dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


สวดโพชฌังคปริตร

วิธีสวดโพชฌังคปริตรพิชิตโรค

การสวดมนต์ให้เกิดอานุภาพรักษาความเจ็บไข้อาจทำได้ 2 วิธี คือ ผู้ป่วยสวดด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นสวดให้ฟัง โดยสามารถสวดได้ทุกที่ไม่จำกัด ขอเพียงแต่มีความตั้งใจที่จะสวด เนื่องจากคำสวดเป็นภาษาภาลีอาจสวดผิด ถูกบางก็ไม่เป็นไร สวดบ่อยเข้าจะชินไปเอง จะสวดคำแปลด้วยหรือไม่สวดก็ได้ แต่ควรอ่านคำแปลเพื่อจะได้รู้ความหมายของบทสวด ทำให้เกิดความศรัทธามากขึ้น และการสวดไม่ใช้การบ่นในใจ จึงควรสวดออกเสียงให้ดังพอประมาณและไม่เร็วเกินไป โดยสวดตามลำดับดังนี้

1. บทกราบพระรัตนตรัย

2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

3. บทไตรสรณคมณ์

4. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

5. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

6. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

7. บทโพชฌังคปริตร

8. บทสัพพมงคลคาถา

9. ทำสมาธิ

10. บทแผ่เมตตาแก่ตัวเอง

11. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

12. บทแผ่ส่วนกุศล

13. บทอธิฐานจิต

 

 

 

สัมโพชฌงค์ (อ่านว่า สำ โพด ชง) แปลว่า องค์แห่งการตรัสรู้พร้อม หมายถึง ธรรมที่สนับสนุนให้ถึงการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระองหันต์ ดังนั้น ผู้ใดสามารถทำให้โพชฌงค์ 7 เกิดพร้อมขึ้นในตนก็ย่อมตรัสรู้ตามพระอริยเจ้าทั้งหลายได้

1. สติสัมโพชฌงค์                               กำหนดรู้เท่าทัน

2. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์                    คัดสรรเลือกเฟ้นด้วยปัญญา

3. วิริยสัมโพชฌงค์                             เพียรพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไป

4. ปิติสัมโพชฌงค์                               ความเอิบอิ่มใจไร้อามิส

5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์                      กาย จิต สงบไม่หวั่นไหว

6. สมาธิสัมโพชฌงค์                          ใจตั้งมั่น อารมณ์นิ่ง

7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์                      ดิ่งสู่ความวางเฉย

 

 

 

โพชฌังคปริตร เป็นบทสวดประเภท สัจกิริยา แปลว่า การตั้งความสัตย์ หรือสัจจาธิษฐาน แปลว่า การอธิษฐานในใจโดยอ้างสัจจะ

 

ดังนั้น การสวดจะมีผลต่อการรักษาโรค หัวใจสำคัญอยู่ที่การตั้งสัจจะ ระลึกถึงความจริงของบทสวด คือมีศรัทธาเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้โพชฌังคปริตรรักษาพระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะให้หายจากอาพาธ และทรงให้พระจุนทะสวดถวายรักษาอาการประชวรของพระองค์หายได้จริง เมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้ ขณะกล่าวคำสวด และใจของผู้สวดตรงกันเป็นความจริงแล้ว จึงเกิดปีติความอิ่มเอมใจ เมื่อมารวมกับอานุภาพของพระรัตนตรัยย่อมเกิดเป็นพลังพุทธมนต์อันยิ่งใหญ่รักษาโรคให้หายได้

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?