ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
อัตราโฆษรา


ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค

 โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

 
อบจ.ภูเก็ต รณรงค์
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค


หลาย ๆ คนยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุมากมายขนาดไหน มากจนทำให้ ประเทศไทยขึ้นอันดับหนึ่ง “ประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก” และ 70 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุทั้งหมดคือ จักรยานยนต์
 
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่และซ้อนท้าย เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า จากข้อมูลการสูญเสีย เนื่องจากการตายก่อนวัยอันควร พบว่า “อุบัติเหตุ” เป็นสาเหตุ 1 ใน 3 อันดับแรกของการสูญเสียปีสุขภาวะในกลุ่มประชากรวัย 15-29 ปี  การสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในแต่ละปี ส่วนหนึ่งเป็นการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ “ศีรษะ” ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนั้นการสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคจึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขณะประสบอุบัติเหตุได้
 

อย่างไรก็ตาม จากสถิติพบว่า คนภูเก็ตใส่หมวกกันน็อคไม่ถึง 50% ในจำนวนนี้เด็กเล็กสวมหมวกกันน็อคเพียง 8% แม้มีความพยายามรณรงค์ให้มีการสวมหมวกกันน็อคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการณรงค์การส่งเสริมหมวกนิรภัย 100% แต่ปัจจุบันยังมีการสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์รวมกันแล้วไม่ถึง 50%   

 
จากการติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) โดยมูลนิธิไทยโรดส์ เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้สำรวจการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 – 2561 มีกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,529,808 คน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผลสำรวจพบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมของประเทศยังไม่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยสถานการณ์ในปี 2561 พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 45% แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัย 51% ส่วนผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัย 22% ซึ่งอัตราการสวมหมวกนิรภัยของปี 2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบจากปี 2560

 
นอกจากนี้ สถานการณ์การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในช่วงตั้งแต่ปี 2557 – 2561 การสวมหมวกนิรภัยในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ  
 


นอกจากนี้ การสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มเด็กยังเป็นกลุ่มที่สวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุดเพียง 8% เนื่องจากเด็กและวัยรุ่นไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย  มีเหตุผลอื่น ๆ  “เดินทางในระยะใกล้ ๆ ขี้เกียจใส่” “ใส่ตอนกลางคืนมองทางไม่เห็น” “โดนขโมยหมวกกันน็อค” “ผมเสียทรง/ผมเปียก” “ใส่แล้วร้อน” “ขาดสามัญสำนึก” และยังพบประเด็นที่น่าสนใจคือ “เป็นความเคยชินของเด็กต่างจังหวัดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อค”  อัตราการเสียชีวิตทางถนนที่น่าตกใจก็คือการเกิดอุบัติเหตุของเด็กเล็กที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ ซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิต 92% ไม่สวมหมวกนิรภัย 
 ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยสำคัญเกิดจากความไม่ใส่ใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชน จึงจะเห็นภาพพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนโดยไม่สวมหมวกกันน็อก

 
ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ไม่มีนโยบายที่เข้มงวดกวดขันกับผู้ปกครองที่ไม่สวมหมวกกันน็อกให้บุตรหลาน ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กที่ไม่สวมหมวกกันน็อก เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากจะถูกกระแสต่อต้านจากสังคมหากมีการดำเนินคดีกับเด็ก ส่งผลให้แต่ละปีมีเด็กและเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สูงถึง 3,918 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 10 คนต่อวัน


นายเรวัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวภูเก็ตร่วมกันสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่และซ้อนท้าย เราทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เป็นศูนย์ ได้
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล