ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม

 

สกู๊ป:

"อบจ.ภูเก็ต" กับ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 


 
 โดย: พีระพงค์ ผลประมูล  ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์
 
 
ช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ของทุกปี หลายพื้นที่ของภูเก็ตได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม  ซึ่งในสายตาของประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างตั้งคำถามว่า หน่วยงานใดของของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงานใดกัน ที่จะเข้ามามีบทบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมของภูเก็ต และทำไมภูเก็ต จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำๆ ทุกปี
 
นอกจากนี้ ก่อนจะถึงฤดูฝนของทุกปีเราจะได้เห็นแผนต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำออกมาให้ประชาชนได้รับทราบว่า เมื่อฝนมาแล้วจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ก็ยังไม่วายเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกจนได้
จึงเป็นที่มาของเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง อบจ.ภูเก็ต ได้ออกลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีการร่วมบูรณาการทำงานกับ อปท. หลายหน่วยงาน 

ทาง “ภูเก็ตออนไลน์” ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ต  นายทิวัตถ์ ได้ พูดถึงเรื่องนี้ว่า
 
 
 
นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 

สำหรับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ของ อบจ.ภูเก็ต สืบเนื่องจาก นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 8 ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และชาวบ้านในซอยพะเนียง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วม ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต  จึงได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น 

โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ศึกษาแผน และดูผัง จากนั้นจะต้องเสนอทางจังหวัดภูเก็ตให้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

และทาง อบจ.ภูเก็ต จะร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา และเทศบาลนครภูเก็ต ประชุมแก้ไขปัญหา และจะดำเนินการนำเครื่องจักรขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้ำ 
 
 

โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  ผม นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร ได้แก่ นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 8 นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วม บริเวณด้านหลังหมู่บ้านดุสิตธานี ซอย 9, ซอยสุวรรณ, ซอยพะเนียง 1 และบริเวณต่างๆ ในเขตพื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายวิชิต รอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

และ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ผม นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าประชุมหารือเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน พื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และนายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุม อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการปปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นการบูรณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะนำเครื่องจักรกล ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น


 
ซึ่งในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง จนกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนอยู่เสมอ แต่เป็นที่น่ายินดีที่เมื่อกลางปี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มอบพื้นที่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สําหรับใช้ก่อสร้างท่อระบายน้ำผ่านเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยลงคลองบางใหญ่ เพื่อให้เทศบาลตําบลรัษฎาใช้ระบบระบายน้ำเกิดเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ตําบลรัษฎาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในการจัดการน้ำ นําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อันจะผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวตําบลรัษฎาต่อไป

 
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
 
 
ส่วนปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในตัวเมือง รวมไปถึงอาคารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าชิโนโปตุกีสในย่านเมืองเก่า ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเฉพาะในจุดที่เป็นย่านเมืองเก่าแต่ละครั้งนั้น ได้ส่งผลกระทบเกิดความเสียหายกับฐานรากของอาคารในย่านเมืองเก่าที่ก่อสร้างโดยไม่มีการเสริมเหล็ก ถ้าน้ำท่วมเป็นเวลาหลายวัน จะทำให้ฐานรากของอาคารเสียหายได้

 
ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สาเหตุหลักๆ เกิดจากน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบๆ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากเขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์ ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภายนอก มีมากกว่าความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ สภาพคู คลองที่มีขนาดแคบ และตื้นเขิน มีการบุกรุกถมดินเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก ท่อระบายน้ำเดิมได้มีการก่อสร้างมานาน มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองบางใหญ่ และคลองแสนสุข เอ่อล้นตลิ่ง

 
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งทางเทศบาลนครมีแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้ว เช่น มีการก่อสร้างระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 
 

ทาง อบจ. ภูเก็ต จะหารือร่วมมือกับ เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อประชุมแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ยั่งยืนต่อไป และในระยะสั้นจะดำเนินการนำเครื่องจักรขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้ำ และประสานความร่วมมือกันกับเทศบาลนครภูเก็ตในด้านอื่นๆ อีก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน


 
โดยในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุกตำบลของจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก และมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้เร่งประสานไปยังนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญเร่งด่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมมือในการออกแบบระบบการปรับปรุงการแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม ต่อไป

 
นับว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานร่วมกัน ถือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อะป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
 
 

 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล