ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


ราไวย์ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเก็บขยะ

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ  
 
นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ มอบหมายให้นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม บริเวณหาดปากบาง ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยเก็บขยะได้ประมาณ 40  กิโลกรัม
 
 
 
 
 ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

เทศบาลตำบลราไวย์ ลงดูพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตในจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก
เทศบาลตำบลราไวย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมกลุ่มอสม.ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันแห่งความรัก
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา
เทศบาลตำบลราไวย์ส่งมอบกระเป๋าเงินคืนแก่นักท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ลงพื้นที่มอบเตียงแก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดี
มอบทุนการศึกษาจากกลุ่มจิตศรัทธาตำบลราไวย์
เด็กชาวเลราไวย์ พบกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการหลาดแลเลบริเวณหน้าหาดราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมการใช้แพลตฟอร์มผ่านแอป Traffy Fondue
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทศบาลตำบลราไวย์ขอเชิญชวนเที่ยวงานหลาดแลเล ชิลชิลกัน
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก
เทศบาลตำบลราไวย์ซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุดบริเวณทางขึ้นจุดชมวิวหังหันลม
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมเตรียมงานโครงการหลาดแลเล
ประชุมหารือการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร หลาด แล เล
เทศบาลราไวย์ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านอาหารบริเวณหาดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมงานทำบุญปีใหม่และมอบทุนการศึกษา
ราไวย์ เจ้าภาพคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข
ราไวย์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีปลงผม ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้าง ถนนซอยกิ่งพัฒนา 9
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น จ.ภูเก็ต รวมพลังยื่นหนังสือถึงรัฐบาล
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโคกมะขาม
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการทำบุญ 2 ศาสนา
เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ราไวย์เปิดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
เทศบาลตำบลราไวย์ หารือปรับปรุงแอปร่วมกับบริษัทร่วมพัฒนาเมืองจำกัด
เทศบาลตำบลราไวย์ ส่งมอบจระเข้น้ำจืดให้กับประมงจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดแข่งขันเรือหางยาว ครั้งที่ 9
ประกาศยกเลิกการประกวดมิสพรางชมพูและมิสในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ จับฉลากสายการแข่งขันเรือหางยาว
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
เทศบาลตำบลราไวย์ เชิญร่วมงาน RAWAI SKY NIGHT FESTIVAL 2023
เทศบาลตำบลราไวย์เชิญชมและเชียร์การแข่งขันเรือหางยาวตำบลราไวย์ ครั้งที่ 9
คอนเสิร์ต Kasetsart Winds the Discovery Land คอนเสิร์ตเสน่ห์พรหมเทพ The Symphony at sunset
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การจัดคอนเสิร์ตเสน่ห์พรหมเทพ
ราไวย์ร่วมโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการราไวย์สวยด้วยมือและใจเรา
แถลงข่าวจัดงานฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยรถตรวจสุขภาพอัจริยะ
ราไวย์ ร่วมกิจกรรมคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข (Together We Share)
ประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ครั้งที่ 5/2565
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ทะเลอันดามัน
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ
ราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
เทศบาลตำบลราไวย์ศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เทศบาลตำบลราไวย์ และอสม.ตำบลราไวย์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมอำเภอเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เทศบาลตำบลราไวย์ หารือเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับเงินบริเวณสะพานท่าเทียบเรือราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการนิทรรศการผลการปฎิบัติงาน
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริเวณมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไข่นายก ฟองละ 1 บาท
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ การยุติความรุนแรงในครอบครัว
ราไวย์ รับมอบโล่งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมตรวจสอบสถานบริการ
ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
สำรวจ การจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีปิดโครงการ ค่ายเยาวชนวิถีพุทธ
เทศบาลตำบลราไวย์ ปลูกป่าห้วยน้ำท่อ
กิจกรรม "หรอยริมบึง"...ชิลชิลกัน@หลาดแลเล
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบสีสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ชี้แจงระเบียบและกติกาในการขายของ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส
เทศบาลตำบลราไวย์จัดฉลองสมโภชน์วิหาร หลวงปู่ทวดวัดในหาน ณ วัดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร
เทศบาลตำบลราไวย์จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สนามฟุตบอลเขาแดง
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิด Play&Learn English Camp
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลำลูกกา
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ BIE สำหรับจัดงาน Expo 2028, Phuket-Thailand
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน และคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุม ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ราไวย์-ภูเก็ตเกมส์”
ราไวย์ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ กรณีเกิดภัยคลื่นสึนามิ
ราไวย์ ร่วมการฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยคลื่นสึนามิ
ราไวย์ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการรู้สักนิดก่อนเสียสิทธิ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง
ราไวย์ ร่วมงาน "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมหารือการติดตั้งเสาอัจฉริยะ