ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ

โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) ดำเนินการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ทั้งนี้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเมื่อย้ายไปแล้ว ได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์ประสานกับจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม
 

 
ต่อมากรมธนารักษ์ มีหนังสือ ที่ กค 0310/12218  ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดภูเก็ต ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ภก. 60 (บางส่วน) ภก. 94 (บางส่วน) ภก. 302 และ ภก. 303 (บางส่วน) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 37 - 2- 41 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุ จำนวน 1 รายการ ขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลังลำดับที่ 33 เพื่อเป็นสวนสาธารณะได้ตามความประสงค์ จึงนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้
 

โดยสาระสำคัญของการลงนามฯ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ยินยอมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 29-1-86.2 ไร่ โดยจะต้องออกแบบและดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะตามรูปแบบที่จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ และยินยอมและสนับสนุนให้เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่จอดรถในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 8-0-54.8 ไร่  โดยจะต้องออกแบบและดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าว ผู้ได้รับความยินยอมให้ดำเนินการแทนผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยทั่วถึง และเสมอภาคกัน โดยผู้รับมอบพื้นที่และใช้ที่ราชพัสดุจะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563
 

โดยมีการหารือถึงการส่งมอบพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ให้หน่วยงานที่จะเข้าไปดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว โดยมี แนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม
ซึ่งมี 2 แนวทางในการส่งมอบพื้นที่ คือ
1.ธนารักษ์ส่งมอบพื้นที่ให้จังหวัดภูเก็ต จำนวน 43 ไร่ หลังจากนั้นให้ อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลลงนาม MOU กับทางจังหวัดในการพัฒนาที่ดินดังกล่าวตามแผนที่วางไว้ และ
2.ธนารักษ์ส่งมอบที่ดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครภูเก็ตโดยตรง
แต่ทั้ง 2 แนวทางจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้พื้นที่ของธนารักษ์
 

และใน วันที่ 21 พศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสร้างสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวิสิทธิ์ โชคชัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต นายไพศาล เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน

 
นายเรวัต กล่าวว่า ในส่วนของ อบจ.พร้อมที่จะดำเนินการ การสร้างสวนสาธารณะบนที่ดินเรือนจำเก่าได้ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต มีพื้นที่มากกว่า 40 ไร เหมือนกับได้สร้างปอดแห่งใหม่ให้คนภูเก็ต ได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเทศบาลนครภูเก็ตยังต้องการที่จะใช้พื้นที่บางส่วนในการทำเป็นสถานที่จอดรถ เพื่อรองรับคนที่มาเที่ยวในตัวเมือง นับว่าเป็นเรื่องที่ดี  
 

สำหรับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า มีอายุประมาณ 120 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี 2444 ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมือง มีพื้นที่ประมาณ 47 ไร่ สำหรับเรือนจำดังกล่าวนับเป็นเรือนจำเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษแล้ว เนื่องจากมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับนักโทษที่มีจำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ต