dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

             เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร เป็นต้น ในการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2554 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้สำเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

            นายวีระวัฒน์ กล่าวว่า ด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จะทำการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2554 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนทั้งในจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าวได้ รวมทั้งสามารถเข้าเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

            ทั้งนี้ได้มีการสมมติสถานการณ์ว่า เกิดเหตุเรือโดยสารนักท่องเที่ยวบรรทุกผู้โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 200 คน ที่ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา จ.พังงา ได้เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือบรรทุกสินค้า เนื่องจากคลื่นลมแรงไม่สามารถบังคับเรือได้ ทำให้เรือโดยสารนักท่องเที่ยวเกิดไฟไหม้ โดยเหตุเกิดบริเวณกลางทะเล หลังเดินทางออกจากท่าเทียบเรือไปได้ประมาณ 30 นาทีCopyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?