dot
dot
ร้านคุณแม่จู้
APEX
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ภูเก็ต


เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 

"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

 

 

(21 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลกะรน บริเวณสันทรายหาดกะรน บริเวณสามแยกถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมครั้งนี้ นำโดย นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน ,นายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน,นายสมปอง ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายมีชัย นาวิน ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน,นายไพโรจน์ สังข์แก้ว ,นายอนุรักษ์ แย้มคล้าย,นายพรชัย ไฝ่งาม,นายจรณัฐ สงวนพร,นายเสฏฐวุฒิ ธรรมวัฒน์ ,นายกฤษฎา ใจเขียว,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน นายบุญเลิศ บุญรัศมี รองปลัดเทศบาลตำบลกะรน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลกะรน ,กลุ่มพนักงานโรงแรม และประชาชนจิตอาสา 904 ตำบลกะรน

 
ข่าวเทศบาลตำบลกะรน

เทศบาลตำบลกะรน เชิญเที่ยวงาน "กะตะกะรน ชวนชิมริมเล"
เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
เทศบาลตำบลกะรนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล