ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


พฤติกรรมดูบอลโลก2010ของเยาวชนอันดามัน

พฤติกรรมการดูมหกรรมฟุตบอลโลก 2010 ของเยาวชนอันดามัน

 

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดูมหกรรมฟุตบอลโลก 2010 ของเยาวชนอันดามัน

          ฟุตบอลโลกถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นมหกรรมกีฬาที่มีผู้คนเฝ้าชมและติดตามมากที่สุดทั่วโลก ช่วงระยะเวลา 1 เดือนเต็มที่มหกรรมกีฬานี้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นถือว่าได้ส่งผลกระทบมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวในแง่ของโอกาสในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาให้กับคนในชาติ เพื่อให้ได้เรียนรู้แบบอย่างความสำเร็จจากประเทศอื่นๆ และเกิดความมุ่งมั่นนี่คือโอกาสที่ดีที่สุด แต่หากกล่าวในแง่ของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่องานประจำที่รับผิดชอบ หรือการใช้ผลการแข่งขันเป็นไปในเชิงของการพนัน สิ่งดังกล่าวนี้อาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะกับผู้ชมที่เป็นเยาวชน ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในมหกรรมกีฬาครั้งนี้มากกว่ากลุ่มผู้ชมอื่นๆ ดังนั้นอันดามันโพลจึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการดูมหกรรมฟุตบอลโลก 2010 ของเยาวชนฝั่งอันดามัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจจากเยาวชนชายวัยเรียนช่วงอายุ 15-21 ปี จำนวน 951 คน จาก 2 จังหวัดของฝั่งอันดามัน ปรากฏผลการสำรวจดังนี้

 

1.      เยาวชนมีการติดตามข่าวฟุตบอลโลกจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- โทรทัศน์                          90.54 %

- อินเตอร์เน็ต                      32.39 %

- สื่อสิ่งพิมพ์                        22.92 %

- โทรศัพท์มือถือ                    10.94 %

- วิทยุ                               6.31 %

- อื่นๆ เช่น ถามบุคคลใกล้ชิด    2.21 %

- ไม่ได้ติดตาม                      2.94 %

 

2.      กรณีดูถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เยาวชนมีพฤติกรรมการดูในรูปแบบใด

- ดูที่บ้านคนเดียวหรือกับสมาชิกในครอบครัว     70.23 %

- ดูที่บ้านเพื่อน                                        16.51 %

- ดูตามร้านหรือแหล่งบันเทิงต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านน้ำชา ผับ เป็นต้น 13.26 %

 

 

 

 

3.      ความถี่ในการดูการถ่ายทอดสด เยาวชนมีพฤติกรรมการดูความถี่แบบใด

-          เลือกดูบางคู่ที่สนใจ           80.97 %

-          ดูทุกคู่                          15.46 %

-          ไม่ได้ดูเลย                     3.58 %

 

4.      กรณีที่เลือกดูบางคู่ จำนวนคู่ที่เลือกดูเป็นแบบใด

-          มากกว่าครึ่งของจำนวนนัดที่แข่งทั้งหมด                59.04 %

-          น้อยกว่าครึ่งของจำนวนนัดที่แข่งทั้งหมด               40.94 %

 

5.      ในเทศกาลฟุตบอลโลกครั้งนี้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในเรื่องของงานหรือการเรียนของเยาวชนในระดับใด

-          มาก                             9.60 %

-          ปานกลาง                      34.60 %

-          น้อยหรือไม่มี                   55.80 %

 

6.      เยาวชนสนใจติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยเหตุผลใด

-          เหตุผลด้านเกมส์กีฬาและบันเทิง      86.28 %

-          เหตุผลด้านการพนัน                    6.22 %

-          เหตุผลทั้งสองข้อ                        7.50 %

 

7.      ในเทศกาลฟุตบอลโลกครั้งนี้มีการชิงโชคในการทายผลฟุตบอลมากมายหลายรูปแบบ เช่น การส่ง sms การส่งไปรษณียบัตร เป็นต้น เยาวชนเคยมีการร่วมชิงโชคในลักษณะดังกล่าวบ้างหรือไม่

- ไม่เคย                                      78.21 %        

- เคย                                21.79 %

 

8.      เยาวชนเคยใช้เงินสำหรับการพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่

- ไม่เคย                                      67.80 %

-  เคย                               32.20 %

 

 

 

ข้อที่ 9 – 11 ตอบเฉพาะเยาวชนที่ตอบข้อ 8 ว่าเคยเล่นการพนันเท่านั้น

 

9.      บุคคลที่เยาวชนเล่นการพนันด้วยเป็นบุคคลกลุ่มใด

- เพื่อน                              47.18 %

- บุคคลทั่วไป                      28.24 %

- ทั้งเพื่อนและบุคคลทั่วไป        24.58 %

 

10.  ในการเล่นพนันของเยาวชนมีวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการพนันแต่ละครั้งอยู่ในช่วงใด

- ไม่เกิน 100 บาท                 47.33 %

- 100 - 500 บาท                  20.67 %

- 500 - 1,000 บาท               12.00 %

- เกิน 1,000 บาท                 20.00 %

 

11.  รูปแบบในการจ่ายเงินได้เสียในการพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้เยาวชนมีวิธีการจ่ายแบบใด

- จ่ายกับคู่พนันโดยตรง           82.15 %

- จ่ายผ่านคนกลางหรืออื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต บัญชีธนาคาร 16.16 %

- มีทั้งจ่ายโดยตรงและผ่านคนกลาง 1.68 %