ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้ประกอบการชายหาด

 เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้ประกอบการชายหาดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้ประกอบการชายหาดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยกลุ่มหมอนวดชายหาดและกลุ่มร่มชายหาด จำนวน 60 คนเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการชายหาดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งยึดหลัก D-M-H-T-T
D – Social Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยเสมอ
H – Hand Washing = ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธีด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T – Temperature Check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการของตนเอง
T – Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ
 ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

เทศบาลตำบลราไวย์รับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนะนำลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ประชุมหารือลดอุบัติเหตุสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดราไวย์
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลราไวย์
ราไวย์ร่วมประชุมวัน อปพร.
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่วันรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
เฝ้าระวังจระเข้ในพื้นที่ชายหาด
บริการ “ตัดผมชาย” ฟรี
หารือโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่
ประชุมกกต.ประจำเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 5/2564
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์เปิดลงทะเบียนเราชนะ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง
ราไวย์ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
กองทุนฌาปนกิจศพบ้านราไวย์
ตัดผมชายฟรีที่ราไวย์เสาร์นี้
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับคณะ สสจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดให้ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบข้าวสาร
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดและข้าวสารแก่ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ตรวจวัดไข้ให้ความรู้การป้องกันโควิดแก่แรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแค้มป์แรงงานต่างด้าวทุกจุดในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์งดกิจกรรมงานปีใหม่และวันเด็ก
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
อบรมเชิงปฎิบัติการฯ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ราไวย์จัด ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลราไวย์ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
อบรมการดูแลหญิงหลังคลอดอย่างถูกวิธี
หรอย-ริม-หาด@ราไวย์ ครั้งที่ 2
แถลงข่าวการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราไวย์ต้อนรับสถาบันพระปกเกล้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยที่4
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตลาดแลเล
ราไวย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โรตารี ก้าวไกล ร่วมใจ บริจาคโลหิต
ทต.ราไวย์ ร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกศน.
ทต.ราไวย์ จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจการจัดงานหรอยริมเล
มหกรรมอาหาร หรอย ริม เล ราไวย์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล