dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


มกอช.ทำมาตรฐานมะพร้าวรับตลาด AFTA

มกอช.ทำมาตรฐานมะพร้าวรองรับตลาดเสรี AFTA

          นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กล่าวว่า  มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบในการผลิต น้ำมันมะพร้าว(coconut oil)  มะพร้าวฝอยแห้ง(desiccated coconut)  เนื้อมะพร้าวแห้ง(copra) และกะทิ(coconut milk)  จากข้อมูลในปี 2553 ไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณ 1,542,500 ไร่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์คุณภาพที่เป็นมาตรฐานของประเทศ ประกอบกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เสนอให้ทาง มกอช. จัดทำมาตรฐานขึ้น  เพื่อรองรับการเปิดตลาดเสรีนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ AFTA (ASEAN Free Trade Area) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตมะพร้าวของไทย ซึ่งร่างมาตรฐานนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการพิจารณาสินค้าเกษตร เรื่อง มะพร้าว แล้ว

          มกอช.จึงกำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะพร้าว ขึ้น   ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต ส่งออกและนำเข้า จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาปรับปรุงร่างมาตรฐานดังกล่าวให้สมบูรณ์ก่อนที่จะประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร และใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงทางการค้าสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของมะพร้าว ที่จะนำเข้าในประเทศภายใต้กรอบ AFTA ต่อไป

         

 

                                                          แหล่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มกอช.Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?