ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
อัตราโฆษรา


Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

Expo 2028 

โอกาสยกระดับภูเก็ต

สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นับว่าเป็นโครงการใหญ่ด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ที่ภูเก็ต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหมายหมั้นปั้นมืออย่างมาก สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 – Phuket, Thailand เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical hub และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก


การเสนอตัวครั้งนี้ประเทศไทยใช้ธีม Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง ด้วยงบประมาณ 4,180 ล้านบาท ระยะเวลาจัดงาน 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-17 มิ.ย.2571) โดยต้องแข่งกับอีก 4 ชาติประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบียและอาร์เจนตินา

     นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ในการประชุมผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ถึงภาพรวมหลังจากจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ทีมประเทศไทย กับเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ภาพรวมถือว่าเป็นไปอย่างสวยงาม 

และในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ คณะกรรมการ BIE จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอไป ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะในการลงมาสำรวจพื้นที่เชิงลึกนี้ คณะกรรมการ BIE ไม่ใช่แค่มาดูเฉพาะแปลงที่ใช้จัดงานเท่านั้น แต่ยังดูสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดูจังหวัดข้างเคียงเพื่อสำรวจการเดินทางและความเป็นไปได้ในการเข้าถึง

ภูเก็ตออนไลน์มีโอกาสคุยกับ นายเรวัติ อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ในฐานะ ที่เป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐของภูเก็ตที่สนับสนุนโครงการนี้
 

นายเรวัติ  อารีรอบ มองว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical and Wellness Tourism ถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  บนพื้นที่กว่า 141 ไร่ใกล้กับสะพานสารสิน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่จัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยมีจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และส่วนของงานเอ็กซ์โป ที่มีแผนจะสร้างศูนย์ประชุมขนาด 5,000 ที่นั่งเพิ่มเติม

ภูเก็ตต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงออกถึงความพร้อม และความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวภูเก็ต ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และเพื่อเป็นการต้อนรับคณะ BIE ที่จะมาตรวจติดตามความพร้อมในครั้งนี้ โดยต้องมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับกิจกรรมสำรวจพื้นที่เชิงลึก (Enquiry Mission) ของคณะกรรมการ BIE ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ที่กำหนดเดินทางมาตรวจประเมินความพร้อมพื้นที่สำหรับจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand 

 
คณะกรรมการ BIE มาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และรับฟังข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เป็นสิ่งที่ BIE ให้ความสำคัญ ในการนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพ   ก่อนที่คณะกรรมการ BIE จะมา ภูเก็ตต้องจัดให้การประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เราต้องทำให้เขาเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเราเอาจริง  และมีความร่วมมือในจังหวัดในทุกด้าน เช่น ระบบขนมวลชนต้องพร้อมรองรับคนที่จะเข้ามา  ในการลงมาสำรวจพื้นที่เชิงลึกนี้ คณะกรรมการ BIE ไม่ใช่แค่มาดูเฉพาะแปลงที่ใช้จัดงานเท่านั้น แต่ยังดูสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดูจังหวัดข้างเคียงเพื่อสำรวจการเดินทางและความเป็นไปได้ในการเข้าถึง

สิ่งที่คณะกรรมการ BIE ให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งชาวบ้านและเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว ชาวบ้านเห็นด้วยมั้ย โรงเรียน-นักเรียนคิดเห็นอย่างไร ได้รับผลกระทบหรือไม่ รวมทั้งคนในเมืองมีการรับรู้มากน้อยแค่ไหน เขาจะดูทุกองค์ประกอบเพื่อการมีส่วนร่วมของคนทั้งเมือง เบื้องต้นที่ได้คุยกับทาง อบต.และผู้นำทางถิ่นทราบว่าชาวบ้านเห็นด้วย เพราะทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้มากขึ้นทั้งในช่วงจัดงานและหลังจากนั้น จะสร้างความคึกคักให้กับตำบลไม้ขาว ซึ่งยังค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับโซนอื่นของภูเก็ต 

 
ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ BIE ในเดือนกรกฎาคม นี้ ภูเก็ตจะต้องมีการจัดทีมนำเสนอในพื้นที่เพื่อตอบคำถามกับคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการคัดเลือกและนำผู้ตอบคำถามกับคณะกรรมการ BIE มาเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการนำเสนอกับคณะกรรมการให้ดีที่สุด เพื่อผลตอบรับที่ดีต่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย  นับจากนี้ภูเก็ตจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพก่อนจะมีการลงคะแนนลับในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ BIE ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566โครงการงานเอ็กซ์โป 2028 นั้น จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลการประมูลสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงบประมาณก้อนโตที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดงาน การสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนา การอำนวยความสะดวกภายในจังหวัด การประชาสัมพันธ์และค่าดำเนินการประมูลสิทธิ์
 
ไม่ว่าประเทศไทยจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปหรือไม่ ตามแผนเมดิคัล พลาซ่า จะเริ่มดำเนินการในปีหน้า และใช้ระยะเวลา 4 ปีจะแล้วเสร็จในปี 2569 โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการและหาข้อสรุปต่อไป
 
 
 
(ภาพร่างแบบสถานที่ก่อสร้าง Medical Plaza และสานที่จัดงาน Expo)
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล