ReadyPlanet.com
dot
dot
ร้านคุณแม่จู้
APEX
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


ข่าวภูเก็ต โครงการ GIVE

 

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับแสนสิริ จัดโครงการ GIVE ครั้งแรกที่พลังเยาวชนจะเปลี่ยนภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการให้

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ แสนสิริ เปิดตัว  “โครงการ GIVE”  มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนเสียงของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กร่วมเขียนอนาคตเมืองภูเก็ต โดยสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนที่ภูเก็ต ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจุดประกายสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ภาคสนาม และ การจัดเวทีสัมมนาประชาคมเด็ก และ สร้างโครงการเพื่อสังคมโดยเด็กและเยาวชนภูเก็ต

โครงการ GIVE เป็นหนึ่งในโครงการ ตามแนวทางกิจกรรมเพื่อสังคมของ Social Change ของแสนสิริ ซึ่ง โครงการ GIVE นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการร่วมมือกัน มุ่งเน้นการช่วยเหลือพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนโดยการรณรงค์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาในทุกมิติ


ปัจจุบันในภูเก็ต มีเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งเห็นถึงปัญหาสังคมในจังหวัดของตนเอง ได้ร่วมกลุ่มกันภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต” เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมขึ้น อาทิ กิจกรรมสานฝันเพื่อสังคม ซ่อมแซมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, กิจกรรมแบ่งปันความสุขรอยยิ้ม ให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน, กิจกรรมรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม  โดยทุกกิจกรรมเกิดจากการมองเห็นปัญหาสังคมของเด็ก ที่เห็นว่าจังหวัดบ้านเกิดของพวกเขาควรได้รับการเปลี่ยนแปลงและการเติมน้ำใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความตั้งใจจริงที่ต้องการสร้างการ “ให้” ได้เพิ่มขึ้นในสังคมภูเก็ต และเพื่อเป็นการต่อยอดของการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน โครงการ GIVE ของแสนสิริจะเป็นอีกแรงสำคัญที่จะทำให้เกิดพลังสังคมแห่งการให้และส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนที่เป็นอนาคตของจังหวัดภูเก็ต


นายไมตรี   อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดภูเก็ต เรามีความยินดีที่ทางภาคเอกชนอย่าง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการที่สร้างสรรค์อย่าง โครงการ GIVE  จะเป็นต้นแบบที่ดีของโครงการเพื่อสังคมที่มีการร่วมมือกันทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของภูเก็ตให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่มีศักยภาพต่อไป”


นายวิวัฒน์  รวมชัยภูมิ ตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการ GIVE ของแสนสิรินับเป็นโครงการและกิจกรรมที่ดีมาก เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและศึกษาปัญหาต่าง ๆ และได้มีโอกาสเรียนรู้กับการให้อย่างแท้จริงในสังคม กลุ่มองค์กรของเราพร้อมที่จะผลักดันให้เยาวชนจังหวัดภูเก็ตได้แสดงออกและมีบทบาท ระดมความคิด และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพและพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต”


โครงการ GIVE เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต 50 คน ให้สามารถสะท้อนปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในเมืองภูเก็ตจากมุมมองของเยาวชนได้อย่างชัดเจน จนเป็นพลังเสียงสำคัญที่สามารถสื่อสารถึงผู้ใหญ่ในภูเก็ตเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต รวมถึงร่วมกันคิดค้นโครงการที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่พวกเขามองเห็นได้อย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมและฝึกภาคสนามจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำสารคดีสะท้อนปัญหาสังคม และการสร้างโครงการเพื่อสังคมในประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ ร่วมมือกัน สร้างกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สามารถเขียนอนาคต เมืองของตนเองให้เป็นจริง  

 

นายเศรษฐา   ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า “แสนสิริเชื่อมั่นเสมอว่า การมอบสิ่งดีๆ สู่สังคมควรเป็นการให้อย่างยั่งยืน เรามีความยินดีมากที่โครงการ GIVE เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต จากความตั้งใจจริงของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต สู่นโยบายเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทฯ ได้มองเห็นและริเริ่มโครงการ GIVE ขึ้นเพื่อสานความตั้งใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้เป็นจริง รวมถึงการขอความร่วมมือจาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นภาคีส่วนภูมิภาคที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การเปลี่ยนแปลงเมืองภูเก็ตให้เป็นสังคมแห่งการให้ร่วมกัน”
ข่าว พมจ.ภูเก็ต

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม
เพอรานากันอินโด-มาเลฯ เยือนศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
แอทติจูด วันร่วมลงนามพัฒนาโครงการอสังหาฯ
โลตัส ฟันแฟร์ ภูเก็ต หนุกอย่างแรง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำสื่อภูเก็ตสำรวจแหล่งน้ำ
ACM-ICPC World Finals 2016
ผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เปิดตัว Connect2 คอนโดของภูเก็ต
กิจกรรมกาชาดภูเก็ต
ค่ายเยาวชน “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ร่วมงานวันปิยะ
พิธีเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436”
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย มอบรายได้แด่โรงเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย
เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ รณรงค์วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ที่ รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต
เปิดตัว 22 ผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ.
เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่5
ดิเอ็มเมอร์รอล เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม
กอล์ฟการกุศลสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
ริฮานน่าเยือนภูเก็ตแฟนตาซี
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงขึ้นลงของเครื่องบิน
เทศบาลตำบลวิชิต มอบอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน
พลังเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมป้องกันไข้เลือดออก
ภูเก็ตเอฟซี ทำบุญเลี้ยงพระ
เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
เทศบาลนครภูเก็ตรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนรภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ออกหมายจับคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าชิงทองที่ห้างทอง ซีพี
ผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือแฟนสาวพลเมืองดี
เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีปิดค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี
พรทิพย์ (ภูเก็ต) ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
คนภูเก็ตจัดแข่งกอล์ฟกระตุ้นเยาวชน
ขนมพื้นเมืองภูเก็ตในกล่องชิโนโปตุกีส
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมัชชาสุขภาพนครภูเก็ต
ปัญหาภูเก็ต ในมุมมอง ส.ส.เรวัติ
ปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
ทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
การอบรมหลักสูตรศิลปะการผนึกลายกระดาษหรือเดคูพาจ
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต
ปมุข นำทีม Phuket FC ปาร์ตี้ปีใหม่
Andaman Motor Show 2012
MOU ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเอกลักษณ์ท้องถิ่น
มอบเครื่องปรับอากาศ
ธานินทร์ อรรถทรัพย์ เป็นประธานสภาป่าตองอีกสมัย
อบจ เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
เปิด Kanita Resort หรู หาดกะรน
เทสโก้ โลตัส รวมพลังพนักงานทำความดี
แสนสิริพร้อมส่งมอบห้องดีคอนโด ให้ลูกค้า
ภูเก็ต พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 4
อภิสิทธิ์เยี่ยมชมผู้ประกอบการ ไข่มุก แบรนด์ อมร
โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2012
Anuphas Auto Group Show 2012
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์
ประชุมหารือกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ชมรมชาวเหนือ ภูเก็ต-อันดามัน จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล
ทหารเลือดแฟนตาซีร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
เทศบาลตำบลรัษฎาจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2
เทศบาลวิชิตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
แถลงข่าว มหกรรมมวยโลก และมวยไทยโลก 9 ชาติ ต้านภัยยาเสพติด
อบต.เชิงทะเล จัดลายัน Fun Day
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน
กะตะบีชรีสอร์ทให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลี
พรทิพย์ ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาภาษาจีนสำหรับบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุม ก.บ.ก. อันดามัน
รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและพัฒนาจิตใจฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
วิทยุการบินจัดไหว้ครู พร้อมรับระบบใหม่ ATMC
ตำรวจภาค 8 ประชุมร่วมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้าย
หอการค้าจังหวัดภูเก็ตประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
รัฐมนตรี สุรวิทย์ ลงพื้นที่ฉลอง
"Central Festival Phuket Love Song Festival 2012"
คืนชีวิตลูกเต่าสู่ทะเลหาดไม้ขาว
แสนสิริ พบสื่อ แถลง ยอดขาย “ฮาบิเทีย” สัปดาห์เดียว กว่า 100 หลัง
งานเลี้ยงฉลองเปิดโชว์รูม TSL ภูเก็ต
107 ปี โรตารี มีน้ำใจห่วงใยเพื่อนมนุษย์
สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจับมือ อบจ. Road show ไต้หวัน
กสทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต แถลงนโยบายการบริหารงาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต
อบจ ภูเก็ตเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่า
เทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลอาเซียน 2554
Phuket World Musiq Festival
งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ Luxury Style 2011
ตร.ฉลอง ออกภาพสเก็ตคนร้ายจี้ชิงเงินร่วม 2 ล้าน
โครงการภูเก็ตแคร์ ต.เกาะแก้ว
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อบจ ภูเก็ตจัดงบติดกล้องCCTVกล้องเพิ่ม 190 ตัว
Phuket meeting to discuss the accident on the road
JD Pools จับมือ รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยน้ำท่วม
เออร์เบิน ฟู้ดเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลภูเก็ต
อปพร.ต้านภัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดตัวพลับพลา จันทรมาศ
เอาใจคอเบียร์ เซ็นทรัลเปิดตัวไลฟ์สไตล์บาร์แห่งใหม่
โครงการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร บ่อแร่
รพ.อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ”
สื่อภูเก็ตเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยน้ำท่วม
หอการค้าร่วมกับภาครัฐจังหวัดภูเก็ตต่อต้านคอร์รัปชั่น
อบรมกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
เตรียมความพร้อมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 7 ปี
อบจ ภูเก็ตพร้อมเปิดระบบจองห้องพักออนไลน์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
The lightสวนหลวงลงนาม
ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีม อบจ ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านในโครงการภูเก็ตแคร์
แซยิ๊ด 84 ปี แด่นางพร้อมจิต ทองตัน
รางวัลงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน
รางวัลอันดับสองงานวิจัย สวมหมวดนิรภัย
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
จุลินทรีย์EM กับสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนสถาน
อุดหนุนดอกมะลิวันแม่
โครงการตุ๊กตาชูกำลัง
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อบจ ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ
ความเห็นประธานหอการค้าภูเก็ต
ปิดโครงการประชุมสัมมนา
เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
อบจ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ “ผลิตเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก”
มกอช ปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณตำรวจภูเก็ต
งานแต่งงานหลานชายนายกฯกมลา
งานบวชหลานชายนายกราไวย์
กิจกรรมตำบลวิชิต
เปิดประตูสู่ถนนน้ำแข็ง ณ ถนนถลาง
กะทุ้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ใจถึงใจสู่ผู้ประสบภัยภาคใต้และญี่ปุ่น
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลฉลอง
จับมือถือส่งเข้าเรือนจำภูเก็ต
ตร.กะทู้แถลงจับหนุ่มอ้างเป็นตำรวจบังคับสาวเนปาลไปข่มขืน
เทศมนตรีตำบลวิชิต ช่วยน้ำท่วม
แรงงานภูเก็ตจัดอบรมนวดแผนไทยด้วยน้ำมันหอม
แถลงข่าวจับกุมยาบ้า
ภูเก็ตเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเช็ค
ทัพเรือภาค3 จัดงานวันเด็ก
เคาน์ดาวน์ภูเก็ต article
สภ.กมลารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
เทศบาลวิชิตซ้อมรับมือหวัดนก article
ผบ.ทรภ.๓ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหลักแก่น
อบจ.แจกข้าว article
กีฬาเมืองทุ่งสงเกมส์
นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นประธานเปิดชมรมกีฬายิงภูเก็ต article
ทรภ.๓ ฝึกปฎิบัติการร่วมพื้นที่สตูล
ประชุมจัดงานวันแม่ article
ตรวจเยี่ยม ทรภ.๓
พิธีลงนาม CATกับราไวย์ article
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม่ article
อบจภูเก็ตจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว article
งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร article
ภูเก็ตแฟนตาซีต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ “เมืองไทย เมืองยิ้ม” article
ฝึกอบรม CPR ที่ รร.เมืองถลาง article
มอบทุนบุตรสมาชิก อส article
ขงจื้อภูเก็ตฉลองตรุษจีน article
โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนครั้งที่ 3 article
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต article
ต้อนรับนายกเหล่ากาชาด article
อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนโครงการปั่นจักรยาน
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ article
รร.สตรีภูเก็ตร่วมช่วยเหลือเฮติ
กิจกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์ article
อัษฎางคโยคะที่สุโขสปา
ออมสินเปิดเปิดสาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต article
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต article
ไฟฟ้าพัฒนาที่ดิน article
ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดรายการเพื่อสุขภาพ article
มาสด้า 2 ยอดจองพุ่ง
ภูเก็ตแฟนตาซีเชิญร่วมงานลอยกระทง article
สพท. สัมมนา article
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาภูเก็ต article
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก article
รวมพลังลดน้ำหนัก article
เซ็นทรัลจัด MotorShow
อาชีวภูเก็ต รับรางวัลพระราชทาน article
สัมมนาสหกรณ์ กฟภ. article
เล่านิทานหุ่นมือ article
บริจาคโลหิต article
สื่อมวลชนเยี่ยมสปาภูเก็ต article
ถอดบทเรียนบทบาทอาสาสมัครในเหตุการณ์ article
ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าว articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล