ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


เทศบาลตำบลศรีสุนทรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม

เทศบาลตำบลศรีสุนทรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม

27 กันยายน 2565 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้ นายภิวร จัดสร้าง ที่ปรึกษานายกฯ นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับต่อเติม ซ่อมแซมบ้านเรือนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 และเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านบางโจ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ราย ตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เทศบาลตำบลศรีสุนทร

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก2565 ณ ศาลเจ้าท่าเรือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเปิดกิจกรรม "กินเจอิ่มบุญทั่วไทย"
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ลงพ้นที่หมู่ 5 พบปะรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมงานครบรอบ 73 ปี สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต บูรณาการปรับถนนเส้นทางเขื่อนบางเหนียวดำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลศรีสุนทร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าท่าเรือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเตรียมตัดไม้ไผ่เตรียมธงประดับ
งานเกษตรเมืองสองย่า ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้การต้อนรับ คณะติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรผสมผสาน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรต้อนรับคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วของประเทศ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเรื่องร้องเรียน
ศรีสุนทรเดินทางไปส่ง นางสาววนิดา บุณโยดม เนื่องในโอกาสโอนย้ายราชการ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เทศบาลตำบลศรีสุนทรขอเชิญเที่ยวงานเกษตรเมืองสองย่า
ศรีสุนทรติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบางขาม-ควนตาแท่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรรับมอบโล่ งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงสำรวจพื้นที่หาแนวทางในการแก้ไขระบบการระบายน้ำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดฟุตซอลคัพครั้งที่5
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุมติดตามการทำงานภายในเทศบาล
big cleaning day สวนสาธารณะภายในชุมชนการเคหะถลาง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดอบรมโครงการออมแบบขำขำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรต้อนรับมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
เทศบาลตำบลศรีสุนทรปฏิบัติภารกิจติดตามการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านม่าหนิก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้
เทศบาลตำบลศรีสุนทรสำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ลื่นล้ม
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ทำการควบคุมเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ 4 บางโจ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมและพบปะชาวบ้าน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจสอบการขอใช้อาคาร ของศูนย์การค้าโรบินสัน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรสำรวจที่ดินสาธารณะบริเวณหนองน้ำในคลำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษาวัดม่าหนิก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่
แกนนำเยาวชนตำบลศรีสุนทร ต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมโครงการเครือข่ายยุติเอดส์
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต
การเตรียมการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำซอยหลักเมือง2
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ
ตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลอง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจสอบแนวเขตเตรียมการก่อสร้าง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบาเจาะ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 48 รูป
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมประชุมโครงการพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่
สำรวจพื้นที่ออกแบบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
พิธี MOU โครงการ TO BE NUMBER ONE ไร้รอยต่อ
พิธีเปิดอาคารที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกับชมรมชาวเหนือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสม. และทีมหมอครอบครัว
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุมหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรฉีดล้างทำความสะอาดคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนรายใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ย้ายไปสงขลา
เทศบาลศรีสุนทรร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน Soccer Futsal
เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดการซ่อมบำรุงปั๊มแพดูดน้ำขึ้นถังเก็บน้ำประปา หมู่1
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรดำเนินการดูดโคลนเลนในคูระบายน้ำ
ศรีสุนทรจัดการแข่งขัน "สุดยอดเชฟศรีสุนทร"
หรอยริมเล@แหลมทราย
บ้านลิพอนรับรางวัลการประกวด To BE Number 1
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงผึ้งโพรง
ศรีสุนทรจัดงานของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก
เทศบาลศรีสุนทรร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต-พังงา)
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆในตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บ้านบางโจ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุม เพื่อมอบนโยบายการทำงาน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มขวางถนน หมู่ 8แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล