ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครพนักงนจ้าง 33 อัตรา

 

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 33 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา
กองช่าง
งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
สำนักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 28 อัตรา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 10 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
กองช่าง
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยช่างไม้- ช่างปูน)
งานสวนสาธารณะ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนสวน) จำนวน 2 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถมา สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 – 30 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-330186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)ข่าวเทศบาลตำบลกะรน

กิจกรรมวันมาฆบูชา
เทศบาลตำบลกะรนรับสมัครเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลกะรนเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
ประชุมหารือเรื่องกลุ่มเปราะบางตำบลกะรน
จิตอาสารักษาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปฏักซอย 20
เทศบาลตำบลกะรนติดตามการก่อสร้างเขื่อนกักน้ำ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลกะรน
เทศบาลกะรนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดซอยปฏัก18
เทศบาลตำบลกะรนสนับสนุนน้ำดื่ม
เทศบาลตำบลเฝ้าระวังและควบคุมโรคโรคโควิด19ในตลาด
กะรนจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาทำความสะอาดชายหาด
กะรนตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงานต่างด้าว
โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม
เทศบาลตำบลกะรนออกสำรวจแคมป์คนงานต่างด้าว
เทศบาลตำบลกะรนจัดงาน“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่3”
เชิญชวนชาวพุทธตักบาตรปีใหม่
เทศบาลตำบลกะรน ร่วมงาน Phuket Gastronomy “หรอยแล้วหลาว”
ประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศบาลไทย
เทศบาลกะรนเชิญเที่ยวงาน ชวนชิมริมเล3
กะรน ร่วมประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 3
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่กะรน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศบาลตำบลกะรนร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน
เทศบาลตำบลกะรนเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะรนร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
Phuket Green Day
120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
โครงการ“กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลกะรน เชิญเที่ยวงาน "กะตะกะรน ชวนชิมริมเล"
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
เทศบาลตำบลกะรนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เทศบาลกะรน ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
เทศบาลตำบลกะรนจัดแข่งขันฟุตบอล7คน
เทศบาลกะรน ชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล