dot
dot
ร้านคุณแม่จู้
APEX
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


ACM-ICPC World Finals 2016

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC World Finals 2016 ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านไอทีของไทย และดันเด็กไทยสู่เวทีโลก

 

30 มีนาคม 2558 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC World Finals 2016 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ลำดับภาพจากซ้ายมาขวา


1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์
2.Prof. Bill Poucher ACM-ICPC Executive Director

3.พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA
4.Prof Jeff Donahoo ACM-ICPC Deputy Executive Director
5.ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก
็ต  

 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC หรือ The ACM - International Collegiate Programming Contest (ICPC) เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษานานาชาติที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่ปี 1977 มีจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลกเป็นครั้งแรก โดยการแข่งขันนี้มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่ภายในประเทศ และระดับภูมิภาคทวีป ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก การแข่งขันดำเนินงานภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์กร ACM (Association for Computing Machinery) และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท IBM โดย องค์กร ICPC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Baylor University, Texas, USA เกือบสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ACM-ICPC ได้กลายมาเป็นโปรแกรมการแข่งขันระดับโลกที่สร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมประสิทธิภาพ ของนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ แต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับเพิ่มขึ้นทุกปี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับโลก ตั้งแต่ IBM เป็นสปอนเซอร์ให้การแข่งขันในปี 1997 จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC ได้เพิ่มขึ้นกว่า 1500% และจากสถิติในปี 2014 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันระดับท้องถิ่น (Local Contests) ภายในประเทศมีนักศึกษาร่วมแข่งขันกว่า 300,000 คนทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคทวีป (Regional Contests) ทั้งสิ้น 38,160 คน จากมหาวิทยาลัย 2,534 แห่ง จาก 101 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก 

 

 

 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวว่า

“มหาวิทยาลัยมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals ครั้งที่ 40 ในปี 2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ACM-ICPC มาตั้งแต่ปี 2009 ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากซิป้าจนถึงปัจจุบันทำให้การแข่งขันนี้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเชีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปินส์ และอินโดนีเชีย มาเข้าร่วมแข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ทางคณะกรรมการ ICPC และ IBM ได้พิจารณาเล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และความพร้อมในด้านสถานที่ของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals ในปีหน้านี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ICPC Executive Director (Prof. Bill Poucher) ที่ไว้วางใจมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ รวมถึงขอบคุณเจ้าภาพร่วมคือซิป้า และ ผู้สนับสนุนจากสำนักงานจังหวัดภูเก็ต”

 

พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการ SIPA

กล่าวว่า “การพัฒนาบุคลากรคุณภาพเพื่
อป้อนสู่อุตสาหกรรมเป็นภารกิจหลักหนึ่งของซิป้าที่ดำเนินการส่งเสริมในมิตินี้มาอย่างต่อเนื่อง เราเล็งเห็นแล้วว่า บุคลากรด้านไอทีของไทยมีทักษะและศักยภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล และถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC เป็นกิจกรรมที่ซิป้าให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาไทยมีเวทีแสดงความสามารถ มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์กับผู้เข้าแข่งขันและผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ เรากำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy อย่างกว้างขวาง ซิป้าหวังว่า การแข่งขัน ACM-ICPC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2016 นี้ จะเป็นโอกาสในการยกระดับทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยไม่มากก็น้อย”

 

 


ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่การจัดการแข่งขันระดับโลก ACM-ICPC World Finals  จะจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ทางจังหวัดภูเก็ตมีความภูมิใจและยินดี ที่จะได้ต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วโลก ด้วยโรงแรมที่พักชั้นนำและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Phuket Fatasea ที่จะเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ในด้านการจัดสนามแข่งขันจะจัดในสนามกีฬาสะพานหิน ที่รองรับการจัดงานนี้ได้เป็นอย่างดี   จังหวัดภูเก็ตมุ่งเป้าที่จะส่งเสริมให้เป็น IT City และเป็นผู้นำด้าน IT ในภูมิภาค ASEAN และยินดีที่จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านนี้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย
รูปแบบการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC หรือ The ACM - International Collegiate Programming Contest (ICPC) นั้น ทีมผู้เข้าแข่งขันจะประกอบไปด้วยนักศึกษาสามคนจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เข้าแข่งขันในหลายระดับของการแข่งขัน มีโค้ชเตรียมทีมด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอัลกอริทึม (Algorithms)  การเขียนโปรแกรม (Programming) และกลยุทธ์การทำงานเป็นทีม (Teamwork Strategy) ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ประยุกต์จากปัญหาในชีวิตประจำวัน ปัญหาภาคอุตสาหกรรม และปัญหาจากงานวิจัย เป็นต้น ทีมผู้แข่งขันมีโจทย์ปัญหามากกว่า 8 ข้อให้แก้ ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการแข่งขัน ACM-ICPC ใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการแข่งขันและการตัดสิน ภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกัน ในแข่งขันระดับภูมิภาคในทุกทวีป เพื่อคัดเลือกทีมที่จะได้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกประจำปี หรือ ACM-ICPC World Finals

          ผู้เข้าร่วมงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ประกอบไปด้วย ทีมผู้เข้าแข่งขันและโค้ชตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เข้ารอบชิงชนะเลิศประมาณ 130 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันรอบภูมิภาคทวีปต่างๆจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่จะมาเข้าร่วมประชุมและดูงาน ทีมงานจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,300 คน ซึ่งคณะผู้จัดงานได้เตรียมงานด้านต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แข่งขัน พิธีเปิด และที่พัก เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นที่โรงละคร Phuket Fantasea และใช้สนามกีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานได้ทำงานร่วมกับ ICPC เพื่อจัดการเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลก ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากซิป้า และจังหวัดภูเก็ต โดยคาดหวังว่า จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ณ จังหวัดภูเก็ต ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างเสริมชื่อเสียงแก่ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง

          สำหรับในปี 2558 การแข่งขันรอบ World Finals จะจัดขึ้น ณ เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก ในเดือนพฤษภาคม 2558 และ จากนั้นในปี 2559  ACM-ICPC World Finals 2016 ซึ่งเป็นการจัดเป็นครั้งที่ 40 จะจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-20  พฤษภาคม 2559 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.อัมรินทร์ ดีมะการ และ อ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี (ผู้ประสานงานโครงการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC)

ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 ถ. วิชิตสงคราม อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83120  
โทรศัพท์: +66 (0)76 276197, โทรสาร: +66 (0)76 276453

E-mail:  amarin@coe.phuket.psu.ac.th,  sseksun@coe.psu.ac.th

ข่าวภูเก็ตออนไลน์  www.facebook.com/phuketonlinenews
ข่าว พมจ.ภูเก็ต

พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม
เพอรานากันอินโด-มาเลฯ เยือนศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
แอทติจูด วันร่วมลงนามพัฒนาโครงการอสังหาฯ
โลตัส ฟันแฟร์ ภูเก็ต หนุกอย่างแรง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำสื่อภูเก็ตสำรวจแหล่งน้ำ
ผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เปิดตัว Connect2 คอนโดของภูเก็ต
กิจกรรมกาชาดภูเก็ต
ค่ายเยาวชน “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ร่วมงานวันปิยะ
พิธีเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436”
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย มอบรายได้แด่โรงเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย
เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ รณรงค์วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ที่ รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต
เปิดตัว 22 ผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ.
เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่5
ดิเอ็มเมอร์รอล เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม
กอล์ฟการกุศลสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
ริฮานน่าเยือนภูเก็ตแฟนตาซี
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงขึ้นลงของเครื่องบิน
เทศบาลตำบลวิชิต มอบอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน
พลังเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมป้องกันไข้เลือดออก
ภูเก็ตเอฟซี ทำบุญเลี้ยงพระ
เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
เทศบาลนครภูเก็ตรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนรภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ออกหมายจับคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าชิงทองที่ห้างทอง ซีพี
ผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือแฟนสาวพลเมืองดี
เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีปิดค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี
พรทิพย์ (ภูเก็ต) ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
คนภูเก็ตจัดแข่งกอล์ฟกระตุ้นเยาวชน
ขนมพื้นเมืองภูเก็ตในกล่องชิโนโปตุกีส
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมัชชาสุขภาพนครภูเก็ต
ปัญหาภูเก็ต ในมุมมอง ส.ส.เรวัติ
ปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
ทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
การอบรมหลักสูตรศิลปะการผนึกลายกระดาษหรือเดคูพาจ
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต
ปมุข นำทีม Phuket FC ปาร์ตี้ปีใหม่
ข่าวภูเก็ต โครงการ GIVE
Andaman Motor Show 2012
MOU ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเอกลักษณ์ท้องถิ่น
มอบเครื่องปรับอากาศ
ธานินทร์ อรรถทรัพย์ เป็นประธานสภาป่าตองอีกสมัย
อบจ เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
เปิด Kanita Resort หรู หาดกะรน
เทสโก้ โลตัส รวมพลังพนักงานทำความดี
แสนสิริพร้อมส่งมอบห้องดีคอนโด ให้ลูกค้า
ภูเก็ต พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 4
อภิสิทธิ์เยี่ยมชมผู้ประกอบการ ไข่มุก แบรนด์ อมร
โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2012
Anuphas Auto Group Show 2012
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์
ประชุมหารือกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ชมรมชาวเหนือ ภูเก็ต-อันดามัน จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล
ทหารเลือดแฟนตาซีร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
เทศบาลตำบลรัษฎาจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2
เทศบาลวิชิตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
แถลงข่าว มหกรรมมวยโลก และมวยไทยโลก 9 ชาติ ต้านภัยยาเสพติด
อบต.เชิงทะเล จัดลายัน Fun Day
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน
กะตะบีชรีสอร์ทให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลี
พรทิพย์ ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาภาษาจีนสำหรับบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุม ก.บ.ก. อันดามัน
รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและพัฒนาจิตใจฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
วิทยุการบินจัดไหว้ครู พร้อมรับระบบใหม่ ATMC
ตำรวจภาค 8 ประชุมร่วมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้าย
หอการค้าจังหวัดภูเก็ตประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
รัฐมนตรี สุรวิทย์ ลงพื้นที่ฉลอง
"Central Festival Phuket Love Song Festival 2012"
คืนชีวิตลูกเต่าสู่ทะเลหาดไม้ขาว
แสนสิริ พบสื่อ แถลง ยอดขาย “ฮาบิเทีย” สัปดาห์เดียว กว่า 100 หลัง
งานเลี้ยงฉลองเปิดโชว์รูม TSL ภูเก็ต
107 ปี โรตารี มีน้ำใจห่วงใยเพื่อนมนุษย์
สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจับมือ อบจ. Road show ไต้หวัน
กสทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต แถลงนโยบายการบริหารงาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต
อบจ ภูเก็ตเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่า
เทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลอาเซียน 2554
Phuket World Musiq Festival
งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ Luxury Style 2011
ตร.ฉลอง ออกภาพสเก็ตคนร้ายจี้ชิงเงินร่วม 2 ล้าน
โครงการภูเก็ตแคร์ ต.เกาะแก้ว
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อบจ ภูเก็ตจัดงบติดกล้องCCTVกล้องเพิ่ม 190 ตัว
Phuket meeting to discuss the accident on the road
JD Pools จับมือ รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยน้ำท่วม
เออร์เบิน ฟู้ดเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลภูเก็ต
อปพร.ต้านภัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดตัวพลับพลา จันทรมาศ
เอาใจคอเบียร์ เซ็นทรัลเปิดตัวไลฟ์สไตล์บาร์แห่งใหม่
โครงการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร บ่อแร่
รพ.อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ”
สื่อภูเก็ตเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยน้ำท่วม
หอการค้าร่วมกับภาครัฐจังหวัดภูเก็ตต่อต้านคอร์รัปชั่น
อบรมกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
เตรียมความพร้อมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 7 ปี
อบจ ภูเก็ตพร้อมเปิดระบบจองห้องพักออนไลน์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
The lightสวนหลวงลงนาม
ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีม อบจ ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านในโครงการภูเก็ตแคร์
แซยิ๊ด 84 ปี แด่นางพร้อมจิต ทองตัน
รางวัลงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน
รางวัลอันดับสองงานวิจัย สวมหมวดนิรภัย
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
จุลินทรีย์EM กับสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนสถาน
อุดหนุนดอกมะลิวันแม่
โครงการตุ๊กตาชูกำลัง
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อบจ ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ
ความเห็นประธานหอการค้าภูเก็ต
ปิดโครงการประชุมสัมมนา
เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
อบจ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ “ผลิตเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก”
มกอช ปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณตำรวจภูเก็ต
งานแต่งงานหลานชายนายกฯกมลา
งานบวชหลานชายนายกราไวย์
กิจกรรมตำบลวิชิต
เปิดประตูสู่ถนนน้ำแข็ง ณ ถนนถลาง
กะทุ้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ใจถึงใจสู่ผู้ประสบภัยภาคใต้และญี่ปุ่น
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลฉลอง
จับมือถือส่งเข้าเรือนจำภูเก็ต
ตร.กะทู้แถลงจับหนุ่มอ้างเป็นตำรวจบังคับสาวเนปาลไปข่มขืน
เทศมนตรีตำบลวิชิต ช่วยน้ำท่วม
แรงงานภูเก็ตจัดอบรมนวดแผนไทยด้วยน้ำมันหอม
แถลงข่าวจับกุมยาบ้า
ภูเก็ตเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเช็ค
ทัพเรือภาค3 จัดงานวันเด็ก
เคาน์ดาวน์ภูเก็ต article
สภ.กมลารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
เทศบาลวิชิตซ้อมรับมือหวัดนก article
ผบ.ทรภ.๓ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหลักแก่น
อบจ.แจกข้าว article
กีฬาเมืองทุ่งสงเกมส์
นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นประธานเปิดชมรมกีฬายิงภูเก็ต article
ทรภ.๓ ฝึกปฎิบัติการร่วมพื้นที่สตูล
ประชุมจัดงานวันแม่ article
ตรวจเยี่ยม ทรภ.๓
พิธีลงนาม CATกับราไวย์ article
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม่ article
อบจภูเก็ตจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว article
งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร article
ภูเก็ตแฟนตาซีต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ “เมืองไทย เมืองยิ้ม” article
ฝึกอบรม CPR ที่ รร.เมืองถลาง article
มอบทุนบุตรสมาชิก อส article
ขงจื้อภูเก็ตฉลองตรุษจีน article
โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนครั้งที่ 3 article
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต article
ต้อนรับนายกเหล่ากาชาด article
อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนโครงการปั่นจักรยาน
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ article
รร.สตรีภูเก็ตร่วมช่วยเหลือเฮติ
กิจกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์ article
อัษฎางคโยคะที่สุโขสปา
ออมสินเปิดเปิดสาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต article
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต article
ไฟฟ้าพัฒนาที่ดิน article
ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดรายการเพื่อสุขภาพ article
มาสด้า 2 ยอดจองพุ่ง
ภูเก็ตแฟนตาซีเชิญร่วมงานลอยกระทง article
สพท. สัมมนา article
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาภูเก็ต article
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก article
รวมพลังลดน้ำหนัก article
เซ็นทรัลจัด MotorShow
อาชีวภูเก็ต รับรางวัลพระราชทาน article
สัมมนาสหกรณ์ กฟภ. article
เล่านิทานหุ่นมือ article
บริจาคโลหิต article
สื่อมวลชนเยี่ยมสปาภูเก็ต article
ถอดบทเรียนบทบาทอาสาสมัครในเหตุการณ์ article
ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าว articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล