ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


ภูมิศาสตร์ article

จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ความยาวของเกาะจากเหนือจรดใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และความกว้างจากตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะบริวารอีก 39 เกาะ เกาะบริวารที่สำคัญ ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะแก้ว เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะโหลน เกาะเฮ เป็นต้น

   ภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 867 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ของเกาะภูเก็ตร้อยละ 95.25 ที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ของเกาะภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 543 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพังงา โดยมีสะพานสารสินเชื่อมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศใต้และตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงาและจังหวัดพังงา

ภูมิประเทศ
   พื้นที่จังหวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดจากแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมียอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 529 เมตร คือ ยอดเขา "ไม้เท้าสิบสอง" อยู่ในเขตตำบล ป่ตอง อำเภอกะทู้ และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลาง และตะวันออกของเกาะ ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทราย นอกจากนี้ยังมีลำคลองเล็กๆ อาทิ คลองบาใหญ่ คลองท่าจีน คลองท่าเรือ คลองบางโรง เป็นต้น

ภูมิอากาศ
   จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม อากาศจึงอบอุ่น และชุ่มชื้นตลอดปีมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน และ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ 33.4 เซลเซียล และเดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคือ 22 เซลเซียล

สภาพเศรษฐกิจ
1.ธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวด้านการลงทุน และเป็นแหล่งที่มาของรายได้เป็นอันดับหนึ่ง คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านสินค้าที่ระลึกเป็นต้น
2.เกษตรกรรม เกษตรกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกยางพารา มะพร้าว สับปะรด การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมด้านประมง

การปกครอง
จังหวัดภูเก็ตแบ่งการปกครอง ออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้

ศาสนา
   ชาวภูเก็ตนับถือศาสนาต่างๆดังนี้ ศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 67 อิสลามร้อยละ 30 คริสต์และศาสนาอื่นๆร้อยละ 3 มีประชากรบางกลุ่มนอกจากจะมีศาสนาประจำแล้ว ยังนับถือลัทธิอื่นๆพร้อมกันไปด้วย เช่น ขงจื้อ เต๋า เป็นต้น สำหรับชาวเลนั้นปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธกันมากขึ้น แทนการนับถือเทวดาภูตผีวิญญาณ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้เนื่องมาจากการเจริญเติบโตของบ้านเมือง การติดต่อสื่อสารทำให้ชาวเลได้รับอิทธพลของส่วนกลางมากขึ้น เกาะภูเก็ตมีวันทั้งหมด 28 วัด มัสยิด 29 แห่ง โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง

ภาษา
    ชาวจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาราชการแล้วภูเก็ตยังใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาปักษ์ใต้ในการติดต่อสื่อสารกันอีกด้วยแต่ภาษาปักษ์ใต้ของภูเก็ตมีลักษณะแปลกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้คือ เป็นภาษาปักษ์ใต้ที่มีภาษาต่างชาติอื่นๆ ปะปนอยู่ เช่น จีน มลายู อังกฤษ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกินเที่ยวในภูเก็ต

พาไปเที่ยววัด
เที่ยวรอบภูเก็ต article
เมนูอร่อยเฉพาะภูเก็ต article
เทศกาลประเพณี article
ภาษาถิ่นภูเก็ต article
ที่นี่ ..ภูเก็ต article
ดอกไม้ประจำจังหวัด article
คำขวัญจังหวัด articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล