ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
อัตราโฆษรา


ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

  โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์


 
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
 
 
เดิมประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า “เจี๊ยะฉ่าย” นั้น  เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยน คำว่า “เจี๊ยะฉ่าย” (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ (เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี
 
 
 
ประเพณีเจี๊ยะฉ่าย ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้าน ในทู  ซึ่งเป็น บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน คนจีนเหล่านั้นได้อพยพเข้ามาทำเหมืองแร่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาถลาง (เจิม)ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองถลาง และได้ตั้งเมืองภูเก็ตที่บ้านเก็ตโฮ่ ให้พระภูเก็ต (แก้ว) มาเป็นเจ้าเมือง (ระหว่าง พ.ศ. 2368-2400)
 
 
คนจีนที่อยู่ในทูสมัยนั้น มีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าประจำตระกูลหรือเทพเจ้าที่คุ้มครองประจำหมู่บ้าน จึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าแต่ละพระองค์ที่ตนนับถือบูชากราบไหว้ให้มาคุ้มครองปกป้องรักษาตน หรือพวกพ้องที่ได้ทำมาหากินในท้องถิ่นที่ตนพำนักอาศัยให้คนเหล่านั้นอยู่ เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันและความเชื่อนี้ยังคงยึดถือจนตราบเท่าทุกวันนี้
 

ต่อมาได้มีคณะงิ้ว  ได้เดินทางมาจากประเทศจีนมาเปิดแสดงที่บ้านในทู  ทำการแสดงอยู่ที่บ้านในทูระยะหนึ่ง ได้เกิดมีการเจ็บป่วยเป็นไข้ และจากการเจ็บป่วยครั้งนี้ทำให้คณะงิ้วนึกขึ้นได้ว่าพวกตนไม่ได้ประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาทุกปีที่เมืองจีน  จึงได้ปรึกษาหารือในหมู่คณะ และได้ตกลงกันประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายขึ้นที่โรงงิ้วนั่นเอง หลังจากชาวจีนในทูได้ประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายได้ประมาณ 2-3 ปี ทำให้ชาวจีนที่มาอาศัยทำเหมืองแร่อยู่ตามดงตามป่ามีความเชื่อและศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น ต่อมาโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปหมดสิ้น รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเบียดเบียดชาวในทู ก็ลดลงด้วยเช่นกัน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ลดน้อยลงและหายไปในที่สุด

ปัจจุบันประเพณีเจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ของชาวภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปีนับเวลาได้ หลายร้อยปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ต
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเ ครือข่ายอ๊าม (ศาลเจ้า) ในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 แห่ง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย. ถึง 4 ต.ค.2565  
 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีเก่าแก่ของภูเก็ต ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 100 ปี อีกทั้งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต และมรดกของชาติไทยอีกด้วย 
 

การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต มีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
 

ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เข็มที่ 4 และเข็มที่ 5 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค และ อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2565 สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับทุกศาลเจ้ารวมกว่า 19,000 ชุด และสนับสนุนข้าวสารให้ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตทุกศาลเจ้าเพื่อใช้ในประเพณีถือศีลกินผักด้วย
 

ปีนี้ สามารถจัดงานประเพณีถือศีลกินผักได้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ม้าทรงและพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK ทุกๆ 3 วัน โดยตรวจครั้งแรก 2 วันก่อนเริ่มงาน หากผู้ใดมีผลตรวจเป็นบวกให้กักตัว และรักษาที่สถานพยาบาล รวมทั้งงดร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ขอความร่วมมือม้าทรงให้งดแสดงอภินิหารที่อาจก่อให้เกิดสารคัดหลั่งในปริมาณมาก การคัดกรองอุณหภูมิให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
 

ขอให้ลดจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็น และกำหนดจุดปักธูปให้อยู่ภายนอกห้องที่มีอากาศถ่ายเท ห้ามมิให้จำหน่ายประทัด ยกเว้นประทัดแพที่ได้รับอนุญาต และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง เล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต จัดโรงครัว การแจกจ่าย และรับประทานอาหารได้แต่ลดความแออัด และสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้คำแนะนำ และการรวมกลุ่มกันทุกกิจกรรมให้รักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา


 
นอกจากนี้ หากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรม โรงครัว สถานที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าบริเวณศาลเจ้าให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัสตามมาตรการที่กำหนด และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้ หากพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากให้อยู่ในดุลพินิจของศาลเจ้าพิจารณาปรับลดกิจกรรม หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 
นายกิตติวงศ์ จันทร์สัตธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และประธานอ๊ามจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง มองว่า การที่จังหวัดอนุญาตให้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักได้เต็มรูปแบบ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนม้าทรงและผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อนุญาตให้มีร้านค้าแผงลอยบริเวณศาลเจ้าได้ รวมทั้งสามารถหิ้วปิ่นโตได้ตามปกติ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย โดยขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื้อสายจีนในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น รวมทั้งคนไทยด้วยได้สอบถามข้อมูลการจัดงานและจองห้องพักเข้ามาบ้างแล้ว
 
 
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 จังหวัดภูเก็ต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565  ประเพณีถือศีลกินผัก ยังได้รับประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2561 ประเภท รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลักษณะภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาลด้วย 
 

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลสรุปผลการหารือมาตรการป้องกันโรคติคเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2565 กำหนดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (D-M-H-T-T-A) ได้แก่
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ
T : Testing ตรวงหาเชื้อโควิต -19 และ
A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
 
 
และ "หมอชนะ" มีมาตรการด้านการป้องกันโรค ดังนี้
 
1.ให้แต่แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ (D-M-H-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด 
2. ม้าทรงทุกคนและพี่เลี้ยง รามทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคน ต้องได้รับการฉีควัคซีนครบ 2 เข็ม และทำการตรวจ ATK (Antigen Test Kits) ทุกๆ 3 วันโดยเริ่มทำการตรวจครั้งแรก 2 วันก่อน งานประเพณีถือศีลกินผัก
 
 
ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ห้ทำการกักตัวและเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล รวมไปถึงงดร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
โดยให้ผู้บริหารศาลเจ้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบและควบคุมกำกับกรณีดังกล่าว 
3. ขอความร่วมมือม้าทรงให้งดการแสดงอภินิหารที่อาจก่อให้เกิดสารคัดหลั่งในปริมาณมาก 
4. การคัดกรองอุณหภูมิให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหารศาลเจ้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างตามมาตรการ (D-M-H-T-T-A) 
5. การลดจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็นและกำหนดจุดปักรูปให้อยู่ภายนอกห้องที่มีอากาศถ่ายเท 
6. ห้ามมิให้ร้านค้าจำหน่ายประทัด (ยกเว้นประหัดแพที่ได้รับอนุญาต) และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต 
7. การจัดโรงครัวให้แต่ละศาลเจ้ากำหนดรูปแบบและพื้นที่ในการแจกจ่าย และรับประทานอาหาร ที่ลดความแออัดและสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้คำแนะนำ ภายใต้การควบคุมกำกับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ 
8. การรวมกลุ่มกันของทุกกิจกรรม ให้มีการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 
 
      มาตรการควบคุมโรค 
 
     1) กรณีพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรม หรือโรงครัวหรือสถานที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าบริเวณศาลเจ้า ให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัส ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้น ให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้ 
 
     2) ให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในศาลเจ้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามาตรการ (D-M-H-T-T-A)    
 
     3) กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากให้อยู่ในดุลยพินิจของศาลเจ้า ในการพิจารณาปรับลดกิจกรรมหรือลดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 

นายสุธี ศิริอนันต์ จ่าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงประเด็นการขออนุญาตการจุดพลุดอกไม้ไฟและประทัดว่าห้ามมิให้ร้านค้าจำหน่ายประทัด (ยกเว้นประหัดแพที่ได้รับอนุญาต) และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิงและเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะออกหนังสือและประกาศของจังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นทางการไปยังศาลเจ้าและอ๊ามทุกแห่งอีกครั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้มีการจัดพิธีส่งเก๊ง(สวดมนต์)ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ เวทีกลางสะพานหินนอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเพณีศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากประเพณีศีลกินผักเป็นพิธีกรรม แห่งความเชื่อและความศรัทธา ไม่ใช่การแสดง และยังเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกของชาติไทยอีกด้วย
 
 
นายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้เป็นการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เป็นการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ และประชาชนทั่วไปยังสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย และเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การประดับตกแต่งเมือง, ร่วมจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม ณ ลานนวมินทร์ 72 ถนนภูเก็ต การรักษาความสะอาดในพื้นที่และเส้นทางขบวนแห่พระ, ควบคุมการใช้ประทัดในพื้นที่, จัดระเบียบป้ายและธงในพื้นที่, จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว, ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในการปรุงอาหารของร้านค้าและศาลเจ้า ซึ่งการจัดงานจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการรองรับโรคระบาดในรูปแบบ (D-M-H-T-T-A)


ส่วน นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บ จัดกิจกรรม “Gastronomy Chef's Table” เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งด้านประเพณีและอาหารที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟชื่อดังของเมืองภูเก็ต ในวันที่ 25 กันยายน ที่เทศบาลเมืองกะทู้ และวันที่ 27 กันยายน ที่บริเวณชั้น 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยในปีแรกนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ และปีต่อ ๆ ไปจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพในงาน “ประเพณีถือศีลกินผัก ปักธง เพื่อสุขภาพ ให้ภูเก็ตเข้าสู่ Phuket Hub อย่างแท้จริง” ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลกะทู้ เวลา 15:00-22:00 และบริเวณอ๊ามจุ๊ยตุ่ย เวลา 10:00-24:00 น.


ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชาชนเข้าร่วมงาน “งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 2565” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมชำระล้างร่างกายและจิตใจ ไปกับประเพณีอันเก่าแก่ ความเชื่อ ความศรัทธา มนต์เสน่ห์ของอาหารสร้างสรรค์จากชุมชนอ๊ามโบราณ ซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
 
 
 
กำหนดการ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต
 
วันที่ 25 กันยายน 2565   วันก่อนเริ่มพิธี ถือศีลกินผัก   “เป๊ะโง้ย ซ่าจ้าบยิด”
17.00 น. พิธียกเสาโกเต้ง
23.00 น. ประกอบพิธีเส้เจ่งอ๊าม (ชำระศาลเจ้าด้วยไม้หอม)
23.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง


 
วันที่ 26 กันยายน 2565  วันที่ 1 ของการถือศีลกินผัก   “เก้าโง้ย โช่ยอี๊ด”   
ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์ )และพิธีถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 

วันที่ 27 กันยายน 2565 วันที่ 2 ของการถือศีลกินผัก  “เก้าโง้ย โช่ยยี่”
ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ(การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ปรกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว(พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณคณะกรรมการอ๊ามผู้ล่วงลับไปแล้ว)
ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า
 

วันที่ 28 กันยายน 2565 – 3 ตุลาคม 2565  วันที่ 3- 8  ของการถือศีลกินผัก   
ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ประกอบพิธีติ้นเต็กฮู้ (วางอาณาเขตบริเวณกินผัก)
ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารรักษาบริเวณพิธีงาน)
ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า(พิธีอัญเชิญเทพผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)
ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
ประกอบพิธีอิ้วเก้ง( พิธีแห่พระ (กำหนดการ แต่ละศาลเจ้า  เช็คข้อมูล วันและเวลา กับศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าโดยตรง)
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 วันสุดท้ายของการถือศีลกินผัก  เก้าโง้ย โช่ยเก้า
ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟและปีนบันไดมีด) บริเวณศาลเจ้า
ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2565  วันหลังจากสิ้นสุดประเพณี ถือศีลกินผัก
ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง
ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ประกอบพิธีชิวกุ้น(พิธีเรียกทหารกลับ)
 

ข้อควรปฏิบัติ ผู้ถือศีลกินผัก
 
ชำระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
ทำความสะอาดเครื่องครัวและแยกใช้คนละส่วนกับผู้ที่ไม่ได้ถือศีลกินผัก
ควรสวมชุดขาวตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
ประพฤติตนดีทั้งกายและใจ
ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์
ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา
ผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ไม่ควรร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก
หญิงมีครรภ์ไม่ควรดูพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
หญิงมีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 
 
 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล