ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


ประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ครั้งที่ 5/2565

ประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565

26 กันยายน 2565 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งกรรมการ ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดสาธารณภัย กรณีเพลิงไหม้บ้านของประชาชน บริเวณหมู่บ้านปฎัก หมู่ 4 ตำบลราไวย์
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการราไวย์สวยด้วยมือและใจเรา article
แถลงข่าวจัดงานฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยรถตรวจสุขภาพอัจริยะ
ราไวย์ ร่วมกิจกรรมคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข (Together We Share)
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ทะเลอันดามัน
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ
ราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
เทศบาลตำบลราไวย์ศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เทศบาลตำบลราไวย์ และอสม.ตำบลราไวย์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมอำเภอเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เทศบาลตำบลราไวย์ หารือเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับเงินบริเวณสะพานท่าเทียบเรือราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการนิทรรศการผลการปฎิบัติงาน
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริเวณมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไข่นายก ฟองละ 1 บาท
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ การยุติความรุนแรงในครอบครัว
ราไวย์ รับมอบโล่งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมตรวจสอบสถานบริการ
ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
สำรวจ การจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีปิดโครงการ ค่ายเยาวชนวิถีพุทธ
เทศบาลตำบลราไวย์ ปลูกป่าห้วยน้ำท่อ
กิจกรรม "หรอยริมบึง"...ชิลชิลกัน@หลาดแลเล
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบสีสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ชี้แจงระเบียบและกติกาในการขายของ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส
เทศบาลตำบลราไวย์จัดฉลองสมโภชน์วิหาร หลวงปู่ทวดวัดในหาน ณ วัดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร
เทศบาลตำบลราไวย์จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สนามฟุตบอลเขาแดง
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิด Play&Learn English Camp
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลำลูกกา
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ BIE สำหรับจัดงาน Expo 2028, Phuket-Thailand
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน และคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุม ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ราไวย์-ภูเก็ตเกมส์”
ราไวย์ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ กรณีเกิดภัยคลื่นสึนามิ
ราไวย์ ร่วมการฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยคลื่นสึนามิ
ราไวย์ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการรู้สักนิดก่อนเสียสิทธิ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง
ราไวย์ ร่วมงาน "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมหารือการติดตั้งเสาอัจฉริยะ
เทศบาลตำบลราไวย์ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
เทศบาลตำบลราไวย์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยโคกยาง ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา
เทศบาลตำบลราไวย์ ตรวจเยี่ยมแรงงานทาสี
ราไวย์อบรมหลักสูตรการทำแซนวิช สลัด สร้างอาชีพ
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ออกหน่วยคัดกรองตรวจโรคเบาหวาน โรคความดัน
เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการเก็บขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งทะเล ณ หาดยะนุ้ย
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา พื้นที่หมู่ 7 บ้านใสยวน ตำบลราไวย์
สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท เข้ากองทุนสวัสดิการ ทัพเรือภาคที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์เตรียมสถานที่ออกหน่วยคัดกรองตรวจโรค
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมหารือข้อราชการในการบริหารราชการ
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณผาหินดำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์รับเข็มบุรฉัตร
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการ Stop Teen Mom
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมชมระบบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอัจฉริยะ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการ คนตงห่อ ยกชั้น
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดหาดราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมสืบสานประเพณีขนมไทย กาละแมราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
เทศบาลตำบลราไวย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเร่ร่อน
ราไวย์หารือแก้ไขปัญหาการกลับรถบริเวณถนนปฎัก
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิด AQUA LUMINA
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ
โครงการขยายเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
เทศบาลตำบลราไวย์เชิญชวนเที่ยวงานประดับไฟ AQUA LUMINA
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ให้การต้อนรับอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์มอบทุนการศึกษา
เทศบาลตำบลราไวย์ ส่งมอบกระเป๋าเงินคืน
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบกระเป๋าเงินที่หล่นบริเวณแหลมพรหมเทพ
ราไวย์ร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล