ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

 

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

8 กันยายน 2565 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ระหว่างวันที่ 7-9  กันยายน 2565
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยรถตรวจสุขภาพอัจริยะ
ราไวย์ ร่วมกิจกรรมคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข (Together We Share)
ประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ครั้งที่ 5/2565
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ทะเลอันดามัน
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ
ราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
เทศบาลตำบลราไวย์ศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เทศบาลตำบลราไวย์ และอสม.ตำบลราไวย์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมอำเภอเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เทศบาลตำบลราไวย์ หารือเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับเงินบริเวณสะพานท่าเทียบเรือราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการนิทรรศการผลการปฎิบัติงาน
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริเวณมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไข่นายก ฟองละ 1 บาท
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ การยุติความรุนแรงในครอบครัว
ราไวย์ รับมอบโล่งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมตรวจสอบสถานบริการ
ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
สำรวจ การจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีปิดโครงการ ค่ายเยาวชนวิถีพุทธ
เทศบาลตำบลราไวย์ ปลูกป่าห้วยน้ำท่อ
กิจกรรม "หรอยริมบึง"...ชิลชิลกัน@หลาดแลเล
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบสีสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ชี้แจงระเบียบและกติกาในการขายของ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส
เทศบาลตำบลราไวย์จัดฉลองสมโภชน์วิหาร หลวงปู่ทวดวัดในหาน ณ วัดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร
เทศบาลตำบลราไวย์จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สนามฟุตบอลเขาแดง
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิด Play&Learn English Camp
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลำลูกกา
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ BIE สำหรับจัดงาน Expo 2028, Phuket-Thailand
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน และคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุม ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ราไวย์-ภูเก็ตเกมส์”
ราไวย์ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ กรณีเกิดภัยคลื่นสึนามิ
ราไวย์ ร่วมการฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยคลื่นสึนามิ
ราไวย์ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการรู้สักนิดก่อนเสียสิทธิ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง
ราไวย์ ร่วมงาน "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมหารือการติดตั้งเสาอัจฉริยะ
เทศบาลตำบลราไวย์ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
เทศบาลตำบลราไวย์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยโคกยาง ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา
เทศบาลตำบลราไวย์ ตรวจเยี่ยมแรงงานทาสี
ราไวย์อบรมหลักสูตรการทำแซนวิช สลัด สร้างอาชีพ
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ออกหน่วยคัดกรองตรวจโรคเบาหวาน โรคความดัน
เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการเก็บขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งทะเล ณ หาดยะนุ้ย
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา พื้นที่หมู่ 7 บ้านใสยวน ตำบลราไวย์
สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท เข้ากองทุนสวัสดิการ ทัพเรือภาคที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์เตรียมสถานที่ออกหน่วยคัดกรองตรวจโรค
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมหารือข้อราชการในการบริหารราชการ
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณผาหินดำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์รับเข็มบุรฉัตร
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการ Stop Teen Mom
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมชมระบบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอัจฉริยะ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการ คนตงห่อ ยกชั้น
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดหาดราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมสืบสานประเพณีขนมไทย กาละแมราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
เทศบาลตำบลราไวย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเร่ร่อน
ราไวย์หารือแก้ไขปัญหาการกลับรถบริเวณถนนปฎัก
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิด AQUA LUMINA
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ
โครงการขยายเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
เทศบาลตำบลราไวย์เชิญชวนเที่ยวงานประดับไฟ AQUA LUMINA
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ให้การต้อนรับอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์มอบทุนการศึกษา
เทศบาลตำบลราไวย์ ส่งมอบกระเป๋าเงินคืน
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบกระเป๋าเงินที่หล่นบริเวณแหลมพรหมเทพ
ราไวย์ร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”
ราไวย์ จัดโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข”
เทศบาลตำบลราไวย์ ส่งความสุขวันฮารีรายาอีฎิลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1443
เทศบาลตำบลราไวย์มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการทัพเรือภาคที่ 3
ราไวย์จัดกิจกรรม “ปั่นอนุรักษ์เต่าทะเล”
หารือการออกแบบลวดลายทาสีพื้นบริเวณแหลมพรหมเทพ
ประชุมซักซ้อมเส้นทางการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE
ราไวย์จ้างงานตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ทำบุญถวายสังฆทาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ติดตามงานถางป่าในเขตเทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์ ลงพื้นที่ติดตามงานปรับภูมิทัศน์ (สวนหย่อม-ลานออกกำลังกาย)
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดโครงการปั่นจักรยาน ณ หาดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมติดตามการจัดโครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เยี่ยมเยียนและมอบนมแก่ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบอินทผาลัมอบแห้ง ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบอินทผาลัม อบแห้งให้แก่มัสยิดพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์เป็นตัวแทนรับมอบที่ดินและเงินสดจากภาคเอกชน
งาน “หรอยริมหาด หลาดริมเล” บริเวณหน้าหาดราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์
ราไวย์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอบัติเหตุสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบทุนการศึกษา
เทศบาลตำบลราไวย์ คัดเลือกบุคคลผู้สมัครงานด้วยวิธีจับฉลาก
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมคณะกรรมการทีมพี่เลี้ยงตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์นำเสนอผลการดำเนินงาน ในโครงการ TO BE Number1
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศบาลตำบลราไวย์สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน
เทศบาลตำบลราไวย์ลงพื้นที่สำรวจลำรางสาธารณะคลองปากบาง
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชุมกำหนดเขตพื้นที่และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดในหาน
ราไวย์จัดประชุมคณะกรรมการทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน
รับสมัครร้านค้างาน “หรอยริมหาด หลาดริมเล”
พิธีมอบรางวัลโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022
ราไวย์เปิดโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022
เตรียมความพร้อมนักปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับหัวหน้าไปรษณีย์ราไวย์
โครงการก่อสร้างดูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซ.วิเศษสุข 2 หมู่ 4
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ราไวย์สำรวจตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมจัดแข่งขันจักรยานทางไกล
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3 และศรชล.ภาค 3
เทศบาลตำบลราไวย์และกำนันตำบลราไวย์มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน
ราไวย์ลงพื้นที่ตรวจสอบและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกับเหล่ากาชาด
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมชมจุดเช็คอินสะพานท่าเทียบเรือราไวย์
แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับรองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์ จ้างแรงงานในโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยว
รับมอบป้ายและร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลราไวย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
ดำเนินการทาสีปรับภูมิทัศน์สะพานท่าเทียบเรือราไวย์
รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ตำบลราไวย์
พิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมสัมภาษณ์การดำเนินการดับเพลิงและเข้าช่วยเหลือประชาชน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้แหลมกระทิงและจุดชมวิวผาหินดำ
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไฟลุกลามบริเวณแหลมกระทิง
ประชุมการจ้างงานออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
นำเครื่องจักรกลหนักปรับปรุงพื้นที่ถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลราไวย์
ตรวจเยี่ยมพนักงานไลฟ์การ์ด ณ เกาะราชาใหญ่
ภารกิจประจำวันนี้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
นำเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่ปรับปรุงสภาพถนน ตำบลราไวย์
รื้อป้ายบอกทางออกจากฟุตบาทบริเวณหนองน้ำในหาน
มอบส้มพร้อมคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน
พิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดภูเก็ต
ชี้แจงกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านห้าแยกและผู้ประกอบการโรงแรม
มอบนมผงสำหรับครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
แม่เต่าตนุ ขึ้นมาวางไข่แล้วที่อ่าวเสน
ค้นหาร่องรอยการวางไข่เต่า บริเวณอ่าวเสน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมือง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยว
มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
จัดรถบริการขนส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยว
มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด-19
แสดงความยินดีในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
เทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19
เทศบาลตำบลราไวย์ และจังหวัดภูเก็ต และทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ แหลมพรหมเทพ
เทศบาลตำบลราไวย์ สวัสดีปีใหม่แก่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
นายกอรุณ มอบคำอวยพร และกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลราไวย์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดจุดบริการประชาชนสำหรับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศบาลตำบลราไวย์หารือการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ราไวย์หารือ อบจ.ภูเก็ต เรื่องการสร้างสะพานท่าเทียบเรือหน้ามัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์
ราไวย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
มอบนมผง ขนม และเครื่องอุปโภคสำหรับผู้หญิง ชุมชนไทยใหม่
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา มอบ “ตำรับยาวัดคิรีวงก์” ให้แก่เทศบาลตำบลราไวย์
ราไวย์แจกอาหารและนมสำหรับเด็ก
มอบนมและขนมชุมชนไทยใหม่
ราไวย์ประชุมพิจารณาความช่วยเหลือเด็กและผู้พิการ
สโมสรไลออนส์ภูเก็ต สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 130 ชุด ให้แก่เทศบาลตำบลราไวย์
มอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนชุมชนไทยใหม่
ธ.ก.ส.ภูเก็ต สนับสนุนข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลราไวย์
ราไวย์ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ Hotel Isolation
ราไวย์ดำเนินการปิดหมู่บ้านชาวเล เป็นเวลา 14 วัน
ราไวย์ร่วมกิจกรรม PHUKET GREEN DAY
ราไวย์จัดทำข้าวกล่องพร้อมแจกให้ผู้กระทบโควิดในพื้นที่ตำบลราไวย์
หารือญี่ปุ่นการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลราไวย์
ราไวย์ให้การต้อนรับนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020
ราไวย์พ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนไทยใหม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบน้ำดื่ม จาก ธนาคารอิสลาม ภูเก็ต
ผู้ประกอบการพื้นที่ราไวย์มอบพัดลมนำไปใช้ที่ศูนย์ CI
เร่งตรวจโควิด-19 ATK เชิงรุก ชาวเลราไวย์
ราไวย์ลงพื้นที่จุดบริการหมู่ที่ 4 มัสยิดหมู่ที่ 4
ประชุมอนุมัติโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
ราไวย์ลงพื้นที่จุดบริการหมู่ที่ 3 และหมู่ 5 ณ มัสยิดหมู่ที่ 5
ราไวย์ลงพื้นที่จุดบริการ หมู่ที่ 2 สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ราไวย์ลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
ทต.ราไวย์ ร่วมลงพื้นที่บูรณาการจัดตั้ง CI (Community Isolation) อำเภอเมืองภูเก็ต
รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
การประชุมตั้ง hospitel และ CI (Community isolation)
ตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าว
ให้บริการรถรับผู้ป่วยที่ Local Quarantine (LQ)
ราไวย์ให้บริการรถสองแถว เพื่ออำนวยความสะดวกการรับ-ส่งผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีน
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยใหม่
ตรวจโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลราไวย์
เข้าพื้นที่ตำบลราไวย์ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
หารือแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่น ณ หาดในหาน
ราไวย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต เข้าแสดงความยินดีกับนายอรุณ โสฬส
ราไวย์จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
ราไวย์ประชุมหารือเรื่องการปิดสถานบริการ
ราไวย์ร่วมพิธีเปิดค่ายบำบัดชุมชน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ราไวย์สไมล์แคร์
ราไวย์ ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
ราไวย์พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
การแข่งขันฟุตบอลชุมชนชาวเลราไวย์ เพื่อต้านภัยยาเสพติด
ราไวย์ จัดโครงการราไวย์สวยด้วยมือเราและใจเราในพื้นที่ตำบลราไวย์
ราไวย์ประชุมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมือง
ราไวย์เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ
ปิดตลาดนัด 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมหารือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
ราไวย์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
กิจกรรมตัดผมชายฟรี
ราไวย์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์จัดรถรับส่ง สำหรับผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีน
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมเต่าตนุ จากหาดแหลมไผ่
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ หารือร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าแก้ปัญหาร่องน้ำตื้น
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์สร้างแรงจูงใจชิงทองแกประชาชนที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด
ลุ้นรับรางวัลทองคำ 10 เส้นและเงินรางวัล 2000 บาท20 รางวัล
ร่วมมอบขนมจีนให้ชาวราไวย์
หารือการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลราไวย์
ราไวย์รณรงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย
ราไวย์ประชุมหารือมาตรการคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์ตั้งจุดตรวจและรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ออกประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเองและผู้อื่น ให้กับหมู่บ้านชาวเลราไวย์
ตลาดปลาสด ยามเช้าหาดปากบาง ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์รับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนะนำลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ประชุมหารือลดอุบัติเหตุสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดราไวย์
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลราไวย์
ราไวย์ร่วมประชุมวัน อปพร.
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่วันรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
เฝ้าระวังจระเข้ในพื้นที่ชายหาด
บริการ “ตัดผมชาย” ฟรี
หารือโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่
ประชุมกกต.ประจำเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 5/2564
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์เปิดลงทะเบียนเราชนะ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง
ราไวย์ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
กองทุนฌาปนกิจศพบ้านราไวย์
ตัดผมชายฟรีที่ราไวย์เสาร์นี้
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับคณะ สสจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดให้ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้ประกอบการชายหาด
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบข้าวสาร
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดและข้าวสารแก่ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ตรวจวัดไข้ให้ความรู้การป้องกันโควิดแก่แรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแค้มป์แรงงานต่างด้าวทุกจุดในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์งดกิจกรรมงานปีใหม่และวันเด็ก
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
อบรมเชิงปฎิบัติการฯ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ราไวย์จัด ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลราไวย์ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
อบรมการดูแลหญิงหลังคลอดอย่างถูกวิธี
หรอย-ริม-หาด@ราไวย์ ครั้งที่ 2
แถลงข่าวการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราไวย์ต้อนรับสถาบันพระปกเกล้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยที่4
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตลาดแลเล
ราไวย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โรตารี ก้าวไกล ร่วมใจ บริจาคโลหิต
ทต.ราไวย์ ร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกศน.
ทต.ราไวย์ จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจการจัดงานหรอยริมเล
มหกรรมอาหาร หรอย ริม เล ราไวย์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล