ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม

เทศบาลตำบลกะรน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม (ลายสายแร่)

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลกะรน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม (ลายสายแร่) นำโดย นายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ประธานกล่าวเปิดโครงการ นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน ผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน,หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ท่าน ณ วัดกิตติสังฆาราม วัดกะตะ
ผ้าซาโนติก (Sano Tik) หรือ ผ้าลายสายแร่ คือ ผ้าที่เกิดจากการใช้เทคนิคมัดย้อมแบบพิเศษและมีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีนำสีมัดย้อมมาทำให้เกิดลวดลายให้มีลักษณะเหมือนแร่ดีบุก ซึ่งแร่ดีบุกถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ต ธรรมชาติของแร่ดีบุกจะมีลักษณะเป็นผลึกสีดำ เทา ในข้อสังเกตนี้จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการมัดย้อมผ้าให้เป็นลักษณะของลายแร่ดีบุก โดยนำสีดำและสีเทามาออกแบบลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการมัดย้อมเฉพาะตัว ร่วมกับการใช้สีอื่นๆ เช่น สีเหลือง สีฟ้า ซ้อนทับสีหลายชั้น จนเกิดเป็นลวดลายเส้นแร่ดีบุกที่พลิ้วไหวบนผืนผ้า
จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดฯ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต แต่ในปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้ประชากรทั่วประเทศ รวมทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมาก เทศบาลตำบลกะรน ได้ตระหนักสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการฝึกและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฯ มีองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาดำเนินกิจการในการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างรายได้และสามารถนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวในสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดไปจนถึงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนได้
 
 ข่าวเทศบาลตำบลกะรน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม
เทศบาลตำบลกะรนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
MOU ระหว่างเทศบาลกะรนกับสถานีตำรวจภูธรกะรน
ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลกะรน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2564
เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่หาดกะตะ
โครงการ แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่
กิจกรรมวันมาฆบูชา
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
ประชุมหารือเรื่องกลุ่มเปราะบางตำบลกะรน
จิตอาสารักษาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปฏักซอย 20
เทศบาลตำบลกะรนติดตามการก่อสร้างเขื่อนกักน้ำ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลกะรน
เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดซอยปฏัก18
เทศบาลตำบลกะรนสนับสนุนน้ำดื่ม
เทศบาลตำบลเฝ้าระวังและควบคุมโรคโรคโควิด19ในตลาด
กะรนจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาทำความสะอาดชายหาด
กะรนตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงานต่างด้าว
เทศบาลตำบลกะรนออกสำรวจแคมป์คนงานต่างด้าว
เทศบาลตำบลกะรนจัดงาน“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่3”
เชิญชวนชาวพุทธตักบาตรปีใหม่
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมงาน Phuket Gastronomy “หรอยแล้วหลาว”
ประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศบาลไทย
เทศบาลกะรนเชิญเที่ยวงาน ชวนชิมริมเล3
กะรน ร่วมประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 3
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่กะรน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศบาลตำบลกะรนร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครพนักงนจ้าง 33 อัตรา
มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน
เทศบาลตำบลกะรนเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
Phuket Green Day
120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
โครงการ“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน เชิญเที่ยวงาน "กะตะกะรน ชวนชิมริมเล"
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
เทศบาลตำบลกะรนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เทศบาลกะรน ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
เทศบาลตำบลกะรนจัดแข่งขันฟุตบอล7คน
เทศบาลกะรน ชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล