ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


เทศบาลตำบลศรีสุนทร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าท่าเรือ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าท่าเรือ 
เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสุนทร เจ้าหน้าเทศบาลและพี่น้องประชาชนศรีสุนทร ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำกิจกรรมล้างศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เทศบาลตำบลศรีสุนทร

เทศบาลตำบลศรีสุนทรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก2565 ณ ศาลเจ้าท่าเรือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเปิดกิจกรรม "กินเจอิ่มบุญทั่วไทย"
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ลงพ้นที่หมู่ 5 พบปะรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมงานครบรอบ 73 ปี สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต บูรณาการปรับถนนเส้นทางเขื่อนบางเหนียวดำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเตรียมตัดไม้ไผ่เตรียมธงประดับ
งานเกษตรเมืองสองย่า ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้การต้อนรับ คณะติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรผสมผสาน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรต้อนรับคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วของประเทศ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเรื่องร้องเรียน
ศรีสุนทรเดินทางไปส่ง นางสาววนิดา บุณโยดม เนื่องในโอกาสโอนย้ายราชการ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เทศบาลตำบลศรีสุนทรขอเชิญเที่ยวงานเกษตรเมืองสองย่า
ศรีสุนทรติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบางขาม-ควนตาแท่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรรับมอบโล่ งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงสำรวจพื้นที่หาแนวทางในการแก้ไขระบบการระบายน้ำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดฟุตซอลคัพครั้งที่5
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุมติดตามการทำงานภายในเทศบาล
big cleaning day สวนสาธารณะภายในชุมชนการเคหะถลาง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดอบรมโครงการออมแบบขำขำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรต้อนรับมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
เทศบาลตำบลศรีสุนทรปฏิบัติภารกิจติดตามการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านม่าหนิก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้
เทศบาลตำบลศรีสุนทรสำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ลื่นล้ม
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ทำการควบคุมเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ 4 บางโจ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมและพบปะชาวบ้าน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจสอบการขอใช้อาคาร ของศูนย์การค้าโรบินสัน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรสำรวจที่ดินสาธารณะบริเวณหนองน้ำในคลำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษาวัดม่าหนิก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่
แกนนำเยาวชนตำบลศรีสุนทร ต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมโครงการเครือข่ายยุติเอดส์
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต
การเตรียมการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำซอยหลักเมือง2
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ
ตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลอง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจสอบแนวเขตเตรียมการก่อสร้าง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบาเจาะ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 48 รูป
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมประชุมโครงการพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่
สำรวจพื้นที่ออกแบบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
พิธี MOU โครงการ TO BE NUMBER ONE ไร้รอยต่อ
พิธีเปิดอาคารที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกับชมรมชาวเหนือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสม. และทีมหมอครอบครัว
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุมหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรฉีดล้างทำความสะอาดคูระบายน้ำ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนรายใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ย้ายไปสงขลา
เทศบาลศรีสุนทรร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน Soccer Futsal
เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดการซ่อมบำรุงปั๊มแพดูดน้ำขึ้นถังเก็บน้ำประปา หมู่1
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เทศบาลตำบลศรีสุนทรดำเนินการดูดโคลนเลนในคูระบายน้ำ
ศรีสุนทรจัดการแข่งขัน "สุดยอดเชฟศรีสุนทร"
หรอยริมเล@แหลมทราย
บ้านลิพอนรับรางวัลการประกวด To BE Number 1
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงผึ้งโพรง
ศรีสุนทรจัดงานของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก
เทศบาลศรีสุนทรร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต-พังงา)
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆในตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บ้านบางโจ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรประชุม เพื่อมอบนโยบายการทำงาน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มขวางถนน หมู่ 8
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องในชุมชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมในช่วงเทศกาลรอมฎอน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมงานแถลงข่าวโครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องภูเก็ต-พังงา
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมงานหรอยริมหาดหลาดริมเล
ศรีสุนทรมินิมาราธอน special หรอย PLAY
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดมหกรรมอาหารทะเลและกีฬา
เทศบาลตำบลศรีสุนทรมอบป้าย Clean Food Good taste ให้กับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีสุนทรฉีดล้างทำความสะอาดคูระบายน้ำบ้านม่าหนิก
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเตรียมปฏิบัติภารกิจช่วงสงกรานต์
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันจักรี
เทศบาลตำบลศรีสุนทรให้บริการตัดแว่นราคาถูกให้ประชาชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรขุดลอกคูระบายน้ำซอยบ้านลิพอนหัวหาร
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้มัสยิดในพื้นที่ ใน "เดือนรอมฎอน”
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณร
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ อสม.
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับแขวงทางหลวงภูเก็ตเปลี่ยนท่อเมนประปา
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามงานซ่อมเปลี่ยนท่อประปา
นายก ทต.ศรีสุนทร เข้าร่วมงานหรอยริมเลหาดในยาง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีสุนทรแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมประชุมกับตัวแทนจากมัสยิดในตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมงานหรอยริมเล ณ หาดกะตะ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมเปิดมหกรรมอาหาร หรอยหนัดหยัดได้
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ปรับพื้นถนน บดอัดหินคลุกในซอยต่างๆของพื้นที่หมู่ 4 บางโจ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบ้านที่สัมผัสเสี่ยงสูงหมู่ 4 บ้านบางโจ
ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 9
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
พิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง
ประชุมเสวนาการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไวรัสโควิด19
เทศบาลตำบลศรีสุนทรทำความสะอาดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรพิธีเปิดปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นเกียรติในพิธีอุปสมบทหมู่
เทศบาลตำบลศรีสุนทรเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ พิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
ประชุมติดตามการทำงานของแต่ละกองในการพัฒนาตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ประชุมหารือมาตรการดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด
ภารกิจวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยสุระกิจหมู่ 4
ให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565
ทำความสะอาดพื้นที่รอบโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ทำหมันสุนัข-แมว
ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในการแข่งฟุตบอลมวลชนอำเภอถลางคัพ
โครงการการฝึกอบรมอาชีพเทคนิคการผสมเครื่องดื่ม
ประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ติดตามการตรวจ atk นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล"เทศบาลตำบลศรีสุนทร"
ประชุมระเบียบการแข่งขันและจับฉลากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการรายใหม่
กิจกรรมฝึกกอบรมการทำขนมกะหรี่ปั๊บ
ภารกิจวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการเก็บเต้น โต๊ะ เก้าอี้ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19
ลงพื้นที่ติดตามการตรวจ atk โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19
ร่วมต้อนรับนายอำเภอถลางคนใหม่
ภารกิจวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดภูเก็ต
จบหลักสูตรอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรีรองนายกฯ
โครงการปลูกตะไคร้ บนถนนทุ่งนาเคียน
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินงาน
ซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำที่ชำรุด
ลงพื้นที่ประเมินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้
ดำเนินการพัฒนาเส้นทางสัญจรเพื่อขนย้ายพืชผลทางการเกษตร
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรงเรียนวัดศรีสุนทร
ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และขุดลอกคลองระบายน้ำ
ฟุตบอลประเพณี "ตรุษจีนคัพ" ครั้งที่ 27
ล้างคราบสายที่เกาะบนผิวจราจรถนนเทพกระษัตรี
อบรมหลักสูตรนายกเทศมตรี/รองนายกฯ รุ่นที่ 2
ภารกิจวันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รับเกียรติบัตรโครงการ TO BE NUMBER ONE
ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรประชาคมท้องถิ่น
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร
เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น(ทำผ้าซาโนติก)
นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่ว
ภารกิจวันที่ 24 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ปรับภูมิทัศน์แนวคลองซอยหัวท่า
เปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ "เปิดฟ้าอันดามันแชมเปี้ยนชิพ"
ขึ้นเขาควนตาแท่นพเพื่อสำรวจเส้นทางการสัญจรร่วมกับพี่น้องประชาชน
ภารกิจวันที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
กระเช้าเยียมนายกฯศรีสุนทร ในโอกาสปีใหม่
ภารกิจวันที่ 20 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีสุนทร
นำเครื่องจักร ปรับพื้นที่เตรียมขุดลอกคลองหัวท่าหมู่ 3
กิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร
ติดตามงานก่อสร้างถนนคสล.ซอยในบ้าน หลังศาลเจ้าท่าเรือ
ติดตามงานจากนายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายก ทต.ศรีสุนทร
ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคสล.
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ของอำเภอถลาง
ติดตามกรณีร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงงาน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้ทีมบริหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ติดตามการทำงานของแต่ละกองในการพัฒนาตำบลศรีสุนทร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคCOVID-19 ระลอกใหม่
ลงพื้นที่เก็บ กวาดขยะที่ตกค้างและความสะอาดในซอยหมอสมหมายจัดกระดูก
พบปะพูดคุยรับฟังปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพี่น้องประชาชน
เทศบาลตำบลศรีสุนทร พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะที่มาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการ U2T ศรีสุนทร
ศรีสุนทรลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม
ศรีสุนทรชี้แจงรายละเอียดงาน
เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมทำกิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้
เทศบาลตำบลศรีสุนทรลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบ้านบางโจ
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดประชุมประชุมคณะผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อชุมชนตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทรติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคสล.
ศรีสุนทรขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณสี่แยกเขาล้าน
ศรีสุนทรตรวจคัดกรองโควิด 19 พ่อค้าแม่ค้า
ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร สืบสานประเพณีกินผักภูเก็ต
พิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล