dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


พนาสนธ์กรุ๊ป ร่วมปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นชุมชนชิดเชี่ยว

 

 

เนื่องจากในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ บริษัทในเครือพนาสนธิ์ กรุ๊ป และเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับชุมชนหมู่บ้านชิดเชี่ยว ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2552 ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่นของชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาชุมชน หรือจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ดังนั้นบริษัทในเครือพนาสนธิ์ กรุ๊ป จะจัดให้การสนับสนุนป้ายชื่อสนามเด็กเล่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชุมชนหมู่บ้าน และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามทันสมัยมากขึ้น ในวันที่11 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ สนามเด็กเล่นบ้านชิดเชี่ยว โดยมี นางสาวรักชนก อิทธินันทวัน กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือพนาสนธิ์ กรุ๊ป มอบป้ายสนามเด็กเล่นให้แก่ นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  และส่งมอบต่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชิดเชี่ยว หมู่5 ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอนุชา เอกวานิช ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบในลำดับต่อไป   

 

ทีมงานการตลาดบริษัทในเครือพนาสนธิ์ กรุ๊ป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?