ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์สร้างแรงจูงใจชิงทองแกประชาชนที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์สร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน

เป็นทองคำ10 รางวัลและเงินสด 20รางวัล
เผยตอนนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70เปอร์เซ็นต์
ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่4 ตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดที่ทางเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับผู้นำชุมชนได้เปิดให้ประชาชนในหมู่ที่4ได้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนและจุดรับแจ้งเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด19 โดยบรรยากาศในวันนี้มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งในหมู่ที่4 มีประชากรจำนวนกว่าสี่พันคนโดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์คอยให้คำแนะนำและให้บริการแก่พี่น้องประชาชน
นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์กล่าวว่า การลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนของตำบลราไวย์ในขณะนี้มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนแล้วกว่า70เปอร์เซ็นต์จากจำนวนระชากรทั้งหมดโดยทางเทศบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในตำบลราไวย์ไม่ต่ำกว่า90เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าหากมีการลงทะเบียนแล้วทยอยฉีดวัคซีนจนครบตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเป็นการความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและตำบลราไวย์ นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของจังหวัดในวันที่1กรกฏาคมนี้อีกด้วย
นายอรุณกล่าวต่อไปว่าสำหรับการรณรงค์ให้ประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาได้มีการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนโดยการสละเงินเดือนส่วนหนึ่งมามอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลราไวย์ที่ฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มแรกเป็นต้นไปเป็นทองคำ10รางวัลและเงินสด20รางวัลๆละสองพันบาทเพื่อเป็นแรงจูงใจเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนั้นมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันให้เยอะๆ
ทั้งนี้ทางเทศบาลจะได้ร่วมกับทางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลราไวย์ไออกไปตั้งจุดรับลงทะเบียนซึ่งในวันนี้เป็นของหมู่ที่4และ5ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

กิจกรรมตัดผมชายฟรี article
ราไวย์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหายาเสพติด article
เทศบาลตำบลราไวย์จัดรถรับส่ง สำหรับผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีน article
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมเต่าตนุ จากหาดแหลมไผ่ article
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ หารือร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าแก้ปัญหาร่องน้ำตื้น
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
ขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด
ลุ้นรับรางวัลทองคำ 10 เส้นและเงินรางวัล 2000 บาท20 รางวัล
ร่วมมอบขนมจีนให้ชาวราไวย์
หารือการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลราไวย์
ราไวย์รณรงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย
ราไวย์ประชุมหารือมาตรการคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์ตั้งจุดตรวจและรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ออกประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเองและผู้อื่น ให้กับหมู่บ้านชาวเลราไวย์
ตลาดปลาสด ยามเช้าหาดปากบาง ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์รับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนะนำลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ประชุมหารือลดอุบัติเหตุสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดราไวย์
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลราไวย์
ราไวย์ร่วมประชุมวัน อปพร.
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่วันรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
เฝ้าระวังจระเข้ในพื้นที่ชายหาด
บริการ “ตัดผมชาย” ฟรี
หารือโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่
ประชุมกกต.ประจำเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 5/2564
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์เปิดลงทะเบียนเราชนะ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง
ราไวย์ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
กองทุนฌาปนกิจศพบ้านราไวย์
ตัดผมชายฟรีที่ราไวย์เสาร์นี้
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับคณะ สสจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดให้ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้ประกอบการชายหาด
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบข้าวสาร
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดและข้าวสารแก่ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ตรวจวัดไข้ให้ความรู้การป้องกันโควิดแก่แรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแค้มป์แรงงานต่างด้าวทุกจุดในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์งดกิจกรรมงานปีใหม่และวันเด็ก
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
อบรมเชิงปฎิบัติการฯ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ราไวย์จัด ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลราไวย์ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
อบรมการดูแลหญิงหลังคลอดอย่างถูกวิธี
หรอย-ริม-หาด@ราไวย์ ครั้งที่ 2
แถลงข่าวการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราไวย์ต้อนรับสถาบันพระปกเกล้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยที่4
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตลาดแลเล
ราไวย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โรตารี ก้าวไกล ร่วมใจ บริจาคโลหิต
ทต.ราไวย์ ร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกศน.
ทต.ราไวย์ จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจการจัดงานหรอยริมเล
มหกรรมอาหาร หรอย ริม เล ราไวย์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล