ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


ตำรวจภาค 8 ประชุมร่วมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้าย

 

ตร.ภูธรภาค 8 เรียกผู้ประกอบการโรงแรม –ห้างสรรพสินค้า ประชุมร่วมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้าย ชวนสร้างกระแสตื่นตัวป้องกันเหตุ เน้นอาศัยความร่วมมือทุกภาค เชื่อคนร้ายไม่สามารถเข้ามาก่อเหตุได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนใน ขณะที่มาตรการของเจ้าหน้าที่เน้นเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบทุกรูปแบบ

ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 8 และผู้ประกอบการโรงแรม –ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร เพื่อหารือมาตรการป้องกัน การก่อวินาศกรรมสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว และจุดเสี่ยงต่าง ๆ  โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธร รองผู้บังคับการตำรวจภูธร และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาสาสมัคร ผู้นำศาสนา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก 

พล.ต.ต.วีรพงษ์ กล่าวว่า ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือถึงมาตรการในการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นไข่แดงของอันดามัน ซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการไว้แล้ว โดยการเพิ่มความเข้มในการดำเนินการป้องกันเหตุร้ายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ ซึ่งมาตรการในการดำเนินการเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการทันที กำหนดไว้ 5 มาตรการด้วยกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทั้งเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ เพราะตนเชื่อว่าคนภูเก็ตไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอน การออกมาดำเนินการในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสให้ตื่นกลัว แต่เป็นการสร้างกระแสเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น

สำหรับมาตรการในการดำเนินการทันที ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 รวมทั้งตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วยมาตรการด้านการข่าวตำรวจทุกหน่วยจะลงพื้นที่ในการหาข่าวที่เข้มข้นขึ้น มาตรการด้านข้อมูลข่าวสาร จะพัฒนาข้อมูล 3 มิติ โดยจะต้องจัดทำข้อมูลชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับขบวนการหรือแก๊งต่างๆ ข้อมูลคนไทยที่เข้าไปพัวพันให้การสนับสนุน ข้อมูลวิเคราะห์ในระบบ GPS เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามล็อคตัวบุคคล

มาตรการในการเฝ้าระวัง ต้องยกระดับและเพิ่มความเข้มในการดำเนินการมากขึ้น โดยการเพิ่มกำลังตำรวจทั้งในระดับตัวบุคคล ชุดปฏิบัติการ การตรวจ การเพิ่มความถี่ในการตรวจ เน้นการตรวจเข้มในทุกเส้นทางเพื่อสกัดกั้นกลุ่มคนร้าย มาตรการการระงับเหตุ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมอยู่ตอลดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อลดความสับสนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการซ้อมแผนนั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

 และมาตรการสุดท้าย คือ มาตรการการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และการสร้างแนวร่วมให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาตรการนี้จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะการดูแลรักษาความปลอดภัยตามที่ต่างๆนั้นจะอาศัยเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน และกลุ่มต่างๆด้วย ทั้งอาสาสมัคร มูลนิธิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงแรม /ห้างสรรพสินค้า และอื่น ซึ่งในเร็วนี้จะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ รภป.ของสถานที่ต่างๆด้วยโดยเส้นเรื่องของการตรวจสอบ การสังเกต การจดจำบุคคล และอื่นๆ เพื่อเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือป้องกันเหตุร้าย นอกจากนั้นในส่วนของชุมชนต่างๆก็จะต้องช่วยกันสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ให้ดี เพราะการที่คนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุนั้นไม่ใช่เข้ามาแล้วก่อเหตุแล้วหนีออกไปเลย แต่คนเหล่านี้จะเข้ามาฝังตัวอยู่ในพื้นที่สักระยะหนึ่งก่อนถึงจะปฏิบัติการ และที่สำคัญเชื่อว่าคนเหล่านี้จะไม่สามารถปฏิบัติการได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่

เพราะฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน มวลชน และกลุ่มต่างๆจึงเป็นสิ่งจำเป็น และตำรวจจะต้องเข้าไปสร้างความตื่นตัวในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้ามาเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย 

ข่าวภูเก็ตออนไลน์ https://www.phuketonlinenews.com/
ข่าว พมจ.ภูเก็ต

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม
เพอรานากันอินโด-มาเลฯ เยือนศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
แอทติจูด วันร่วมลงนามพัฒนาโครงการอสังหาฯ
โลตัส ฟันแฟร์ ภูเก็ต หนุกอย่างแรง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำสื่อภูเก็ตสำรวจแหล่งน้ำ
ACM-ICPC World Finals 2016
ผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เปิดตัว Connect2 คอนโดของภูเก็ต
กิจกรรมกาชาดภูเก็ต
ค่ายเยาวชน “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ร่วมงานวันปิยะ
พิธีเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436”
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย มอบรายได้แด่โรงเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย
เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ รณรงค์วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ที่ รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต
เปิดตัว 22 ผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ.
เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่5
ดิเอ็มเมอร์รอล เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม
กอล์ฟการกุศลสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
ริฮานน่าเยือนภูเก็ตแฟนตาซี
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงขึ้นลงของเครื่องบิน
เทศบาลตำบลวิชิต มอบอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน
พลังเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมป้องกันไข้เลือดออก
ภูเก็ตเอฟซี ทำบุญเลี้ยงพระ
เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
เทศบาลนครภูเก็ตรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนรภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ออกหมายจับคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าชิงทองที่ห้างทอง ซีพี
ผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือแฟนสาวพลเมืองดี
เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีปิดค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี
พรทิพย์ (ภูเก็ต) ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
คนภูเก็ตจัดแข่งกอล์ฟกระตุ้นเยาวชน
ขนมพื้นเมืองภูเก็ตในกล่องชิโนโปตุกีส
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมัชชาสุขภาพนครภูเก็ต
ปัญหาภูเก็ต ในมุมมอง ส.ส.เรวัติ
ปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
ทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
การอบรมหลักสูตรศิลปะการผนึกลายกระดาษหรือเดคูพาจ
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต
ปมุข นำทีม Phuket FC ปาร์ตี้ปีใหม่
ข่าวภูเก็ต โครงการ GIVE
Andaman Motor Show 2012
MOU ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเอกลักษณ์ท้องถิ่น
มอบเครื่องปรับอากาศ
ธานินทร์ อรรถทรัพย์ เป็นประธานสภาป่าตองอีกสมัย
อบจ เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
เปิด Kanita Resort หรู หาดกะรน
เทสโก้ โลตัส รวมพลังพนักงานทำความดี
แสนสิริพร้อมส่งมอบห้องดีคอนโด ให้ลูกค้า
ภูเก็ต พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 4
อภิสิทธิ์เยี่ยมชมผู้ประกอบการ ไข่มุก แบรนด์ อมร
โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2012
Anuphas Auto Group Show 2012
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์
ประชุมหารือกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ชมรมชาวเหนือ ภูเก็ต-อันดามัน จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล
ทหารเลือดแฟนตาซีร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
เทศบาลตำบลรัษฎาจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2
เทศบาลวิชิตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
แถลงข่าว มหกรรมมวยโลก และมวยไทยโลก 9 ชาติ ต้านภัยยาเสพติด
อบต.เชิงทะเล จัดลายัน Fun Day
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน
กะตะบีชรีสอร์ทให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลี
พรทิพย์ ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาภาษาจีนสำหรับบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุม ก.บ.ก. อันดามัน
รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและพัฒนาจิตใจฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
วิทยุการบินจัดไหว้ครู พร้อมรับระบบใหม่ ATMC
หอการค้าจังหวัดภูเก็ตประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
รัฐมนตรี สุรวิทย์ ลงพื้นที่ฉลอง
"Central Festival Phuket Love Song Festival 2012"
คืนชีวิตลูกเต่าสู่ทะเลหาดไม้ขาว
แสนสิริ พบสื่อ แถลง ยอดขาย “ฮาบิเทีย” สัปดาห์เดียว กว่า 100 หลัง
งานเลี้ยงฉลองเปิดโชว์รูม TSL ภูเก็ต
107 ปี โรตารี มีน้ำใจห่วงใยเพื่อนมนุษย์
สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจับมือ อบจ. Road show ไต้หวัน
กสทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต แถลงนโยบายการบริหารงาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต
อบจ ภูเก็ตเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่า
เทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลอาเซียน 2554
Phuket World Musiq Festival
งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ Luxury Style 2011
ตร.ฉลอง ออกภาพสเก็ตคนร้ายจี้ชิงเงินร่วม 2 ล้าน
โครงการภูเก็ตแคร์ ต.เกาะแก้ว
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อบจ ภูเก็ตจัดงบติดกล้องCCTVกล้องเพิ่ม 190 ตัว
Phuket meeting to discuss the accident on the road
JD Pools จับมือ รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยน้ำท่วม
เออร์เบิน ฟู้ดเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลภูเก็ต
อปพร.ต้านภัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดตัวพลับพลา จันทรมาศ
เอาใจคอเบียร์ เซ็นทรัลเปิดตัวไลฟ์สไตล์บาร์แห่งใหม่
โครงการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร บ่อแร่
รพ.อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ”
สื่อภูเก็ตเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยน้ำท่วม
หอการค้าร่วมกับภาครัฐจังหวัดภูเก็ตต่อต้านคอร์รัปชั่น
อบรมกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
เตรียมความพร้อมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 7 ปี
อบจ ภูเก็ตพร้อมเปิดระบบจองห้องพักออนไลน์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
The lightสวนหลวงลงนาม
ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีม อบจ ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านในโครงการภูเก็ตแคร์
แซยิ๊ด 84 ปี แด่นางพร้อมจิต ทองตัน
รางวัลงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน
รางวัลอันดับสองงานวิจัย สวมหมวดนิรภัย
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
จุลินทรีย์EM กับสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนสถาน
อุดหนุนดอกมะลิวันแม่
โครงการตุ๊กตาชูกำลัง
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อบจ ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ
ความเห็นประธานหอการค้าภูเก็ต
ปิดโครงการประชุมสัมมนา
เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
อบจ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ “ผลิตเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก”
มกอช ปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณตำรวจภูเก็ต
งานแต่งงานหลานชายนายกฯกมลา
งานบวชหลานชายนายกราไวย์
กิจกรรมตำบลวิชิต
เปิดประตูสู่ถนนน้ำแข็ง ณ ถนนถลาง
กะทุ้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ใจถึงใจสู่ผู้ประสบภัยภาคใต้และญี่ปุ่น
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลฉลอง
จับมือถือส่งเข้าเรือนจำภูเก็ต
ตร.กะทู้แถลงจับหนุ่มอ้างเป็นตำรวจบังคับสาวเนปาลไปข่มขืน
เทศมนตรีตำบลวิชิต ช่วยน้ำท่วม
แรงงานภูเก็ตจัดอบรมนวดแผนไทยด้วยน้ำมันหอม
แถลงข่าวจับกุมยาบ้า
ภูเก็ตเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเช็ค
ทัพเรือภาค3 จัดงานวันเด็ก
เคาน์ดาวน์ภูเก็ต article
สภ.กมลารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
เทศบาลวิชิตซ้อมรับมือหวัดนก article
ผบ.ทรภ.๓ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหลักแก่น
อบจ.แจกข้าว article
กีฬาเมืองทุ่งสงเกมส์
นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นประธานเปิดชมรมกีฬายิงภูเก็ต article
ทรภ.๓ ฝึกปฎิบัติการร่วมพื้นที่สตูล
ประชุมจัดงานวันแม่ article
ตรวจเยี่ยม ทรภ.๓
พิธีลงนาม CATกับราไวย์ article
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม่ article
อบจภูเก็ตจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว article
งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร article
ภูเก็ตแฟนตาซีต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ “เมืองไทย เมืองยิ้ม” article
ฝึกอบรม CPR ที่ รร.เมืองถลาง article
มอบทุนบุตรสมาชิก อส article
ขงจื้อภูเก็ตฉลองตรุษจีน article
โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนครั้งที่ 3 article
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต article
ต้อนรับนายกเหล่ากาชาด article
อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนโครงการปั่นจักรยาน
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ article
รร.สตรีภูเก็ตร่วมช่วยเหลือเฮติ
กิจกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์ article
อัษฎางคโยคะที่สุโขสปา
ออมสินเปิดเปิดสาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต article
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต article
ไฟฟ้าพัฒนาที่ดิน article
ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดรายการเพื่อสุขภาพ article
มาสด้า 2 ยอดจองพุ่ง
ภูเก็ตแฟนตาซีเชิญร่วมงานลอยกระทง article
สพท. สัมมนา article
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาภูเก็ต article
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก article
รวมพลังลดน้ำหนัก article
เซ็นทรัลจัด MotorShow
อาชีวภูเก็ต รับรางวัลพระราชทาน article
สัมมนาสหกรณ์ กฟภ. article
เล่านิทานหุ่นมือ article
บริจาคโลหิต article
สื่อมวลชนเยี่ยมสปาภูเก็ต article
ถอดบทเรียนบทบาทอาสาสมัครในเหตุการณ์ article
ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าว articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล