ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


เทศบาลตำบลราไวย์ หารือร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าแก้ปัญหาร่องน้ำตื้น

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ร่องน้ำตื้น บริเวณหาดปากบาง หมู่ 6 ตำบลราไวย์ เพื่อหารือและแก้ปัญหาร่วมกับสำนักงานเจ้าท่า นำโดยนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของชาวบ้านและชาวประมงพื้นบ้าน เนื่องจากมีตะกอนทรายทับถมบริเวณปากร่องน้ำและมีหิน โสโครกเป็นจำนวนมาก
ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

กิจกรรมตัดผมชายฟรี article
ราไวย์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหายาเสพติด article
เทศบาลตำบลราไวย์จัดรถรับส่ง สำหรับผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีน article
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมเต่าตนุ จากหาดแหลมไผ่ article
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์สร้างแรงจูงใจชิงทองแกประชาชนที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด
ลุ้นรับรางวัลทองคำ 10 เส้นและเงินรางวัล 2000 บาท20 รางวัล
ร่วมมอบขนมจีนให้ชาวราไวย์
หารือการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลราไวย์
ราไวย์รณรงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย
ราไวย์ประชุมหารือมาตรการคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์ตั้งจุดตรวจและรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ออกประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเองและผู้อื่น ให้กับหมู่บ้านชาวเลราไวย์
ตลาดปลาสด ยามเช้าหาดปากบาง ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์รับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนะนำลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ประชุมหารือลดอุบัติเหตุสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ ณ หาดราไวย์
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลราไวย์
ราไวย์ร่วมประชุมวัน อปพร.
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่วันรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
เฝ้าระวังจระเข้ในพื้นที่ชายหาด
บริการ “ตัดผมชาย” ฟรี
หารือโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่
ประชุมกกต.ประจำเทศบาลตำบลราไวย์ ครั้งที่ 5/2564
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
ราไวย์เปิดลงทะเบียนเราชนะ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง
ราไวย์ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
กองทุนฌาปนกิจศพบ้านราไวย์
ตัดผมชายฟรีที่ราไวย์เสาร์นี้
เทศบาลตำบลราไวย์ ต้อนรับคณะ สสจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดให้ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมผู้ประกอบการชายหาด
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบข้าวสาร
เทศบาลตำบลราไวย์มอบปลาสดและข้าวสารแก่ครัวสนามภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ตรวจวัดไข้ให้ความรู้การป้องกันโควิดแก่แรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติ
ราไวย์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแค้มป์แรงงานต่างด้าวทุกจุดในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์งดกิจกรรมงานปีใหม่และวันเด็ก
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
อบรมเชิงปฎิบัติการฯ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ราไวย์จัด ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลราไวย์ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
อบรมการดูแลหญิงหลังคลอดอย่างถูกวิธี
หรอย-ริม-หาด@ราไวย์ ครั้งที่ 2
แถลงข่าวการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราไวย์ต้อนรับสถาบันพระปกเกล้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยที่4
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตลาดแลเล
ราไวย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โรตารี ก้าวไกล ร่วมใจ บริจาคโลหิต
ทต.ราไวย์ ร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกศน.
ทต.ราไวย์ จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ
ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่สำรวจการจัดงานหรอยริมเล
มหกรรมอาหาร หรอย ริม เล ราไวย์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล