dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต

              เวลา 10.30 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ที่บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าบิ๊กซีภูเก็ต  นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต  โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรนำผลผลิตมาร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทางศูนย์การค้าบิ๊กซีภูเก็ตสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยดี

 

            นายวินัย  ขวัญแก้ว เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยในครั้งนี้  เป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยว งบพัฒนาจังหวัดประจำปี 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเชื่อมโยงการตลาด เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรให้แก่ผู้บริโภคด้วย

            การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยในครั้งนี้  มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจำหน่าย ผัก ผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรผู้ผลิตจังหวัดภูเก็ต การจำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูเก็ต  การสาธิตและการจัดแสดงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การจัดนิทรรศการและการให้คำปรึกษาวิชาการเกษตร โดยหน่วยงานราชการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์การค้าบิ๊กซีภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

            ด้านนายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตแล้วไม่มีแหล่งจำหน่ายที่ชัดเจน ผู้ผลิตไม่รู้จะนำสินค้าไปจำหน่ายที่ไหน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัยก็ไม่รู้จะซื้อ ณ แหล่งใด ไม่มีการสร้างความแตกต่างระหว่างผลผลิตโดยทั่วไป บางครั้งก็มีการจำหน่ายปะปนกัน ไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ราคาผลผลิตดปลอดภัยมีราคาเดียวกับผลผลิตทั่วไปทั้งๆที่ต้นการผลิตสูงกว่า ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการผลิต ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิต โดยการสร้างเครือข่ายการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต ทั้งในด้านคุณภาพ สร้างบรรจุภัณฑ์ รูปแบบการนำเสนอสินค้า มีการสร้างตลาดสินค้าปลอดภัยขึ้  เช่น จุดจำหน่ายสินค้าปลอดภัยประจำจังหวัดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภค การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์แก่เกสรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ผลผลิตให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและเจรจาธุรกิจไปในตัวด้วยCopyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?