ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.

 โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

 

 

ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี
ด้วยวิถี 3 อ.

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เปิดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ตาม "โครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)" ประจำปีงบประมาณ 2565  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่น การบริโภค ภาวะความเครียด การป้องกันการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมด้วยหลัก 3 อ. ซึ่งประกอบด้วย อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ จึงได้จัดทำโครงการประชาชนภูเก็ต สุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า  กิจกรรม  3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all) ทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ สังคม ปัญญา)
 

หลักการ 3  อ. คือ
1. อ.อาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อใจ ลดหวานมันเค็ม เลี่ยงไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ นับเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. อ.ออกกำลังกาย ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หากทำเป็นประจำจะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจแข็งแกร่ง
3. อ.อารมณ์ สร้างกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน เพื่อใจที่เบาสบาย เพราะ ความเครียดมีผลกระทบต่อความดันโลหิต และทำให้ระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายแปรปรวน  
 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดกิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all) ทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ สังคม ปัญญา)
 

และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  อบจ.ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ตาม "โครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยรองปลัด อบจ., คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย, สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจิตโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
 
 

นายเรวัติ กล่าวทิ้งท้ายว่า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  กิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ.  ของ อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการส่งเสริมสุขภาพ เราควรเชิญชวนให้คนในครอบครัวหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อทำให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และยังช่วยให้ร่างกายสามารถทนทานต่อการบาดเจ็บได้มากขึ้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล