลาว”
ประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศบาลไทย
เทศบาลกะรนเชิญเที่ยวงาน ชวนชิมริมเล3
กะรน ร่วมประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 3
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่กะรน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศบาลตำบลกะรนร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครพนักงนจ้าง 33 อัตรา
มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน
เทศบาลตำบลกะรนเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
Phuket Green Day
120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
โครงการ“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน เชิญเที่ยวงาน "กะตะกะรน ชวนชิมริมเล"
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
เทศบาลตำบลกะรนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เทศบาลกะรน ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
เทศบาลตำบลกะรนจัดแข่งขันฟุตบอล7คน
เทศบาลกะรน ชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล