ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราไวย์

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราไวย์

27   มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และกองการศึกษา จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราไวย์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครู ผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีต่อไป
 
 
 
 

 
ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

ราไวย์จูเนียร์ลีกคัพ
เทศบาลตำบลราไวย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเมือง
เทศบาลตำบลราไวย์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนักท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเทพราช
ราไวย์จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ราไวย์” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานราชบุรี
ราไวย์ร่วมรับบริจาคโลหิตทุกหมู่ ณ วัดสว่างอารมณ์
ราไวย์มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุ
งานลานวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตำบลราไวย์มอบรางวัลทายผลการแข่งขันฟุตบอล
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมแถลงข่าวจัดงาน PHUKET BIKE CHARITY
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ราไวย์จัดงานลานวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ บันทึกเทปรายการถวายพระพร
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567
ราไวย์จัดแข่งขันบาร์เทนเดอร์
ราไวย์สนับสนุนงานบุญกลางบ้าน(ปาจัก)ของชุมชนชาวไทยใหม่
ราไวย์ ประชุมหารือจัดโครงการวางทุ่นผูกเรือและเก็บขยะชายหาด
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากท่าตูม
เทศบาลตำบลราไวย์จัดประชุมประชาคม
ราไวย์ รณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่ง
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบรางวัลการจัดการแข่งเรือหางยาวตำบลราไวย์ ครั้งที่ 10
แถลงข่าวโครงการมหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลฉลอง
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เข้าสั่งการจนท. เข้าช่วยเหลือ 3 นักท่องเที่ยวติดกระแสน้ำ
ทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2567
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉลอง
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันอีดิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445
เทศบาลตำบลราไวย์ และแขวงทางหลวงภูเก็ต หารือบูรณาการการบริหารจัดการไฟฟ้าและถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และ RAWAYANA แถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์
ราไวย์พบปะพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมมอบอินทผาลัมเนื่องในเดือนรอมฎอน
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบรถเข็นผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ราไวย์สนับสนุนชุดอุปกรณ์การแสดงศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลราไวย์เร่งแก้ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวบนต้นตาลในช่วงฤดูแล้ง
ราไวย์ประชุมเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมหารือการพัฒนาเทคโนโลยี สู่การสร้างเมืองอัจฉริยะ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมฝึกอบรมทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา สกร.
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมนำเสนอผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลราไวย์ สนับสนุนพิธีถือศีลอดรอมฎอน
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครนายก
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ร่วมเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 17 ของเทศบาลตำบลวิชิต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมงาน “อะห์ลัน รอมฎอน”
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลตำบลราไวย์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินมอบแก่โรงพยาบาลฉลอง
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดการแข่งขันราไวย์มินิมาราธอน ครั้งที่
เทศบาลตำบลราไวย์มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
ให้การต้อนรับคณะหอการค้าเฉินตู
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมศูนย์บำบัดยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบเตียงผู้ป่วย และถังออกซิเจน
เทศบาลตำบลราไวย์หารือปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพแหลมพรหมเทพ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดหลาดเช้าอาหารเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดกิจกรรมชิลชิลกัน@หลาดแลเล
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบร่มชายหาด และเก้าอี้ชายหาด จากบริษัท AIS
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ตรวจสอบการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำซอยมะลิ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงนาม MOUการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบางบาล
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ตาชี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เทศบาลตำบลราไวย์ทำบุญ 2 ศาสนา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
เทศบาลตำบลราไวย์จัดการประกวดมิสในหาน 2024
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมเปิดอาคารหอประชุมพรหมเทพ
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีเปิด RAWAYANA FEST
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดประกวดมิสพรางชมพู 2024
เทศบาลตำบลราไวย์ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดในหาน
อปพร.ตำบลราไวย์รับการพิจารณาคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2567
ราไวย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน
เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราไวย์มอบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบ “ผู้สูงอายุวัยอายุยืน
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานวัดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมเปิดการแข่งขันวู้ดบอลลีกภาคใต้ ครั้งที่ 4
เทศบาลตำบลราไวย์ ขอเชิญร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระอุดมวชิรมงคล
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์สมัยวิสามัญ