ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?

การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต จะปัง หรือ จะแป้ก? 

by ดร. ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

-----------------------------------------

ด้วยความคาดหวังของทุกคนก็คงอยากให้การ
ท่องเที่ยวป่าตองปัง ๆ บูม ๆ ซึ่งปีนี้ทางเทศบาล 
เมืองป่าตองเขาก็มีความตั้งใจมากในการพัฒนา
การท่องเที่ยวป่าตองให้ดียิ่งขึ้นในภาวะเศรษฐกิจ ทีเราต้องต่อสู้กับโลกของการเปลี่ยนแปลง และ คู่แข่ง ทั้งใน อาเซียนเองและจากประเทศอื่น ๆ ด้วยภาวะ ที่เงิน บาทแข็ง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจอื่น ๆ ของ โลก การทำการค้าที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องทำให้ดูคึกคัก ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ทำ
อย่างไรให้การท่องเที่ยวปังให้ได้ แต่จะปังหรือแป้ก ก็อยู่ได้ด้วยความร่วมมือกันของคนในชุมชนคน
ในป่าตอง หรือคนในภูเก็ตเอง ว่า มีความร่วมมือ
กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีหรือเปล่า นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด

ในส่วนของงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ด้าน การท่องเที่ยว ก็ต้องดูหลายปัจจัย เช่น มีนัก ท่องเที่ยวเข้ามาไหม ทาร์เก็ตไหนที่นักท่องเที่ยว
เข้ามาแล้วเราต้องนำเสนออะไรที่มันดูเด่น มัน ต้องประกอบการหลายเรื่อง ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน  ในส่วนภายใน อยากให้ผู้คนเป็น เจ้าบ้านที่ดี ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ส่วนปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ความรุนแรงของเงินบาทที่แข็ง ซึ่งเป็นปัจจัย ที่เราควบคุมไม่ได้ แต่ป่าตอง ภูเก็ตของเราก็คงไม่หยุดในการกระตุ้นการตลาดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นัก
ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างมีความสุขแน่นอน

ในเรื่องการปกครองรูปแบบพิเศษของภูเก็ต นั้น อยู่ที่ภาครัฐจะมีความจริงใจในการศึกษา
ข้อมูลอย่างจริงจัง หรือไม่ มี การสำรวจการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือไม่ ซึ่งทำได้ แต่ไม่รู้ว่า จะทำไหม คนภูเก็ตส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ทำรายได้ให้ภาครัฐไว้เยอะ แต่การสนับสนุนกลับ มายังภูเก็ต จาก ภาครัฐ มีน้อย เพราะภาครัฐจัด งบประมาณตามจำนวนหัวของประชาชน แต่ว่า จริง ๆ มันไม่ยุติธรรม กับคนภูเก็ต ที่ต้อง เสียสละ ทั้งธรรมชาติที่เสียไป เสียทั้งความวุ่นวายต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อจะทำรายได้ให้ประเทศมาก ๆ ก็น่าจะมีการปรับปรุงให้เกิดความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับ
จั งหวัดภูเก็ต ที่เป็นเมืองที่สร้างรายได้จำนวนมาก และคำนึงถึงว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับภูเก็ตบ้าง
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ถ้าจะ ต้องรักษาทุกอย่างไว้ รักษาเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวด ล้อมที่ดีต้องใช้งบประมาณที่เยอะขึ้น ไม่ใช่ได้งบ ประมาณแค่ตามจำนวนหัวประชากรที่มีในจังหวัด 

การที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว พิเศษ หรือการปกครองพิเศษ มันก็แค่ ความหมาย ในการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีความเป็นอิสระในการบริหารงานเองมากขึ้น ไม่ใช่ว่า ดูแล ปกครองตนเองในทุกเรื่อง บางเรื่องก็ทำไม่ได้ เช่น เรื่องความมั่นคง แต่ในเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อภาคการลงทุนและ
ภาคประชาชนน่าจะมีการทบทวนปรับปรุงและทำ
ให้มันดีขึ้น เพื่อให้เป็นหลัก ต่อการตอบสนองต่อการลงทุนภาคการท่องเที่ยว ตอบสนองต่อความ
เร็วในการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ และยัง เป็นผล ดีที่สุดต่อการแข่งขันที่เราต้องแข่งขันในระดับโลก 

ในฐานะผู้ประกอบการ อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเป็นจิตอาสา เพื่อทำให้ป่าตองเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภัย เมื่อทุกคน รักษาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้การท่องเที่ยวป่าตองประสบผลสำเร็จด้านการท่องเที่ยว เราอย่าคาดหวังในการพึ่งภาครัฐมากนัก เราต้องพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ช่วย เหลือ กันเองให้มากขึ้น ถ้าเราอยากเป็น ที่หนึ่ง เป็นเบอร์ต้น ๆ ของโลก ในการเป็น เมืองท่องเที่ยวที่ดี  เราก็ต้องเสียสละ ต้องทำความดี เพื่อการเป็นเจ้าบ้านทีดีทุกวัน 
ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาจำนวนมาก มีตัวเลขที่ดี แต่การปรับตัวของผู้ประกอบการรายย่อยก็ค่อนข้างลำบากหน่อย เป็นโลก ของการ
แข่งขันและเปลี่ยนแปลง เราต้องปรับตัว ให้ไม่ เหมือนใคร อย่าไปเลียนแบบทำตาม ๆ กัน ต้องปรับตัวให้มีความโดดเด่น มีความทันสมัย และมีการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความคุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด ใครมาแล้ว ก็อยากจะมาอีก ซึ่งตอนนี้ก็มีการทำวิจัยเรื่อง 
“จะทำอย่างไรให้ป่าตองยั่งยืนและมีสันติสุข” 
ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ จะมีการจัดเวทีใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ เพื่อทำให้ท่องเที่ยวป่าตองมีทั้งความสุข มีสันติสุข และเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ต่อไป

อยากจะขอความร่วมมือร่วมใจและเชิญชวน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคประชาชน ชุมชน คนในป่าตองหรือคนในภูเก็ตก็ดี  ให้ช่วยกัน เพิ่มความเสียสละ มีจิตอาสา ที่พร้อมจะ เปลี่ยนความคิดของนักท่องเที่ยวให้มองภูเก็ต มอง ป่าตองในมุมมองใหม่ ๆ อาจจะด้วยตัวเอง ด้วยทัศนคติ ด้วยการต้อนรับ ด้วยเทคโนโลยี อะไรก็ตามแต่ที่พร้อมมอบให้กับนักท่องเที่ยว ผมว่านั่นคือสิ่งที่มีค่าและจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นคงและมั่งคั่งและยั่งยืนกว่า ผมฝากให้ทุกคนเป็นเจ้า ภาพที่ดีและพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะรองรับและแข่งขันกับทั่วโลกให้ได้ เพื่อให้ป่าตอง เพื่อให้บางลา กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และเป็นเมืองที่มีจำนวนผู้เชคอินมากที่สุดในโลก เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมา มากที่สุดอีกเมืองหนึ่งป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

รัฐไฟเขียวเปิดสถานบันเทิง ตี 4 บางลานำร่อง
Phuket Model กับ ภูเก็ตจัดการตนเอง
ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงโควิด19
หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง
เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19
จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต
ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง
ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง
4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา
สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR
เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?
ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย
สมรภูมิป่าตอง
ดุลยภาพแห่งการสมยอม
ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต